Postdoc onderzoeker psychopathologie

Postdoc onderzoeker psychopathologie

Geplaatst Deadline Locatie
15 nov 15 dec Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 dec 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wij zijn op zoek naar een gedreven en enthousiaste post-doc wetenschappelijk onderzoeker voor 32-36 uur per week met expertise in analyseren van longitudinale datasets en interesse in praktijkrelevant en/of epidemiologisch onderzoek.

Functieomschrijving

Deze vacature beoogt invulling te geven aan het analyseren van al verzamelde data van een vragenlijstenonderzoek naar contextuele factoren in relatie tot succes van behandeling bij kinderen en jongeren in de jeugd GGZ. Aan dit onderzoek deden ongeveer 500 kinderen en hun ouders mee die werden aangemeld bij Accare en Karakter. Er vonden drie metingen plaats, namelijk bij aanmelding voorafgaand aan behandeling en na ongeveer 6 en 12 maanden. Deze dataset is bij uitsteek geschikt om een grote veelheid vraagstellingen te behartigen. De nadruk van deze functie ligt dan ook op het schrijven van wetenschappelijke artikelen, met een belangrijke rol voor sekseverschillen  

Naast kenmerken van het kind (zoals opstandig gedrag, reactieve en proactieve agressie, antisociale trekken en internaliserende problematiek) omvat de dataset een grote hoeveelheid ouder- en gezinsfactoren (zoals opvoedingsstijl, opvoedingsstress- en competentie, gezinsfunctioneren, kwaliteit van de partnerrelatie, psychische problematiek van de ouders, de rol van vaders in de opvoeding), omgevingsfactoren (sociale steun, ingrijpende gebeurtenissen) en factoren die belemmerend zijn voor een goede behandeling.

Voor meer informatie en eerste resultaten, zie onze website: Voorspellers van behandelsucces › Accare

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid te participeren in DREAMS (www.dreams-study.nl). DREAMS is een landelijk samenwerkingsverband tussen de vier grote academische instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Naast Accare zijn dit LUMC Curium (Leiden), Karakter (Nijmegen) en Levvel (Amsterdam). Het doel van DREAMS is om de kinder- en jeugdpsychiatrische zorg en het beloop van psychopathologie beter in kaart te brengen en zo de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld door voorspellers van behandelsucces te onderzoeken.

Tenslotte zijn er ook data beschikbaar met betrekking tot het schrijven van artikelen in relatie tot voeding en leefstijl op basis van het VANTASTIC project (VANTASTIC › Accare).

Je voornaamste taken en verantwoordelijkheden zijn:

 • Je schrijft wetenschappelijke artikelen op basis van bestaande data;
 • Er bestaat de mogelijkheid te participeren in DREAMS;
 • Je rapporteert de onderzoeksbevindingen in publicaties in (inter)nationale vaktijdschriften;  
 • Je verspreidt vergaarde kennis binnen Nederland en op internationale congressen.

Specificaties

Accare

Functie-eisen

 • Je hebt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek met relevantie voor de klinische praktijk van de kinder- en jeugdpsychiatrie dan wel voor de etiologie van psychopathologie bij kinderen en jongeren;
 • Je bent gepromoveerd in een relevant onderwerp;
 • Je bent creatief en nieuwsgierig;
 • Je bent een gedreven onderzoeker die eigen onderzoeksplannen kan ontwikkelen;
 • Je hebt uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden. Je bent niet alleen een teamspeler, maar werkt ook heel zelfstandig;
 • Je beschikt over excellente schrijf- en spreekvaardigheid in het Nederlands en Engels;
 • Je beschikt over uitstekende methodologische en statistische vaardigheden. Je hebt expertise op het gebied van longitudinale data-analyse.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 2 jaar.

Accare biedt een uitdagende en professioneel ontwikkelrijke werkomgeving. Het is dé plek waar jij je kunt ontwikkelen in jouw vakgebied. Je krijgt van ons vrijheid om nieuwe ideeën in de praktijk te brengen. Want – zo geloven wij – alleen op die manier worden we elke dag een beetje beter in wat we doen.

Daarnaast bieden we jou het volgende:

 • Een salaris van € 3.241,- tot € 4.883,- op basis van 36 uur per week (CAO GGZ FWG 60); 
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden, met onder meer het fietsplan en bedrijfsfitness;
 • Een jaarlijks balansbudget van € 500,- (o.b.v. 36u of naar rato) dat kan worden ingezet voor opleidingen, verlof of als extra salaris kan worden uitgekeerd;
 • Een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Per kalenderjaar 166 verlofuren en 35 verlofuren in de vorm van een levensfasebudget (op basis van 36 uur per week).

Je wordt aangesteld voor 32-36 uur per week. Het betreft een functie voor in eerste instantie 2 jaar.

Werkgever

Accare is een professionele en ambitieuze organisatie voor Jeugd GGZ, die haar medewerkers veel ruimte biedt om te leren en bij te dragen aan zorginnovatie. We werken vanuit 30 locaties in Noord-, Midden- en Oost-Nederland. Onze professionals helpen kinderen en jongeren met psychische problemen weer mee te doen op school, thuis en met vrienden en ze helpen hun ouders bij het opvoeden en gezond laten opgroeien van hun kinderen.

Naast haar zorgfunctie heeft Accare ook een academische functie. In het Child Study Center (CSC, Child Study Center › Accare) zijn alle opleidings- en researchactiviteiten van Accare ondergebracht. We nemen de maatschappelijke opdracht om door kennisontwikkeling, kennisoverdracht en opleiding bij te dragen aan verdere ontwikkeling van de jeugdhulp in Nederland serieus. Als universitair centrum ontwikkelt Accare nieuwe vormen van zorg en doet onderzoek naar de effecten van diverse behandelingen. Behalve praktijkgericht onderzoek betreft het ook meer fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, naar de aard, het verloop en de oorzaken van psychische problemen bij kinderen. Er loopt een groot aantal onderzoeksprojecten bij Accare, de uitkomsten van de onderzoeken worden in internationale vakbladen gepubliceerd. 

Je gaat op onze researchafdeling in Groningen werken. De researchafdeling speelt een belangrijke nationale en internationale rol in onderzoek naar de oorzaken en de behandeling van psychische problemen bij kinderen en jeugdigen. Het onderzoek richt zich op problemen die ontstaan door ADHD, gedragsproblemen, autisme en ticstoornissen. Het onderzoek bij Accare is verbonden met het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het doel van onze onderzoeksprojecten is om goed onderbouwde en praktisch bruikbare kennis op te leveren, bijvoorbeeld over de oorzaken en uitingsvormen van problemen en over effectieve behandelingen van die problemen.

Specificaties

 • Postdoc; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gedrag en maatschappij; Gezondheid
 • 32—36 uur per week
 • €3241—€4883 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT AC 20221115-2

Locatie

Lübeckweg 2, 9723 HE, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you