PhD Student – Senior Friendly Care Trajectories (1,0 FTE)

PhD Student – Senior Friendly Care Trajectories (1,0 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
11 jul 12 aug Rotterdam
Erasmus School of Health Policy & Management, Erasmus Universiteit Rotterdam nodigt je uit om te solliciteren voor een 4-jarige promotieplaats bij de sectie Health Services Management & Organisation.

Functieomschrijving

We zoeken een promovendus voor een project rond seniorvriendelijke zorgtrajecten. Het onderzoek vertrekt vanuit een combinatie van de wetenschappelijke disciplines Health Service Operations Management (HSOM) en Integrated Care. Met de vergrijzing van de bevolking neemt het aantal oudere patiënten met multimorbiditeit toe. Ouderen wonen langer thuis en hebben daar vaak een combinatie van institutionele zorg, thuiszorg en sociale ondersteuning nodig. Perioden van ziekenhuiszorg, in geplande opnames of noodsituaties kunnen na ontslag leiden tot wijzigingen in de (thuis)zorg. Overdrachten tussen instellingen en professionals, evenals integratie van zorg thuis, vereisen planning en coördinatie om continuïteit en kwaliteit van zorg voor de patiënt te waarborgen. Het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment zorgt voor seniorvriendelijke en kosteneffectieve zorg met als hoofddoel een zo goed mogelijk herstel na een ziekenhuisopname. “Heractiveren” (reablement) speelt een belangrijke rol en wordt gedefinieerd als “een persoonsgerichte, holistische benadering die tot doel heeft het fysieke en/of andere functioneren van een persoon te verbeteren, hun onafhankelijkheid te vergroten of te behouden in zinvolle dagelijkse activiteiten in hun woonplaats en hun behoefte aan langdurige diensten te verminderen”. Het verbeteren van de mogelijkheden voor heractivatie kan niet alleen een optimalisatie van de bestaande zorgorganisatie vereisen, maar ook een verbetering van de zorgverlening door het ontwikkelen van innovatieve manieren voor zorgverlening en voor transfers tussen institutionele en thuiszorg.

Health Service Operations Management (HSOM) richt zich traditioneel op een hoog productieniveau en efficiëntie, maar is verschoven naar een meer procesgerichte aanpak met aandacht voor de patiënt. Echter, tot nu toe heeft Operationeel Management onderzoek zich vooral gericht op institutionele zorg, met name ziekenhuiszorg, en minder aandacht voor zorg in de gemeenschap en zorg in netwerken, terwijl het aantal dagen dat mensen in een instelling verblijven afneemt. Dit houdt in dat het toepassen van OM-benaderingen op de eerstelijnszorg en op de thuisomgeving van patiënten kansen creëert om de kennisbasis te verrijken en kennis over te dragen naar nieuwe omgevingen. Een aanpak die zich richt op de verbinding tussen eerste- en tweedelijnszorg en de afstemming van zorg thuis, rekening houdend met het netwerk van de patiënt, is Integrale Zorg. Integrated Care-onderzoek richt zich zowel op patiëntenpopulaties, zoals ouderen, als op een specifieke ziekte, b.v. Suikerziekte of COPD. De verwachting is dat het combineren van concepten en benaderingen van Operations Management en Integrale Zorg zal leiden tot mogelijkheden om de zorg voor thuis- of verpleeghuizen te verbeteren en bij te dragen aan het leveren van de juiste zorg op de juiste plaats op het juiste moment en herstel.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in de provincie Zeeland in nauwe samenwerking met zorgorganisaties en professionals in die regio. Het proefschrift zal naar verwachting reële problemen in de Zeeuwse zorgtrajecten vertalen naar onderzoek dat de revalidatie en de optimalisatie van de zorg voor ouderen ten goede komt. Zo wordt de promovendus lid van het Academisch Samenwerkingscentrum Ouderenzorg Zeeland (AWOZ), een samenwerkingsverband van gezondheids- en onderzoeksinstellingen. Informatie over AWOZ is te vinden op de volgende website: https://www.awoz.nl/

Naast het doen van onderzoek is de verwachting dat de promovendus ook les geeft in de onderwijsprogramma's van Erasmus School of Health Policy & Management (ongeveer 15% van de tijd).

