Postdoc convergentie 1,0 FTE - Participatie van ongehoorde jongeren in Rotterdam (ESSB/DPAS)

Postdoc convergentie 1,0 FTE - Participatie van ongehoorde jongeren in Rotterdam (ESSB/DPAS)

Geplaatst Deadline Locatie
15 nov 7 dec Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 dec 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Dit unieke project zal, als onderdeel van het programma Healthy Start, voor het eerst perspectieven van verschillende wetenschapsgebieden bij elkaar brengen om een doorbraak te bewerkstelligen in het bereiken en betrekken van jongeren. Hoe zorg je ervoor dat alle jongeren worden betrokken, ook diegenen die traditioneel niet worden bereikt en aan de kant blijven staan?

Functieomschrijving

Hoewel er steeds meer initiatieven worden ontwikkeld om de maatschappelijke en politieke participatie van jongeren vorm te geven, wordt ook steeds duidelijker dat grote groepen jongeren hierbij niet worden bereikt en aan de kant blijven staan. Een van de struikelblokken is het verschil tussen de ‘leefwereld’ van jongeren en de ‘systeemwereld’ die hen vraagt te participeren. Ook voelen niet alle jongeren zich bekwaam of in de positie om hun mening te geven. Bovendien valt op dat als jongeren al gevraagd worden om input te geven op beleidskwesties, deze input niet altijd mee wordt genomen in (participatieve) beleidsvorming, waardoor de kans dat jongeren nogmaals input willen leveren kleiner wordt.

Het betrekken van jongeren heeft verschillende voordelen: Er kan worden ingespeeld op wat er daadwerkelijk leeft onder jongeren, beleid wordt mogelijk effectiever, en het geeft jongeren de kans om (democratische) vaardigheden te ontwikkelen en hun gevoel van eigenwaarde en relevantie te versterken. In het licht hiervan is het van belang te begrijpen hoe we participatie van jongeren inclusiever kunnen vormgeven.

In dit ontwerp-gedreven onderzoeksproject toetsen we niet zozeer bestaande verklaringen voor verschillen in de mate van participatie, maar gaan we vooral op zoek naar antwoorden op de vraag hoe de (maatschappelijke en politieke) participatie van Rotterdamse jongeren – die het gevoel hebben niet gehoord te worden – kan worden versterkt.  Dit onderzoek is ontwerpgericht, met daarbij enerzijds veel aandacht voor het empathiseren met het vraagstuk, het achterhalen van wat nu het eigenlijke probleem is wat speelt rondom de participatie van jongeren en het in co-creatie uitdenken en uitproberen van interventies om te achterhalen wat er wel en niet werkt. Anderzijds willen we op basis van dit onderzoek ook beter begrijpen waarom bepaalde interventies wel of niet werken, welke factoren daarop van invloed zijn en wat we daarvan kunnen leren.

Dit onderzoek is daarbij interdisciplinair: het brengt inzichten uit onder andere de psychologie, sociologie, bestuurskunde en ontwerpwetenschappen bij elkaar. Het is ook transformatief en gericht op het daadwerkelijk veranderen van de participatie van jongeren door het ontwerpen van een context waarin participatie voor jongeren laagdrempelig en attractief is. Door nauwe samenwerking en co-creatie met partners uit de praktijk, werken we aan het direct laten doorwerken van wetenschappelijke kennis in de praktijk en dus aan maatschappelijke impact. 

