Wetenschappelijk docent strafrecht

Wetenschappelijk docent strafrecht

Geplaatst Deadline Locatie
26 jul 24 aug Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen het Departement Law, Society & Crime van Erasmus School of Law is een vacature voor een Wetenschappelijk docent strafrecht voor 1,0 fte

Functieomschrijving

U bent zowel betrokken bij het strafrechtelijke onderwijs in de bachelor Rechtsgeleerdheid als bij het onderwijs in de master strafrecht. In het bacheloronderwijs treedt u op als (blok)coördina­tor van een of meerdere vakken. U ontwikkelt in samenwerking met de hoofddocenten van de desbetreffende vakken de vak- en leerdoelen en bereidt op deskundige wijze het onderwijs voor de studenten voor. U stuurt de tutoren aan die onderwijsgroepen verzorgen. In de master strafrecht vervult u eveneens een rol als vakcoördinator. Tevens begeleidt u zelfstandig masterscripties.

Daarnaast dient u bereid te zijn om deel te nemen aan (geldstroom)onderzoek van de sectie strafrecht van het Departement Law, Society & Crime. Wij zijn daarom in het bijzonder op zoek naar kandidaten met een wetenschappelijke belangstelling die aansluit bij de speerpunten in het onderzoek van de sectie strafrecht van Erasmus School of Law: sanctierecht, financieel-economisch strafrecht, de modernisering van het Wetboek van Strafvordering, EU strafrecht en rechtsvergelijking.

In overleg kunt u een deel van uw aanstelling gebruiken voor het werken aan een reeds lopend promotieonderzoek of om een promotieonderzoek aan te vangen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor de functie van wetenschappelijk docent zijn wij op zoek naar een afgestudeerde strafrechtjurist die affiniteit heeft met onderwijs en onderzoek. U bent een stimulerende docent met goede didactische vaardigheden. U heeft een uitstekende presentatie en beschikt over overtuigingskracht. U heeft bij voorkeur al ervaring met het geven van onderwijs en u heeft belangstelling voor de onderwijsvormen probleemgestuurd leren (PGL) en active academic learning. U bent in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs of vergelijkbaar certificaat of bent u bereid op korte termijn trainingen hiervoor te volgen. Uw mondelinge en schriftelijke Engelse taalvaardigheid dient uitstekend te zijn.

Als persoon en collega bent u ondernemend, nieuwsgierig en samenwerkingsgericht

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed en volledig functioneren worden verlengd.

Het salaris voor een wetenschappelijk docent niveau 4 (schaal 10) aangeboden. Bij een fulltime dienstverband bedraagt het salaris voor universitair docent niveau 4 
tussen € 2.960,00 en € 4.670,00 bruto per maand.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen u in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl”.

Afdeling

Erasmus School of Law

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 6000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning waarbij de student actief met de studiestof aan de gang gaat’. Studenten kunnen daarna kiezen uit diverse masteropleidingen. Voor de student die meer wil, zijn er de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie, en de dubbele master ‘Toga aan de Maas’. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Binnen Erasmus School of Law geldt het fundamentele uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook ‘Where law meets business and society’: het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel in het onderzoek als in het onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en interdisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid.

Specificaties

  • Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Recht; Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • €2960—€4670 per maand
  • Universitair
  • AT-2022.07/WDSTR

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan, 3062, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you