Phd student: etnografisch onderzoek naar regionalisering in de langdurige (medische) zorg met een beleidsfocus.

Phd student: etnografisch onderzoek naar regionalisering in de langdurige (medische) zorg met een beleidsfocus.

Geplaatst Deadline Locatie
24 nov 5 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij (bijna) een master in de sociale wetenschappen afgerond? En zou je graag willen promoveren op het gebied van bestuur en organisatie in de gezondheidszorg op een plek waar alle actuele zorgvraagstukken samenkomen? Bij de afdeling Healthcare Governance (HCG) van Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) zijn we op zoek naar een gemotiveerde en enthousiaste nieuwe PhD-student die onderzoek wil gaan doen naar bestuurlijke vraagstukken bij regionalisering in de langdurige zorg.

Functieomschrijving

De Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is op zoek naar een PhD student voor actieonderzoek naar regionalisering van medische zorg voor kwetsbare cliënten. De focus in deze promotie ligt op het samenspel tussen beleid, onderzoek en zorgpraktijk. Het onderzoek maakt deel uit van een samenwerking tussen regionale zorgaanbieders, ESHPM, Vilans en het ministerie van VWS.

PROJECTOMSCHRIJVING
De medische zorg voor kwetsbare cliënten (ouderen, mensen met een verstandelijke beperking) staat onder druk. Er is een groot en groeiend tekort aan medisch geschoolde professionals in deze sectoren, en zorginstellingen krijgen steeds vaker de zorgverlening niet rond. Tegelijkertijd neemt het aantal kwetsbare cliënten sterk toe. Het is de verwachting dat deze problematiek de komende jaren nijpend gaat worden en de vraag is hoe we de medische zorg voor kwetsbare cliënten toegankelijk kunnen houden, bijvoorbeeld door meer samen te werken en de zorg in een regio te organiseren. Dit vraagt echter een omslag in zowel het bestuur als de organisatie en uitvoering van de gezondheidszorg.

Samen met regionale zorgaanbieders, Vilans (het kennisplatform voor de langdurige zorg) en VWS heeft ESHPM het programma 'medisch-generalistische zorg in de regio' opgezet. In dit programma experimenteren zorgaanbieders én beleidsmakers in regionaal verband met nieuwe, innovatieve manieren om de medisch-generalistische zorg aan kwetsbare cliënten anders te organiseren. Veelbelovende strategieën zijn, onder andere, het regionaal organiseren van de medische zorg om schaarse medische expertise optimaal te benutten, de inzet van nieuwe technologie en het combineren van wonen en zorg. In dit programma ontwikkelen regio's dergelijke initiatieven en worden good practices gedeeld, en onderzoeken we wat de gevolgen zijn voor het zorgbeleid.  

In dit promotietraject doe je onderzoek naar de wisselwerking tussen beleid en zorgpraktijk. Je onderzoekt hoe landelijke regelgeving en kaders zich verhouden tot regionale initiatieven om de medisch-generalistische zorg anders te organiseren. Welke regelgeving en kaders knellen met de voorgenomen initiatieven of maken deze juist mogelijk? Ook kijk je naar hoe zorgaanbieders omgaan met deze knellende kaders en regelgeving. Hoe creëren zij bijvoorbeeld regelruimte in beleid om voorgenomen initiatieven mogelijk te maken en onder welke (bestuurlijke) voorwaarden is dit mogelijk?  

Als onderzoeker volg je ontwikkelingen bij beleidsactoren en beroepsorganisaties om regelgeving en landelijke kaders te herijken om het anders organiseren van de medisch-generalistische zorg aan kwetsbare cliënten mogelijk te maken. Je kijkt naar de besluitvormingsprocessen, de waarden die daarin verscholen zitten en onderzoekt hoe aangepaste kaders en regelgeving in de praktijk uitpakken en ontvangen worden.

Als PhD maak je onderdeel uit van een team onderzoekers die gezamenlijk aan deze problematiek werkt en heb je geregeld contact met beleidsmakers, bestuurders en zorgprofessionals om inzichten uit het onderzoek te delen.  

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Je bent in het bezit van een masteropleiding in de gezondheidswetenschappen, sociologie, politicologie, bestuurskunde, antropologie, wetenschaps- en techniekonderzoek, sociale geografie of een andere vergelijkbare masteropleiding.
 • Je hebt een goede beheersing van kwalitatieve, etnografische, onderzoeksmethoden en hebt affiniteit met de gezondheidszorg.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Nederlands en bent in staat om in het Engels op academische niveau te communiceren en te schrijven.
 • Je bent flexibel en hebt interesse in het beleid en de praktijk van de gezondheidzorg.
 • Je bent in staat om op deze verschillende niveaus met mensen het gesprek aan te gaan en hebt sensitiviteit voor politieke processen.
 • Daarnaast ben je een teamspeler die graag een bijdrage levert aan het gezamenlijk exploreren van een onderzoeksagenda.  

Als promovendus bij de sectie HCG van ESHPM is je primaire taak het doen van onderzoek. Daarbij is er veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling zoals het volgen van relevante cursussen en het bezoeken van congressen. Daarnaast krijg je een in omvang beperkte onderwijstaak van ongeveer 15% per academisch jaar.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Het betreft een voltijdsdienstverband van 1,0 fte voor in eerste instantie 1,5 jaar. Bij gebleken geschiktheid zal het dienstverband vervolgens worden verlengd met 2,5 jaar.

De beoogde startdatum is 15 februari 2023.

Het salaris wordt vastgesteld op basis van de promovendusschaal van de CAO voor Nederlandse Universiteiten en bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2.541,- waarna het stapsgewijs zal oplopen tot € 3.247,- bruto per maand in het vierde jaar.

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM)

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is binnen Nederland leidend met haar onderwijs- en onderzoeksactiviteiten, gericht op beleids- en management onderwerpen in de gezondheidszorg. ESHPM verzorgt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen, een schakelprogramma voor zij-instromers en postacademisch onderwijs.

Bij ESHPM zijn onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbonden. Kennis en ervaring uit verschillende wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische wetenschappen, organisatiekunde en bestuurskunde worden er samengebracht en toegepast in de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek.

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is gehuisvest in het Bayle (J) Building op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft een sterke verbondenheid met Erasmus MC. Bij ESHPM studeren ongeveer 1600 studenten en werken 200 medewerkers.

Healthcare Governance (HCG)
De sectie Healthcare governance (HCG) bestaat uit circa 50 mensen met een achtergrond in verschillende sociaalwetenschappelijke disciplines zoals bestuurswetenschappen, antropologie, sociologie, en wetenschaps- en techniekonderzoek. De sectie doet onderzoek naar en geeft onderwijs in sturingsprocessen in de zorg—veelal in samenwerking met partners uit het veld.
Een volledig overzicht van onderwerpen is te vinden op onze website.

Specificaties

 • PhD
 • Economie; Gezondheid
 • 38—40 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • ESHPM/HCG/25112022

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you