Deze vacature maakt onderdeel uit van 5 postdoc posities bij Convergentie in het kader het SSH sectorplan domein ‘Welvaart, werk en ondernemerschap’. Zie hier voor de 4 andere vacatures:

Postdoc convergentie - Dynamiek van Precair werk in Rotterdam Zuid

Postdoc convergentie - Governance en impact van sociaal ondernemers op de arbeidsmarkt

Postdoc convergentie - Governance van NPRZ vanuit een meervoudig waardenperspectief

Postdoc convergentie - Empowering young social media influencers as resilient online entrepreneurs

 

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een (bijna) gepromoveerde onderzoeker:

 • Met een achtergrond in bestuurskunde, sociologie, politicologie of verwante discipline, en ervaring met ontwerpgericht onderzoek, of omgekeerd (een achtergrond in ontwerpgericht onderzoek en ervaring met vraagstukken gerelateerd aan participatie, beleid en bestuur);
 • Met aantoonbare kennis om samen te werken in een interdisciplinair project waarbij ook de gemeente Rotterdam intensief betrokken is;
 • Met de ervaring of de ambitie om daadwerkelijk impactgericht onderzoek, in co-creatie met jongeren, professionals en beleidsmakers, en daarover ook wetenschappelijk te publiceren;
 • Met de vaardigheden om samen te werken met moeilijk bereikbare jongeren en de brug te slaan tussen hun leefwereld en de formele ‘systeemwereld’; 
 • Met een ondernemende instelling, gericht op het creëren en verzilveren van kansen om dit thema verder uit te bouwen;

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is in afstemming, en de functie is gevestigd in Campus Woudestein, bij ESSB/DPAS. De functie bedraagt 1 FTE voor de duur van 2 jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.974, - en € 5.439, - bruto per maand (schaal 11), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

Deze positie is formeel ondergebracht bij het Departement Public Administration and Sociology (DPAS) van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS covers the disciplines of Public Administration and Sociology. Two related scientific fields with different profiles. Public Administration studies governance capacity and policy interventions. It focuses on the institutional power to organize and intervene in the relations between different social, political and economic actors. Public Administration in Rotterdam goes well beyond the public realm itself and pays attention to public-private cooperation and networks of organizations. Sociology investigates the social structure of societies and the way it evolves. Sociologists in Rotterdam focus among other things on processes of globalization and individualization and on the effects of these processes on international social relations, the labor market or family relations. Related social problems that are studied are migration, flexibilization and solidarity. The perspectives of Public Administration and Sociology complement each other. Together they guarantee a highly relevant and scientific approach to topical administrative and social issues. The bachelor- and masterprogrammes of DPAS are build on this profile and educate students to become scientifically schooled professionals.

Deze positie maakt deel uit van het Convergentie programma Healthy Start.

Convergentie 

Deze positie maakt deel uit van het Convergentie programma Healthy Start. Convergentie is een samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC om de urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Deze uitdagingen vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituten en disciplines vervagen om nieuwe perspectieven en oplossingen te ontwikkelen. De Convergentie combineert de kracht, kennis en methoden van de aangesloten instituten om maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, urbanisatie kansenongelijkheid, druk op de gezondheidszorg en digitalisering aan te pakken. Bij deze uitdagingen werkt de Convergentie samen met een groot aantal publieke en private partners in Zuid-Holland en daarbuiten. Door de regio als een living lab te gebruiken, creëert de Convergentie een toonaangevend ecosysteem voor onderzoek en innovatie in Zuid-Holland, met grote (inter-) nationale uitstraling en ambities. Zie meer op convergence.nl

Healthy Start

Het programma Healthy Start spant zich in voor een gezonde en kansrijke start voor toekomstige generaties. Met een divers team van wetenschappers en professionals wordt gewerkt aan wetenschappelijke en maatschappelijke doorbraken - gericht op preventie en interventie - voor het versterken van de fysieke, mentale en sociale gezondheid van de jeugd, van conceptie tot jongvolwassenheid. De integratie tussen medische, sociaal-maatschappelijke en technische topwetenschap gecombineerd met de kennis uit en toepassing in de samenleving is hierbij cruciaal. Dit postdoc-project is verbonden met ambitie 6 van Healthy Start: ‘Betrokkenheid en participatie van ongehoorde jongeren in de samenleving’. Als postdoc maak je deel uit van Healthy Start, de Healthy Start Community en al haar activiteiten. Zie meer op convergence.nl/healthy-start

 

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • ESSB/DPAS/141122-5

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you