Phd student: Etnografisch onderzoek naar sturingsvraagstukken en regionalisering van zorg (1,0 fte)

Phd student: Etnografisch onderzoek naar sturingsvraagstukken en regionalisering van zorg (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
9 nov 3 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 3 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij (bijna) een master in de sociale wetenschappen afgerond? En zou je graag willen promoveren op het gebied van bestuur en organisatie in de gezondheidszorg op een plek waar alle actuele zorgvraagstukken samenkomen? Bij de afdeling Healthcare Governance (HCG) van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe PhD-student die onderzoek wil gaan doen naar regiosturing in de zorg.

Functieomschrijving

De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is op zoek naar een PhD student voor etnografisch onderzoek naar sturingsvraagstukken bij de regionalisering van zorg. Het onderzoek maakt deel uit van de samenwerking tussen ESHPM en Zorginstituut Nederland in de Academische Werkplaats Verzekerde Zorg.

Projectomschrijving
Regionale samenwerking wordt in de gezondheidszorg steeds belangrijker om complexe uitdagingen aan te pakken, bijvoorbeeld als het gaat om capaciteitsproblemen en arbeidsmarkttekorten. Ook acute zorg wordt steeds meer regionaal georganiseerd. De verwachtingen ten aanzien van regionalisering in de zorg zijn hoog. De regio wordt gezien als een plek om passende zorg te leveren, om preventie vorm te geven, sociaaleconomische gezondheidsverschillen te verkleinen en om patiëntgerichte ketenzorg te organiseren. Tegelijkertijd roept deze ontwikkeling verschillende vragen op over sturing en verantwoording en over de positie van publieke en private actoren in de zorg, maar ook ethische vraagstukken als wat passende zorg precies is, en voor wie.

Het is bijvoorbeeld de vraag hoe een focus op de regio zal interacteren met bestaande sturingsfilosofieën zoals marktwerking en professionele zelfregulering. Wat betekent deze regiosturing bijvoorbeeld voor de zorginkoop door verzekeraars? En voor de rol van gemeenten en de positie zorgaanbieders en zorgprofessionals die steeds meer in regionale netwerken gaan opereren? Wat betekent het voor patiënten en cliënten? In het onderzoek wordt daarnaast specifiek aandacht besteed aan de vraag wat regiosturing betekent voor de rol en de taken van Zorginstituut Nederland in relatie tot die van andere publieke organisaties, zoals de Nederlandse Zorgautoriteit en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd.

De zorgregio zelf wordt ook een onderzoeksthema. Er bestaan verschillende regio-indelingen voor verschillende maatschappelijke opgaven, zoals de curatieve zorg, de langdurige zorg en het sociaal domein. Hoe interacteren deze verschillende indelingen bij het aanpakken van domein overstijgende vraagstukken? En hoe wordt omgegaan met overlappende werkgebieden en grensgevallen?

De hierboven geschetste thema’s en vragen geven richting aan het promotieonderzoek. De promovendus krijgt een centrale rol in het concretiseren van de onderzoeksfocus, in samenwerking met het promotieteam. In de eerste zes maanden van het promotietraject zullen de onderzoeksvragen verder worden geconcretiseerd, rekening houdend met de wetenschappelijke belangstelling en achtergrond van de promovendus en aan de hand van literatuurstudie en actuele beleidsontwikkelingen in het veld, bijvoorbeeld rond het recent afgesloten Integrale Zorgakkoord en andere concrete casus die bij het Zorginstituut Nederland spelen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een masteropleiding in de gezondheidswetenschappen, sociologie, politicologie, bestuurskunde, antropologie, sociale geografie of een andere vergelijkbare masteropleiding.
 • Je hebt een goede beheersing van kwalitatieve onderzoeksmethoden en hebt affiniteit met de gezondheidszorg.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en bent in staat om in het Engels op academische niveau te communiceren en te schrijven.
 • Je bent flexibel en hebt interesse in het beleid en bestuur van de gezondheidzorg alsmede de zorgpraktijk.
 • Je bent in staat om op deze verschillende niveaus met mensen het gesprek aan te gaan en hebt sensitiviteit voor politieke processen.
 • Daarnaast ben je een teamspeler die graag een bijdrage levert aan het gezamenlijk exploreren van een onderzoeksagenda.  

Als promovendus bij de sectie HCG van ESHPM is je primaire taak het doen van onderzoek. Daarbij is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zoals het volgen van relevante cursussen en het bezoeken van congressen. Daarnaast krijg je een in omvang beperkte onderwijstaak van 15% per academisch jaar.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Het betreft een voltijdsdienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1,5 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens worden verlengd met 2,5 jaar. De beoogde startdatum is 15 januari 2023.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.541,- waarna het stapsgewijs zal oplopen tot € 3.247,- bruto per maand in het vierde jaar.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een sterke maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook “Creating positive societal impact”. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Erasmiaanse waarden fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend.  Voor meer informatie over de EUR zie www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is toonaangevend binnen Nederland met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en managementonderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM biedt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs.

Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast op de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek in de gezondheidszorg is uniek.

ESHPM is gehuisvest in het Bayle (J)-gebouw op campus Woudestein van de EUR in Rotterdam. Bij ESHPM studeren meer dan 1500 studenten en werken 160 medewerkers. Internationalisering staat bij ESHPM hoog in het vaandel. Het aantal studenten, docenten en onderzoekers uit het buitenland is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen en hebben ons programma verrijkt.

Healthcare Governance (HCG)
De sectie Healthcare governance (HCG) bestaat uit circa 50 mensen met een achtergrond in verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines zoals bestuurswetenschappen, antropologie, sociologie, en wetenschaps- en techniekonderzoek. De sectie doet onderzoek naar en geeft onderwijs in sturingsprocessen in de zorg—veelal in samenwerking met partners uit het veld.

Een volledig overzicht van onderwerpen is te vinden op onze website.

Het promotieonderzoek vindt plaats binnen de leerstoel ‘Sturing op kwaliteit en doelmatigheid van zorg’. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld door Zorginstituut Nederland bij Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM). De leerstoel wordt bekleed door mw. Prof.dr. Diana M.J. Delnoij, die binnen ESHPM verbonden is aan de sectie Healthcare Governance (HCG). De beoogd promovendus zal ook binnen deze sectie worden aangesteld. Een deel van het onderzoek zal worden uitgevoerd in verbinding met het Zorginstituut Nederland.

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid; Economie
 • 38—40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • ESHPM/HCG/09112022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you