Hoogleraar Natuurbeschermingsrecht

Hoogleraar Natuurbeschermingsrecht

Geplaatst Deadline Locatie
30 sep 30 okt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Hoogleraar Natuurbeschermingsrecht (0,8 - 1,0 fte) voor het Departement Public Law and Governance, locatie Tilburg. Wetenschapsgebied is Recht.
Duur arbeidsovereenkomst: 18 maanden met uitzicht op onbepaalde tijd.

Functieomschrijving

Het Departement Public Law & Governance (PLG) van de Tilburg Law School is op zoek naar een collega die als hoogleraar Natuurbeschermingsrecht ons team komt versterken. PLG is een divers en interdisciplinair departement, dat bijna 120 academische medewerkers en een waaier van juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines telt. U zult op hoog niveau onderwijs en onderzoek verrichten en leidinggeven aan een ambitieus team van docenten en onderzoekers. U draagt zo bij aan een versterking van het onderwijs en onderzoek van het departement op het terrein van het natuurbeschermingsrecht.

Binnen het departement PLG, en als mede-leidinggevend lid van een toegewijd team van ervaren wetenschappers, verzorgt de hoogleraar zelfstandig onderwijs en onderzoek op het terrein van het internationale, Europese en nationale natuurbeschermingsrecht. Vooral de wisselwerking tussen deze drie niveaus staat centraal in ons onderwijs en onderzoek. Tevens is ons onderwijs en onderzoek sterk gericht op het oplossen van milieuproblemen en wordt aangesloten bij en voortgebouwd op actuele wetenschappelijke inzichten uit ecologisch onderzoek.

De leerstoel wordt deels gesponsord door maatschappelijke organisaties op het gebied van het natuurbeheer. Onderdeel van het werk van de leerstoelhouder is dan ook om deze organisaties toegang te bieden tot wetenschappelijk juridisch onderzoek, o.a. door middel van het in hun opdracht verrichten van onderzoek naar complexe juridische vragen, zoals naar de doorwerking van internationaal en Europees natuurbeschermingsrecht in de Nederlandse praktijk, het verzorgen van presentaties bij seminars/conferenties, en de deelname aan een regulier strategisch overleg met de sponsoren.

Onderzoek naar natuurbeschermingsrecht is ingebed in een multidisciplinair Signature Plan Global Law and Governance. Het prisma van de ecologische en humanitaire crises dicteert in toenemende mate ons onderzoek naar het bredere milieu- en natuurbeschermingsrecht, dat misschien wel het duidelijkst tot uiting komt in het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Constitutionalizing in the Anthropocene’. Een levendige en groeiende onderzoeksgemeenschap ondersteunt dat programma, waarin (milieu)recht, rechtsfilosofie, politicologie en openbaar bestuur samenkomen om de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Op het terrein van het natuurbescher¬mings¬recht gaat het binnen dit programma bijvoorbeeld om thema’s als ‘rewilding’, de terugkeer van de wolf in Nederland en de aanwijzing van ‘marine protected areas’. Tilburg University heeft ook een multidisciplinaire Community Klimaat en Energietransitie, en start met een Academische werkplaats slimme en sociale energietransitie. De succesvolle kandidaat zal actief deelnemen en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze onderzoeksgemeenschappen en contact leggen en onderhouden met de betrokken maatschappelijke partners. De beoogde verhouding tussen onderwijs en onderzoek is ongeveer 40%-40%, de overige 20% voor administratieve taken.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Kwalificaties en persoonlijke kwaliteiten
Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

De toekomstige leerstoelhouder:

 • is gepromoveerd op het gebied van het natuurbeschermings- en/of milieurecht en heeft een breed natuurbeschermingsrechtelijk profiel dat het internationaal, Europees en nationaal natuurbeschermingsrecht bestrijkt; 
 • heeft een uitstekende staat van dienst in zowel onderwijs als onderzoek, onder meer blijkend uit evaluaties en toonaangevende internationale wetenschappelijke publicaties; 
 • heeft een gefundeerde visie op de rol van het (internationale, Europese en nationale) recht bij het aanpakken van de biodiversiteitscrisis en aanverwante maatschappelijke uitdagingen;
 • heeft een goed begrip van de bredere, niet-juridische context van het natuurbeschermingsrecht en van aanverwante rechtsgebieden, en ervaring met multi-disciplinair onderzoek en samenwerking over disciplinegrenzen heen; 
 • heeft een uitgebreid en actief netwerk op internationaal en nationaal niveau op het terrein van het natuurbeschermingsrecht; 
 • heeft ervaring met het begeleiden van promovendi, studenten en junior-medewerkers, bij voorkeur ook op het terrein van het (inter)nationaal natuurbeschermingsrecht;
 • heeft ervaring met het verwerven en uitvoeren van extern gefinancierde onderzoeksprojecten en bereidheid om externe onderzoeksfinanciering aan te blijven vragen; 
 • ervaring met het adviseren van externe partijen op het terrein van het (inter)nationaal natuurbeschermingsrecht, en tevens met het op toegankelijke wijze uitdragen van onderzoeksresultaten naar niet-juridische stakeholders en het brede publiek. 
 • is in het bezit van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

Persoonlijke kwaliteiten/talenten

 • U toont persoonlijk leiderschap: u neemt verantwoordelijkheid voor uw werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.
 • U heeft teamspirit: u voelt zich onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving). U zet zich in om een actief lid van het departement te zijn
 • U heeft goede communicatieve vaardigheden, inclusief uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal, en heeft u enige ervaring met het leiden van een team van academici. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden met uitzicht op onbepaalde tijd.

Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte (32-40 uur per week). 

Het salaris bedraagt minimaal €6.099,- en maximaal €8.881,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Hoogleraar 2 en salarisschaal H2 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband. 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kunt u tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Public Law & Governance

Het Department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteresse.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €6099—€8881 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21043

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you