Promovendus: “Concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg” (1,0 fte)

Promovendus: “Concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg” (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
12 okt 25 nov Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 25 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij (bijna) je master (gezondheids)economie, gezondheidswetenschappen of geneeskunde afgerond? En zou je graag willen promoveren? Bij de afdeling Health Systems & Insurance (HSI) van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe PhD-student die vanuit een multidisciplinair perspectief onderzoek wil gaan doen naar de concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg in Nederland.

Functieomschrijving

Om in Nederland te komen tot een toekomstbestendig zorglandschap is een belangrijke rol weggelegd voor de concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg. Dit onderwerp heeft dan ook een prominente plek toebedeeld gekregen in het Integraal Zorgakkoord (IZA) dat het Ministerie van VWS onlangs met een groot aantal branche- en beroepsorganisaties uit de zorg heeft afgesloten. Door hoogcomplexe zorg op minder plekken aan te gaan bieden moet de kwaliteit ervan worden verbeterd, terwijl idealiter de kosten worden verlaagd en tegelijkertijd een oplossing wordt gevonden voor de steeds nijpendere personeelstekorten in de zorg. Daarnaast is ook spreiding van belang: zorg die vaak voorkomt en laagcomplex is, moet voor iedereen vlakbij beschikbaar zijn. Concentratie en spreiding komt echter niet vanzelf tot stand. En hoewel de verwachtingen hooggespannen zijn, is succes niet gegarandeerd. Doel van dit 4-jarige promotieonderzoek, dat in samenwerking met Erasmus MC plaatsvindt, is daarom om met behulp van verschillende onderzoeksmethoden (literatuuronderzoek, interviews/focusgroepen, kwantitatieve analyses) en aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden (zoals acute zorg, kinderhartchirurgie, robot-geassisteerde prostaatkankerchirurgie) de volgende drie hoofdvragen te beantwoorden. Ten eerste, wat zijn vanuit medisch, economisch en bestuurlijk perspectief de belangrijkste kansen en risico’s bij de concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg? Ten tweede, welke (potentiële) afwegingen brengt de beoogde concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg met zich mee? En ten derde, welke sturing en regie is nodig om te komen tot een optimale concentratie en spreiding van medische specialistische zorg?

Als promovendus bij de sectie HSI van ESHPM is je primaire taak het doen van onderzoek. Ook is er voldoende ruimte voor persoonlijke ontwikkeling door het volgen van relevante cursussen en het bezoeken van congressen. Daarnaast krijg je een in omvang beperkte onderwijstaak die jaarlijks ongeveer 15% van je werktijd in beslag zal nemen. Dit betreft de inzet als werkgroep docent en afstudeercoach/begeleider bij ons Nederlandstalige onderwijs voor de studenten van de bachelor “Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg, BMG” en de premaster “Gezondheidswetenschappen, BMG”.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Vanwege de sterke inbedding van dit promotieonderzoek in de actuele Nederlandse beleidsdiscussie over de concentratie en spreiding van medisch specialistische zorg is een goede beheersing van de Nederlandse taal een vereiste. Deze functie vereist verder dat je:

 • een masteropleiding met uitstekende resultaten hebt afgerond op het gebied van (gezondheids)economie, gezondheidswetenschappen of geneeskunde;
 • affiniteit hebt met de organisatie en financiering van gezondheidszorg;
 • ervaring hebt met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden;
 • over uitstekende taalvaardigheid in het Nederlands beschikt en daarnaast in staat bent om in het Engels op academisch niveau te communiceren en te schrijven;
 • flexibel, resultaatgericht, stressbestendig en gestructureerd bent;
 • goede communicatieve vaardigheden hebt; en
 • zowel zelfstandig als in teamverband kan werken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1, 5 tot 4 jaar.

Het betreft een voltijdsdienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1,5 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens worden verlengd met 2,5 jaar. De beoogde startdatum is 1 januari 2023.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.541,- waarna het stapsgewijs zal oplopen tot € 3.247,- bruto per maand in het vierde jaar.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. De EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs.

Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek.
Het onderzoek is vormgegeven rond drie overkoepelende onderzoeksthema’s: concurrentie en regulering; kwaliteit en doelmatigheid van zorg; en management van de zorg.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de Erasmus University Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren 1300 studenten en werken 160 medewerkers. Internationalisering wordt hooggewaardeerd bij ESHPM. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers vanuit het buitenland is aanzienlijk toegenomen over de afgelopen jaren en hebben ons programma verrijkt.

Health Systems & Insurance (HSI)
De universitair docent wordt binnen ESHPM aangesteld bij de sectie HSI, een relatief kleine sectie met circa 20 medewerkers. Het onderwijs en onderzoek van HSI is primair gericht op vraagstukken die de structuur en de financiering van de gezondheidszorg betreffen. Een belangrijke vraag is hoe de sector zodanig geordend kan worden dat zorg kwalitatief goed, betaalbaar, doelmatig en toegankelijk is. Centraal hierbij staat de rol en het functioneren van zorgverzekeraars als intermediair tussen vragers en aanbieders van zorg. De sectie heeft een internationaal vooraanstaande positie als het gaat om onderzoek naar een adequaat systeem van risicoverevening. Andere prominente onderwerpen zijn onder andere de vormgeving en effecten van bekostigingssystemen van zorgaanbieders, het keuzegedrag van zorggebruikers en verzekerden, en marktordening in de zorgsector. Een volledig overzicht van onderwerpen is te vinden op onze website.

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid
 • 38—40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • ESHPM/HCI/12102022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you