Universitair docent economische geografie (0,8 - 1,0 fte)

Universitair docent economische geografie (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
3 okt 3 nov Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Universiteit Utrecht is op zoek naar een Universitair Docent Economische Geografie.

Functieomschrijving

Binnen de vakgroep Economische Geografie van het departement van Sociale Geografie & Planologie aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht is er plaats voor een nieuwe Universitair Docent. Met deze functie wordt beoogd de activiteiten op het gebied van onderwijs en onderzoek in het departement verder te ontwikkelen.

Wij zijn op zoek naar kandidaten die een bijdrage kunnen leveren aan het onderwijs en onderzoek met betrekking tot de ruimtelijke verdeling van economische activiteiten. De vakgroep Economische Geografie richt zich op het onderwijs en onderzoek binnen het programma voor evolutionaire economische geografie. Dit programma heeft als doel dynamisch inzicht in de ruimtelijke verdeling van economische activiteiten te ontwikkelen, waarbij historische patronen worden vastgesteld en tevens wordt ingegaan op de verschillende paden die zijn ingeslagen en op het wel en wee in de regio’s. In het programma wordt gebruikgemaakt van analyses op verschillende niveaus: van microbesluiten van bedrijven/werkenden tot mesoprocessen die specifiek zijn voor netwerken en sectoren, en macro-omstandigheden die gerelateerd zijn aan institutionele en politieke contexten. Huidige projecten en expertise betreffen onderwerpen als de geografie van innovatie, regionale diversificatie, regionale ongelijkheid, regionaal innovatiebeleid, vergroening van regio’s, de veerkracht van regio’s bij crises zoals COVID, de impact van AI op de regionale ontwikkeling en de rol van institutionele verandering voor de regionale ontwikkeling. De vakgroep richt zich ook op kwantitatieve methoden in het kader waarvan originele (big data)-indicatoren voor empirische analyse worden ontwikkeld, en streeft naar verdere ontwikkeling van haar expertise in datawetenschappen.

Je geeft onderwijs voor onze bacheloropleiding Sociale Geografie & Planologie en, afhankelijk van je expertise, voor onze masteropleidingen Stedelijke en Economische Geografie, Sociale Geografie en mogelijk andere opleidingen, zoals Toegepaste Datawetenschappen. Daarnaast begeleid je studenten die werken aan hun bachelor- en masterscripties.

Voorts maak je deel uit van ons onderzoeksprogramma Urban Futures, waarbij je je richt op transities naar sociaal, economisch en ecologisch duurzame steden. Je onderzoek sluit bij voorkeur aan op (een van) de strategische thema’s van Universiteit Utrecht, in het bijzonder Pathways to Sustainability en Institutions for Open Societies. Tot je taken behoort ook het proactief bijdragen tot de verwerving en uitvoering van extern gefinancierde projecten.

De functie bestaat voor 60% uit onderwijs en 40% uit onderzoek. Kerntaken:

 • Onderwijs geven in onze kernvakken op bachelor- en masterniveau;
 • onderwijs geven in onze vakken op het gebied van onderzoeksmethoden;
 • begeleiden van bachelor- en masterscripties;
 • onderzoek en publicatie;
 • creëren van maatschappelijke impact en betrokkenheid met maatschappelijke belanghebbenden;
 • schrijven van aanvragen en verwerving van projecten.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Je versterkt het onderwijs en onderzoek op het departement Sociale Geografie & Planologie. Je bent een inspirerend docent voor de bachelor- en masterstudenten of bent bereid in de nabije toekomst een basiskwalificatie onderwijs te halen. Je bent een teamspeler, bedreven in communicatie en netwerken, met een focus op het behalen van multidisciplinaire onderzoeksdoelen en deelname aan het verwerven van onderzoeksfondsen.

Wij zijn op zoek naar een kandidaat die aan de volgende eisen voldoet:

 • Gepromoveerd (PhD) in sociale geografie, economische geografie of een vakgebied dat hier nauw mee samenhangt;
 • aantoonbare deskundigheid in onderzoek, met publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften en bijdragen aan academische conferenties;
 • onderwijservaring en de bereidheid de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) van Universiteit Utrecht te behalen, indien nog geen vergelijkbare kwalificatie is behaald;
 • connecties met relevante academische partners en met belanghebbenden in de samenleving;
 • goede vaardigheden op het gebied van communiceren, netwerken en organiseren.


Wij zijn op zoek naar collega’s die onderzoeksprojecten opstarten, gemotiveerd zijn om bij te dragen tot onze onderwijsactiviteiten en bereid zijn om samen te werken met verschillende disciplinaire groepen binnen en buiten ons departement. Met name je visie op het gebied van onderwijs en onderzoek zal door de selectiecommissie in beschouwing worden genomen. Ervaring wordt afgewogen aan het aantal jaren academische ervaring, waarbij ook (ouderschaps)verlof en deeltijdaanstellingen in aanmerking worden genomen.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband voor 18 maanden (0,8 - 1,0 fte). Bij goed functioneren, volgens de prestatie-indicatoren van de faculteit, gaat het contract na 18 maanden over in een vast dienstverband. Er zijn mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling, in casu het traject naar universitair hoofddocent (niveau 2), kwalificatie-afhankelijk op basis van het loopbaanbeleid van de faculteit voor wetenschappelijk personeel. Het brutosalaris bedraagt minimaal € 3.821,- en maximaal € 5.230,- per maand, afhankelijk van eerder behaalde kwalificaties en opgedane ervaring (schaal 11 van de CAO Universiteiten) bij een voltijdsdienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% per jaar.

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket secundaire voorwaarden, waaronder een uitstekende pensioenregeling, (gedeeltelijk vergoed) ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden (meerkeuzemodel). Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability.

De faculteit Geowetenschappen van Universiteit Utrecht onderzoekt de aarde: van de aardkern en het aardoppervlak tot en met het menselijk (ruimte)gebruik op de aarde. Altijd met een focus op duurzaamheid en innovatie. Met 3.400 studenten (BSc en MSc) en 720 medewerkers is de faculteit een sterke en uitdagende organisatie. De faculteit Geowetenschappen is georganiseerd in vier departementen: Aardwetenschappen, Sociale Geografie & Planologie, Fysische Geografie en het departement Sustainable Development.

Het departement Sociale Geografie & Planologie richt zich op de economische langetermijnontwikkeling van steden, de wijze waarop omgegaan kan worden met sociale ongelijkheid en hoe de transitie naar een duurzame stad en infrastructuur kan worden versneld. Het onderzoek op deze gebieden vindt plaats in het kader van ons onderzoeksprogramma Urban Futures: Transitions Towards Economic and Social Sustainability for Cities.

Het onderzoeksprogramma is de basis voor de tweejarige onderzoeksmaster Human Geography and Geographical Information Management and Applications en de professionele master Spatial Planning, Human Geography and International Development Studies. Het departement verzorgt daarnaast een groot en hooggewaardeerd bachelorprogramma en maakt deel uit van de Nederlandse Onderzoeksschool voor Stedelijk en Regionaal Onderzoek voor bachelorstudenten. De unieke kenmerken van het departement zijn een speciaal team dat zich richt op innovaties binnen onderwijsmethoden, zijn sterke betrokkenheid bij het thema transdisciplinair duurzaamheidsonderzoek en professionele advisering voor overheidspartners.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Natuurwetenschappen
 • 28—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1197894

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Heidelberglaan 8, 3584CS, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you