Hoogleraar Geschiedenis van de Psychiatrie (0,4 fte)

Hoogleraar Geschiedenis van de Psychiatrie (0,4 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
29 sep 12 nov Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 12 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De faculteiten Geesteswetenschappen en Geneeskunde van Universiteit Utrecht zijn op zoek naar een hoogleraar Geschiedenis van de Psychiatrie.

Functieomschrijving

De leerstoel Geschiedenis van de Psychiatrie, is onderdeel van een samenwerkingsverband tussen de faculteiten Geesteswetenschappen en Geneeskunde. De leerstoel wordt voor vijf jaar ingesteld als endowed chair, heeft een omvang van 0,4 fte en wordt gefinancierd door de Stichting Leerstoel Geschiedenis van de Psychiatrie. De leerstoel wordt in beginsel geplaatst binnen de afdeling Cultuurgeschiedenis van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de faculteit Geesteswetenschappen, maar een gecombineerd dienstverband bij de faculteiten Geesteswetenschappen en Geneeskunde/UMC behoort tot de mogelijkheden.

Qua thematiek sluit de leerstoel aan bij de onderwerpen die binnen de onderzoeksgroep Cultuurgeschiedenis aan de orde zijn, zoals (de sociale context van) kennis-, wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis. Daarnaast sluit deze leerstoel aan bij interdisciplinaire ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek op het gebied van de zogenaamde Medical Humanities. De leerstoelhouder levert bijdragen aan het door de School Geschiedenis en Kunstgeschiedenis verzorgde onderwijs op bachelor- en masterniveau op het terrein van de historische behandeling van onder andere psychologische/psychiatrische thema’s en van de wetenschapsgeschiedenis. Binnen de faculteit Geneeskunde draagt de leerstoelhouder bij aan het bachelor- en masteronderwijs in het curriculum van de neurowetenschap en de psychiatrie, en het onderwijs binnen de medische vervolgopleiding psychiatrie. Ook is er aansluiting met het onderzoek in het Speerpunt Brain, met name met betrekking tot het aandachtsgebied arts-patiënt relatie en medische besluitvorming.
Binnen de Faculteit Geesteswetenschappen zal de leerstoelhouder samenwerken met onderzoekers van het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis en dan met name diegenen die gelieerd zijn aan de afdeling Cultuurgeschiedenis. Binnen de faculteit Geneeskunde zal worden samengewerkt met de afdeling Psychiatrie binnen de Divisie Hersenen van het UMC Utrecht en met de afdeling Medical Humanities van het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijnsgeneeskunde. Buiten deze faculteiten zal de leerstoelhouder met wisselende intensiteit relaties dienen te onderhouden met leerstoelhouders en onderzoekers binnen het Descartes Centre, de Faculteit Sociale Wetenschappen en het Willem Pompe Instituut (REBO). Deze samenwerking zal ook gestalte dienen te krijgen op het vlak van onderwijs, zowel bij disciplinaire als interdisciplinaire opleidingsprogramma’s en in het onderwijs aan professionals die werkzaam zijn in het veld van de geestelijke gezondheidszorg.

De leerstoel onderhoudt banden met het Descartes Centre, dat de ontwikkeling van de brede en vergelijkende wetenschapsgeschiedenis in een samenwerkingsverband van alle faculteiten van de Universiteit Utrecht voorstaat. Aansluiting wordt gezocht bij de universitaire Strategische Thema’s Institutions for Open Societies en Life Sciences.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

De leerstoelhouder is een gepromoveerd historicus (met belangstelling voor de psychiatrie) of een psychiater (met belangstelling voor de geschiedenis), gespecialiseerd op het gebied van de geschiedenis van de psychiatrie, met een uitstekende onderzoekreputatie, ervaring op het terrein van onderzoekontwikkeling en -begeleiding, relevante onderwijservaring en goede communicatievaardigheden. De leerstoelhouder heeft zich gemanifesteerd op het gebied van de geschiedenis van de psychiatrie in met name Nederland. De leerstoelhouder beschikt aantoonbaar over ervaring op het gebied van kennisvalorisatie, zodanig dat de maatschappelijke component van het profiel van de leerstoel zichtbaar is. De ideale kandidaat heeft het volgende profiel op het gebied van onderzoek, onderwijs, kennisbenutting en management en bestuur:

Onderzoek:
 • een promotie binnen het vakgebied van de geschiedenis van de psychiatrie of de medical humanities;
 • diepgaande kennis van fundamenteel en toegepast onderzoek op het terrein van de geschiedenis van de psychiatrie;
 • uitstekende staat van dienst als senior-onderzoeker, onder meer blijkend uit recente relevante publicaties en werfkracht en uit de disseminatie van onderzoeksresultaten naar stakeholders, patiënten en het publiek
 • bewezen vermogen om eigen, vernieuwende onderzoekslijnen en projecten op te zetten;
 • bereidheid om als coach voor jonge onderzoekers op te treden;
 • succes in het werven van onderzoeksubsidies in de tweede en derde geldstroom.
Onderwijs:
 • motiverend en gemotiveerd docentschap;
 • de capaciteit om onderdelen in de genoemde onderwijsprogramma’s te verzorgen op zowel bachelor als masterniveau en zowel in het Nederlands als het Engels;
 • vermogen om bij te dragen aan vernieuwing en verbreding van onderwijs.
Kennisbenutting:
 • uitstekende kennis van het werkveld van de GGZ en haar instituties in Nederland en daarbuiten;
 • ruime ervaring met, en een open oog voor, de mogelijkheden de maatschappelijke betekenis van het thema van de leerstoel uit te dragen en vorm te geven;
 • een goed netwerk van niet-universitaire partners op het relevante terrein;
 • in staat tot het vertalen van onderzoeksresultaten naar in het veld toe te passen kennis.
Management en bestuur:
 • ervaring als onderzoeksleider;
 • communicatieve en organisatorische vaardigheden die passen bij de aard en zwaarte van deze functie;
 • vermogen te opereren als teamspeler met zowel leidinggevende als sociale capaciteiten.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een benoeming (0,4 fte) voor de duur van vijf jaar. Na positieve evaluatie volgt een benoeming voor onbepaalde tijd. Het salaris bedraagt - afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal € 6.099,- en maximaal € 8.881,- (schaal H2 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.
Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 1.100 medewerkers en 6.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega's en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Taal en cultuur
 • max. 16 uur per week
 • €6099—€8881 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1197448

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Drift 6, 3512 BS, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you