Universitair Docent Omgevingsrecht

Universitair Docent Omgevingsrecht

Geplaatst Deadline Locatie
4 okt 30 okt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 okt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Universitair docent Omgevingsrecht (0,8 - 1,0 fte) voor het Departement Public Law and Governance, locatie: Tilburg, wetenschapsgebied: Recht (Omgevingsrecht).
Duur arbeidsovereenkomst: 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

Functieomschrijving

Het Departement Public Law & Governance (PLG) van de Tilburg Law School is op zoek naar een collega die als universitair docent (UD) Omgevingsrecht ons team komt versterken. PLG is een groot, divers en interdisciplinair departement, dat bijna 120 academische medewerkers en een waaier van juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines telt. Je zult onderwijs en onderzoek verrichten binnen een ambitieus team van docenten en onderzoekers. Je draagt zo bij aan een versterking van het onderwijs en onderzoek van het departement op het terrein van het omgevingsrecht en het milieurecht.

Binnen het departement PLG, en als lid van een ervaren team van wetenschappers, verzorgt de UD zelfstandig omgevingsrechtelijk onderwijs, onderzoek en voert algemene administratieve verantwoordelijkheden uit. Omgevings-/milieurechtelijk onderwijs, evenals meer algemeen bestuursrechtelijk onderwijs, wordt verzorgd in diverse Nederlandstalige en Engelstalige Bachelor- en Masteropleidingen. Ons huidige team bestaat vooral uit collega’s met veel expertise op het gebied van het internationale en Europese recht. We zoeken versterking op het gebied van het nationale (Nederlandse) omgevings¬recht (en bestuursrecht), vooral met het oog op de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

De geschikte kandidaat zal een spin in het web zijn van het milieurechtelijk onderwijs en onderzoek in Tilburg en de link leggen tussen het nationale en het Europese en internationale debat, vooral op terreinen als natuur, water, klimaat en energie. Onderzoek naar omgevingsrecht is ingebed in een multidisciplinair Signature Plan Global Law and Governance, dat die focus weerspiegelt. Het prisma van de ecologische en humanitaire crises dicteert in toenemende mate ons onderzoek naar het omgevingsrecht, dat misschien wel het duidelijkst tot uiting komt in het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Constitutionalizing in the Anthropocene’. Een levendige en groeiende onderzoeksgemeenschap ondersteunt dat programma, waarin (milieu)recht, rechtsfilosofie, politicologie en openbaar bestuur samenkomen om de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Tilburg University heeft ook een multidisciplinaire Community Klimaat en Energietransitie, en start met een Academische werkplaats slimme en sociale energietransitie. De geschikte kandidaat zal actief deelnemen en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze onderzoeksgemeenschappen en contact leggen en onderhouden met de betrokken maatschappelijke partners. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Wat vragen wij?
Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk inzicht in je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

Van kandidaten verwachten wij dat zij: 

 • Zijn gepromoveerd op het terrein van het omgevingsrecht of het milieurecht;
 • Een breed omgevingsrechtelijk profiel hebben, maar met een stevige bestuursrechtelijke invulling;
 • Verschillende nationale en internationale publicaties van hoog niveau op hun naam hebben staan;
 • Een onderzoeksagenda hebben die aanknopingspunten biedt voor samenwerking binnen het departement en binnen het Signature Plan Global Law and Governance;
 • Initiatief nemen tot het verwezenlijken van die samenwerking en het verkrijgen van onderzoeksfinanciering;
 • Ervaring hebben met het binnen nationale en internationale (onderzoeks)netwerken presenteren van onderzoeksbevindingen;
 • Ervaring hebben met het ontwikkelen, coördineren en verzorgen van (vernieuwend) onderwijs;
 • In het bezit zijn van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) dan wel bereid zijn deze op korte termijn te behalen;
 • Over goede communicatieve vaardigheden beschikken en goed in staat zijn om in (internationaal) teamverband samen te werken;
 • Zowel het Nederlands als het Engels op professioneel niveau beheersen;
 • Flexibel, initiatiefrijk en enthousiast zijn.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

De UD-functie kent een tijdsbesteding van ca. 40% onderwijs, 40% onderzoek en 20% management. 

Persoonlijke kwaliteiten/talenten

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden met uitzicht op een vast dienstverband.

Wat bieden wij?
Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0.8-1,0 fte (32-40 uur per week);
 • Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een salaris van minimaal €3.974 en maximaal €5.539 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel universitair docent 2 en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Public Law & Governance

Het Department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteresse.

Specificaties

 • Universitair docent
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21067

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you