Universitair Docent – Transformeer de zorg met technologie

Universitair Docent – Transformeer de zorg met technologie

Geplaatst Deadline Locatie
14 sep 13 okt Enschede

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

We zoeken een enthousiaste resultaatgerichte nieuwe collega die onze expertise op het gebied van gezondheid en zorg kan uitbreiden binnen het aandachtsgebied zorgtransformatie en verplaatsing zorg uit ziekenhuis naar thuis, ondersteund door technologische innovaties.

Door de vergrijzing, de toename van chronisch zieken, en de toename van complexe ziektebeelden, neemt het aantal patiënten in de zorg toe en daarmee de druk op de gezondheidszorg. Een mogelijkheid om die druk te verlichten is om burgers en patiënten zelf de mogelijkheid te geven om hun gezondheid in eigen omgeving te monitoren en (op afstand) thuis de zorg te ontvangen die ze nodig hebben. Medische technologie kan een belangrijke rol spelen in deze verplaatsing van zorg uit zorginstellingen, zoals ziekenhuizen, naar thuis. Zo kunnen eHealth apps en digitale platforms informatie uitwisseling mogelijk maken tussen een patiënt en verschillende zorgverleners. Een sensor kan op afstand gegevens over bijvoorbeeld vitale functies doorsturen. Videobellen maakt het mogelijk om op afstand een zorgverlener te spreken, en medicatie kan thuis ingenomen worden in plaats van elke dag naar het ziekenhuis te komen voor inname. Niet alle technologie is echter nuttig en betaalbaar in deze context. Bij technologische ontwikkelingen spelen daarom de volgende vragen: Hoe kan deze optimaal ingezet worden? Is deze eigenlijk wel effectief in het verminderen van zorglast voor zorgverleners? Wat vinden patiënten en mantelzorgers er eigenlijk van? En zorgverleners? Hoe kan het zorgproces optimaal voor de nieuwe technologie ingericht worden? Binnen de vakgroep HTSR doen we, samen met twee andere groepen (als expertisegroep Technology in Healthcare Transitions), en in samenwerking met meerdere ziekenhuizen en andere zorginstellingen hier onderzoek naar. Wij zoeken een UD-er die onze vakgroep komt versterken. Wij nodigen ook kandidaten uit die deze positie initieel als post-doc functie kunnen vervullen.

Het onderzoek wordt ingebed in het Sustainable Rurban Innovations platform, een onderzoekssamenwerking van vijf secties van de TPS-afdeling op het gebied van gezondheidszorg, duurzaam bestuur van verweven landelijke en stedelijke gebieden, energie, innovatie, kennis, natuur en water.

Specificaties

Universiteit Twente (UT)

Functie-eisen

 • Gepromoveerd in de biomedische of gezondheidswetenschappen of epidemiologie, met interesse in de rol van technologie bij het verplaatsen van zorg uit ziekenhuis naar thuis;
 • Ervaring in evaluatie en/of implementatie onderzoek naar interventies en in zorgpaden in diverse zorgorganisaties;
 • Ervaring met statistische analysemethoden, bij voorkeur 'mixed methods' (zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden);
 • Bij voorkeur ervaring in het (mee-)schrijven van subsidieaanvragen;
 • Een goed publicatie- en presentatietrackrecord in peer-reviewed internationale tijdschriften;
 • Uitstekende communicatie- en samenwerkingsvaardigheden, een interdisciplinair teamwerker, uitstekende netwerkvaardigheden en in staat tot betrokkenheid en samenwerking in een interdisciplinaire setting;
 • Vloeiend in het Nederlands en Engels (beide C2-niveau, of C1 en bereid dit verder te ontwikkelen);
 • Interesse in of ervaring met het doceren van gezondheidswetenschappen of aanverwante onderwerpen (o.a. onderzoeksmethodologie, epidemiologie) op bachelor- of masterniveau, en de Universitaire Kwalificatie Onderwijs (BKO) hebben of willen behalen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een fulltime functie voor 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De universiteit biedt een dynamisch ecosysteem met enthousiaste collega's waarin internationalisering een belangrijk onderdeel is van de strategische agenda. Het startsalaris varieert, afhankelijk van je ervaring, tussen de € 3.807 en € 5.922 bruto per maand (conform de CAO Nederlandse Universiteiten). Daarnaast biedt de UT extra aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden (8% vakantietoeslag, 8,3% eindejaarsuitkering, solide pensioenregeling, sabbatical leave, professionele en persoonlijke ontwikkelingsprogramma's, etc.).

Afdeling

De vakgroep Health Technology and Services Research (HTSR) van de Universiteit Twente is onderdeel van de Faculteit Behavioural, Management and Social Sciences (BMS) en ingebed in de afdeling Technology Policy and Society (TPS) en het Technisch Medisch Centrum (TechMed). Bij HTSR richten we ons op het evalueren en optimaliseren van de impact van nieuwe gezondheidstechnologie op klinische en gezondheidsresultaten, kwaliteit en veiligheid van gezondheidszorg, levering van gezondheidszorgdiensten en de bijbehorende kosten voor gezondheidszorg. HTSR bestaat uit een multidisciplinair team met expertise in health technology assessment/gezondheidseconomie, epidemiologie, data science, patiëntvoorkeuren, simulatiemodellering en gezondheidspsychologie (https://www.utwente.nl/en/bms/htsr/). Er zijn sterke banden met grote zorgorganisaties om succesvol gezamenlijk onderzoek op het gebied van de zorg te waarborgen. TPS draagt bij aan de zorgsysteemfocus van HTSR door aandacht te besteden aan duurzaamheid, filosofie en ethiek, beleid en (hoger) onderwijs.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€6181 per maand
 • Gepromoveerd
 • 799

Werkgever

Universiteit Twente (UT)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Drienerlolaan 5, 7522NB, Enschede

Bekijk op Google Maps

Interesting for you