Promovendus voor het project ‘Seksuele ontwikkeling van VMBO-leerlingen’, afdeling Work and Social Psychology, Faculty of Psychology and Neuroscience

Promovendus voor het project ‘Seksuele ontwikkeling van VMBO-leerlingen’, afdeling Work and Social Psychology, Faculty of Psychology and Neuroscience

Geplaatst Deadline Locatie
2 aug 31 aug Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 aug 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wij zoeken een promovendus met de ambitie om wetenschappelijk én maatschappelijk relevant onderzoek te doen naar de seksuele ontwikkeling van 12 tot 17-jarige vmbo-leerlingen.

Functieomschrijving

Opleidingsniveau is van invloed op het seksuele gedrag en de seksuele ontwikkeling van adolescenten. Vergeleken met hoger opgeleide adolescenten zijn vmbo-ers vanaf jongere leeftijd seksueel actief, hebben ze minder kennis over seks, soa's en anticonceptie, gebruiken ze iets minder vaak anticonceptie, en hebben ze een verhoogd risico op een ongeplande zwangerschap. Bovendien hebben vmbo-leerlingen een verhoogd risico om slachtoffer te worden van seksuele dwang en geweld en hebben ze vaker negatieve ervaringen met sexting.

Gezien de verhoogde risico's die jongeren op het vmbo lopen met betrekking tot hun psychosociale seksuele gezondheid en ontwikkeling, is er behoefte aan een dieper inzicht in de factoren die positieve seksuele gezondheid, gedrag en welzijn bevorderen onder deze groep jongeren. Daarom gebruiken we in dit onderzoek verschillende onderzoeksmethoden, een ‘strengths-based’ benadering en participatief onderzoek om een aantal doelstellingen te bereiken:

(A)   Door middel van interviews en focus groepen willen we een diep begrip krijgen van de processen die ten grondslag liggen aan psychosociale seksuele gezondheid, welbevinden en ontwikkeling van Nederlandse jongeren met een lager opleidingsniveau (o.a. seksueel gedrag, seksuele geaardheid, seksuele identiteitsvorming en expressie, en het aangaan en onderhouden van intieme relaties – inclusief seksueel plezier, partnergeweld en grensoverschrijdend seksueel gedrag). Daarnaast kijken we naar de sociale context waarin deze processen plaatsvinden (op verschillende niveaus: intra-individuele/psychologische processen, leeftijdsgenoten, gezin, school en internet), en identificeren we intersectionele verschillen binnen de groep vmbo-leerlingen.

(B)   Door middel van kwantitatieve methoden willen we identificeren welke mogelijke beschermende factoren de nadelige effecten van een laag opleidingsniveau bufferen of verminderen; zowel intra-persoonlijke factoren (toekomstgericht denken, psychologisch kapitaal en zelfrespect) als factoren in de directe sociale context van adolescenten (ouders, leeftijdsgenoten, school, internet/media).

De promovendus zal begeleid worden door dr. Karlijn Massar, prof. dr. Kai Jonas (Maastricht University) en dr. Margreet de Looze (Utrecht University).

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Voor dit project zijn we op zoek naar een kandidaat die:

 • Gemotiveerd is voor het doen van wetenschappelijk onderzoek, en een (onderzoeks)master heeft afgerond in de psychologie, pedagogiek, gezondheidswetenschappen of een aanverwante discipline;
 • Affiniteit heeft met het onderwerp seksuele gezondheid en seksuele ontwikkeling;
 • Affiniteit heeft met de doelgroep (12 tot 17-jarige vmbo-leerlingen);
 • In staat is zelfstandig data-analyse uit te voeren (bv. met SPSS of R). Ervaring met kwalitatief onderzoek is een pré;
 • Een uitstekende beheersing heeft van de Nederlandse taal. Dit is vereist voor de dataverzameling;
 • Schriftelijk en mondeling in het Engels kan communiceren.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd.

Het salaris bedraagt € 2.541,- bruto per maand in het eerste jaar, oplopend tot € 3.247,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Tevens ontvangt u 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. 

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Meer informatie vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid
 • 30.4—38 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • AT2022.339

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 5, 6229 ES, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you