Hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht

Hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht

Geplaatst Deadline Locatie
4 okt 30 okt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht (0,2 fte) voor het Departement Private Law, Business Law and Labour Law (PBLL), locatie: Tilburg, wetenschapsgebied: Goederenrecht.
Duur arbeidsovereenkomst: 5 jaar.

Functieomschrijving

Tilburg Law School zoekt een enthousiaste collega voor de functie Hoogleraar Financiële netwerken en Europees goederenrecht bij het Departement Private Law, Business Law and Labour Law (PBLL). PBLL verbindt praktijk en rechtswetenschap in een stimulerende omgeving. De beoogde collega zal deel uitmaken van een enthousiast, veelzijdig team gericht op vernieuwend onderzoek en hoogwaardig onderwijs.

Onderzoeksgebied 
De platformeconomie heeft inmiddels een grote vlucht genomen. Deze ontwikkelingen worden intensief bestudeerd vanuit het perspectief van de platformdeelnemers (consumenten en bedrijven). Minder bekend is de wijze waarop deze platformen en vergelijkbare samenwerkingsvormen tussen verbonden organisaties gebruik maken van onderliggende financieringsconstructies en goederenstromen die de samenwerking profijtelijk maken en tegelijk partijen voldoende zekerheid bieden. Dit berust op constructies en afspraken, die een diepgaande kennis van het (Europees) goederen- en toezichtrecht vereisen. De constructies overstijgen immers de puur nationale regels van goederen- en toezichtrecht omdat hun geldigheid niet beperkt behoort te zijn tot één jurisdictie (en ook door toepasselijke richtlijnen als de Collateral Directive 2002/47 en de Restructuring and Second Chance Directive 2019/1023). Daarnaast wordt dit veld sterk beïnvloed door het publieke toezichtsrecht (in het bijzonder MiFiD II, Directive 2014/65). Het toezicht op de Europese financiële sector is immers steeds verder geharmoniseerd en geïntensiveerd. De wisselwerking van privaatrecht en publiekrecht maakt dit tot een complex gebied van het recht. 

De huidige praktijken en regels die zulke netwerken ondersteunen en mogelijk maken, bepalen mede hoe zij functioneren en vorm krijgen. Om de ontwikkelingen rond Connecting Organizations goed te begrijpen en te kunnen beoordelen wat passende vormen van regulering zijn, is meer kennis nodig op dit gebied, mede om deze ontwikkelingen te verbinden met het algemene nationale en Europese goederenrecht. De nadruk op Nederlands recht naast Europees recht is van belang, deels vanwege de centrale rol van Nederland als basis van diverse toonaangevende platformen (Booking.com) en betalingsintermediairs (Ayden), deels vanwege de aansluiting bij het Nederlandse recht in opleidingen en onderzoek van TLS.

In het licht van deze ontwikkelingen is er binnen het departement PBLL Tilburg Law School een vacature voor een hoogleraar op het gebied van financiële netwerken (zoals hierboven uitgewerkt) en Europees goederenrecht, met bijzondere aandacht voor het toezicht op financiële instellingen. Wij zoeken een enthousiaste wetenschapper op het terrein van het burgerlijk recht, met praktijkervaring, die vanaf 1 januari 2023 deze functie gaat bekleden. 

Functiebeschrijving 
Als hoogleraar gaat u zich gericht bezighouden met de wetenschappelijke bestudering van financiële netwerken en Europees goederenrecht binnen het Signature Plan Connecting Organizations

In dat kader wordt van de hoogleraar een leidende rol verwacht bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek op het gebied van het (Europees) goederenrecht en het toezicht op financiële instellingen, waar relevant gebruikmakend van inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines. Het onderzoek wordt mede verricht in wisselwerking met de andere onderzoekers binnen PBLL. 

Van de aan te trekken hoogleraar wordt verwacht dat hij/zij bijdraagt aan het onderwijs van het departement, in het bijzonder op het gebied van het goederenrecht, zowel in het Nederlands als in het Engels. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van uitstekend onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

Het departement PBLL is op zoek naar een uitstekende kandidaat die over aantoonbare affiniteit met de leeropdracht beschikt, blijkend uit toonaangevende publicaties op het gebied van het (Europese) goederen- en insolventierecht alsmede het toezichtrecht. Voor wat betreft dat laatste gaat het vooral om het toezicht op banken en andere financiële instellingen. De voorkeur gaat uit naar een wetenschappelijk opgeleid civielrechtelijk jurist. In elk geval zijn nodig:

 • Uitstekende kennis van het Nederlandse en Europese goederenrecht, blijkend uit een proefschrift en andere (recente) publicaties;
 • Aantoonbare ervaring met financieel toezichtrecht in de praktijk;
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis van de praktijk van financiële zekerheden in complexe financiële netwerken;
 • Een netwerk binnen de financiële rechtspraktijk en wetenschap;
 • Het vermogen om samen te werken en verbanden te leggen tussen het eigen onderzoek en het onderzoek van andere onderzoekers;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal;
 • Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift;
 • Bij voorkeur didactische bekwaamheid en aantoonbare (Nederlands- en Engelstalige) onderwijservaring op universitair niveau, bijvoorbeeld in de vorm van een BKO;
 • Bijdrage aan een open en inclusieve organisatiecultuur.

Tilburg University gaat uit van het geven van fysiek onderwijs. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren. 

Persoonlijke kwaliteiten/talenten

 • U toont persoonlijk leiderschap: u neemt verantwoordelijkheid voor uw werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • U heeft teamspirit: u voelt zich onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 0,2 fte (8 uur per week). 

Het salaris bedraagt minimaal €6.099,- en maximaal €8.881,- bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Hoogleraar 2 en salarisschaal H2 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kunt u tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.
 

Tilburg Law School
Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Private, Business & Labour Law (PBLL)

Het Department Private, Business & Labour Law (PBLL) bestaat uit ongeveer negentig onderzoekers, docenten en medewerkers die zich met het onderwijs en onderzoek in het Privaatrecht in de breedste zin van het woord bezighouden. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig. 
U maakt deel uit van een enthousiast team van ervaren docenten die u wegwijs zullen maken in alles wat komt kijken bij het verzorgen van (online) onderwijs. Daarnaast staat een kundig ondersteuningsteam voor u klaar om u te helpen bij alle praktische zaken rondom het verzorgen van onderwijs. 

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • max. 8 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 21065

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you