Promovendus (1.0 fte) - kunstmatige intelligentie om gezondheid, veiligheid en persoonsgerichte zorg bij dementie te verbeteren, Universiteit Maastricht Alzheimer Centrum Limburg

Promovendus (1.0 fte) - kunstmatige intelligentie om gezondheid, veiligheid en persoonsgerichte zorg bij dementie te verbeteren, Universiteit Maastricht Alzheimer Centrum Limburg

Geplaatst Deadline Locatie
15 nov 29 nov Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 nov 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wat werkt voor wie, wanneer? Het QoLead-project is op zoek naar een ambitieuze en gemotiveerde promovendus die zich wil verdiepen in de wereld van artificiële intelligentie en dementie, vanuit een persoonsgerichte benadering gebruik makend van co-design. Dit is een full-time aanstelling voor vier jaar.

Functieomschrijving

Achtergrond: QoLead project

 • Dit project, genaamd QoLEAD (Quality of Life by use of Enabling AI in Dementia), gaat de brug slaan tussen kunstmatige intelligentie en warme zorg ten behoeve van mensen met dementie. In QoLEAD is de focus geheel gericht op de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun omgeving. Samen met hen gaan we werken aan oplossingen voor hun uitdagingen en wensen op belangrijk levensgebieden als sociaal contact, veiligheid, betekenisgeving en persoonlijke autonomie.
 • Kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, of AI) kan hierbij van dienst zijn doordat het kan leren en zich kan aan aanpassen aan verschillende personen in een verscheidenheid aan contexten. Zodoende kan AI gaandeweg steeds beter mensen ondersteunen en hun welzijn verhogen. Denk bijvoorbeeld aan instrumenten die mensen met geheugenklachten helpen dagelijkse dingen te onthouden, of aan een navigatiehulpmiddel dat de betekenisvolle locaties uit de directe omgeving van een persoon met dementie leert kennen, en intuïtief in kaart brengt.
 • Het QoLEAD project zal de kracht van AI benutten om passende, warme, slimme zorgoplossingen te leveren op drie kerndomeinen: 1) gezondheid, veiligheid, kwaliteit van zorg; 2) sociale participatie en sociaal contact; 3) autonomie, zingeving, zelfrespect. Mensen met dementie en mantelzorgers sturen deze innovaties in een open netwerk van praktijklocaties, kennisinstellingen en bedrijven met als ultieme impact een betere kwaliteit van leven.
 • Het QoLEAD project is een samenwerking van de TU/e met Maastricht University, Alzheimer Nederland, JAIN-TIGNL, Radboud Universiteit, TUDelft, TNO, UMCG, Fontys HS, UT/Tranzo, Rotterdam HS, UU, Vilans, Avoord, Zonnehuisgroep Amstelland, Tante Louise, SVRZ Servicecentrum, UMCN/UKON, CZ en VGZ.
 • QoLead wordt gefinancierd door ZonMw/NWO en wordt geleid door het Expertise Centrum voor Dementie en Technologie.
 • Als PhD student binnen het QoLead project maak je deel uit van een uniek landelijk netwerk van junior en senior-onderzoekers, waarbij je van innovatieve en intersectorale opleidingskansen (samen met de andere zeven QoLead PhD studenten) geniet.

PhD-project: Werkzaamheden

 • Dit PhD-project betreft het werkpakket gericht op zorgoplossingen op de gezondheid, veiligheid en kwaliteit van zorg te versterken voor mensen met dementie, ongeacht de setting waarin zij wonen (i.e. thuis, woonzorgcentrum).
 • De PhD gebruikt een co-creatieve onderzoeksaanpak om impact te creëren door iteratieve samenwerking met personen met dementie, mantelzorgers en partnerschappen met zorgorganisaties, in vier Living Labs.
 • De gewenste impact is een verhoogd welzijn en een hogere kwaliteit van leven voor personen met dementie en hun mantelzorgers, door gebruik te maken van een persoonsgerichte benadering waarbij wordt gestreefd naar het toepassen van datamining en machine learning-technieken. Er wordt hierbij gedacht aan de inzet van leertechnologie en sensors om gedrag en uitkomsten te meten, en op basis hiervan persoonsgerichte interventies te ontwikkelen.
 • Tot de werkzaamheden van dit PhD-project behoren:
 1. Inzicht verkrijgen in gebruiksvriendelijke methoden om het functioneren en de behoeften van mensen met dementie en hun naasten in het dagelijks leven te monitoren en vast te leggen.
 2. Inzicht verkrijgen in risicofactoren voor een verminderde kwaliteit van leven op basis van gebruiksvriendelijke AI-woorddocumentanalyse.
 3. Inzicht verkrijgen in gebruikersvereisten voor de ontwikkeling van een online instrument dat kan helpen om zorgkeuzes beter af ​​te stemmen op de persoonlijke voorkeuren en behoeften voor zorg en ondersteuning.
 4. Het ontwikkelen van een prototype(s) om zorgkeuzes beter af ​​te stemmen op de persoonlijke voorkeuren en behoeften voor zorg en ondersteuning.
 5. Inzicht verkrijgen in de waarde en impact van het prototype(s) in termen van haalbaarheid, aanvaardbaarheid, waarde en effect op onder andere kwaliteit van leven en onvervulde behoeften.
 • In het PhD project wordt binnen het QoLEAD consortium specifiek samengewerkt met het Alzheimer Centrum Limburg, de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg van de Universiteit Maastricht, het Expertise Centrum Technologie en dementie van de Tu/E en het lectoraat Functiebehoud Ouderen van de hogeschool Rotterdam.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

 • Als vooropleiding voor deze functie is een master vereist in een relevante discipline (bijvoorbeeld in psychologie of gezondheidswetenschappen, of in artificiële intelligence, cognitieve wetenschappen, datawetenschappen, computerwetenschappen, of mens-computer interacties). We vragen interesse om over disciplines heen te leren en te denken.
 • Daarnaast zijn een proactieve werkhouding, flexibiliteit en uitstekende organisatorische en contactuele eigenschappen erg belangrijk vanwege de samenwerking met mensen met dementie, naasten en zorgprofesssionals.
 • We zoeken iemand die de Nederlandse taal spreekt, of bereid is deze op korte tijd op professioneel niveau (minimaal C1/C2) te leren spreken.
 • Een beschrijving van het project is op aanvraag beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling vindt plaats bij het Alzheimer Centrum Limburg van de divisie Cognitive Neuropsychiatry en Clinical Neurocience van de School for Mental Health and Neuroscience bij de Vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie, in samenwerking met de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (vakgroep Health Services Research, Care and Public Health Research Institute) van de Universiteit Maastricht en het Expertise Centrum Technologie en dementie van de Tu/Eindhoven.

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd.

Het maandsalaris bedraagt € 2.541,- bruto per maand in het eerste jaar tot € 3.247,- bruto per maand in het 4e jaar, conform het CAO-NU promovendi salaris.
In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8% vakantie-uitkering en een 8.3% eindejaarsuitkering van toepassing. Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden biedt de UM ook een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Indiensttreding is zo spoedig mogelijk.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Voor meer informatie zie: http://www.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid
 • max. 38 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • AT2022.496

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 ER, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you