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je beschikt over een masterdiploma op het gebied van zorgorganisatie of -management, operations management, innovatiemanagement, bedrijfskunde of een andere relevante masteropleiding. De functie vereist geavanceerde vaardigheden in kwantitatieve en kwalitatieve methoden. Je moet dus met beide ervaring hebben. Je moet blijk geven van affiniteit met de onderzoeksgroep – kwetsbare oudere personen, hun mantelzorgers en gezondheidswerkers, evenals het vermogen om op een persoonsgerichte, respectvolle en professionele manier met hen te communiceren en met hen om te gaan. Daarnaast beschik je over uitstekende Engelse communicatieve en schriftelijke vaardigheden. Presentaties en publicaties over het onderzoek vinden plaats in een internationale context en zullen veelal in het Engels zijn. Aangezien het empirische werk in Nederland zal worden uitgevoerd, is beheersing van de Nederlandse taal zowel in lezen als spreken vereist.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden een fulltime aanstelling (38 uur in de week) voor een promovendus. De werkplek van de promovendus is aan de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) in Rotterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd in Zeeland. Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1,5 jaar en wordt, bij gebleken geschiktheid verlengd met 2,5 jaar. De startdatum zal in overleg met de kandidaat worden bepaald.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.541,- in het eerste jaar tot € 3.247,-  bruto per maand in het vierde jaar.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een zeer ruime verlofregeling, een persoonlijk opleidingsbudget en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, drie masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs. Bij ESHPM studeren 1500 studenten en werken 160 medewerkers.

Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek. Het onderzoek is vormgegeven rond drie overkoepelende onderzoeksthema’s: concurrentie en regulering; kwaliteit en doelmatigheid van zorg; en management van de zorg.  De meest recente internationale onderzoeksaudit heeft het onderzoek van ESHPM als excellent beoordeeld (20 van de 20 punten). ESHPM hecht veel waarde aan empirisch, multidisciplinair onderzoek met een hoge impact. Het is stevig geworteld in 's werelds toonaangevende Nederlandse gezondheidszorgsysteem en neemt actief deel aan internationale onderzoeksprojecten, met name door de EU gefinancierde projecten.

De aangeboden functie is binnen de afdeling Health Services Management & Organisation van ESHPM. 

Health Services Management & Organisation (HSMO)

Health Services Management & Organisation is verantwoordelijk voor onderwijs en onderzoek op het gebied van management en organisatie in de zorg. Ons doel is om de organisatie van gezondheidszorg te verbeteren om de beste waarde te bieden voor patiënten/cliënten en professionals in de gezondheidszorg. Onderzoek van HSMO bestrijkt de volle breedte van de zorgsector, bestuurlijke wetenschappelijke domeinen en methodieken (kwalitatief-, kwantitatief-, ontwerp- en actieonderzoek). Ons onderzoek wordt voor een groot deel uitgevoerd naar innovatie van het primaire proces van zorgverlening, zowel binnen als tussen organisaties. Het onderwijs van de afdeling is afgestemd op het onderzoek en is voornamelijk georganiseerd rond de MSc-opleidingen Healthcare Management en Zorgmanagement, de grootste opleiding in dit domein in Europa, en de BSc-opleiding Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg. Vakken die onder meer worden gegeven zijn Management van Zorgorganisaties, Technologie en Innovatie, Zorg voor Later, (bachelor), Organisational Behavior, Operations Management, Financial Management, Health Innovation (master). De sectie bestaat uit 4 hoogleraren, 3 universitair hoofddocenten, 11 universitair docenten en 21 PhD's.

Additionele informatie

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met dr. ir. Sylvia Elkhuizen (elkhuizen@eshpm.eur.nl) of dr. Jeroen van Wijngaarden (vanwijngaarden@eshpm.eur.nl).

Specificaties

  • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Beleid- en staf
  • Gezondheid
  • 38—40 uur per week
  • €2541—€3247 per maand
  • Universitair
  • ESHPM/ HSMO/07072022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Solliciteren op deze functie kan tot 12 augustus 2022 door je sollicitatie te versturen via Academic transfer met verwijzing naar PhD Senior Friendly Care Trajectories.

Sollicitaties dienen een Nederlandstalige motivatiebrief, een uitgebreid curriculum vitae, en eventueel pdf-versies van scriptie of publicaties te bevatten.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteren op deze functie kan tot 12 augustus 2022 door je sollicitatie te versturen via Academic transfer met verwijzing naar PhD Senior Friendly Care Trajectories.

Sollicitaties dienen een Nederlandstalige motivatiebrief, een uitgebreid curriculum vitae, en eventueel pdf-versies van scriptie of publicaties te bevatten.

Solliciteer uiterlijk op 12 aug. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).