Promovendus - Technologie om persoonsgerichte precisiezorg en kwaliteit van leven bij dementie te verbeteren, Universiteit Maastricht

Promovendus - Technologie om persoonsgerichte precisiezorg en kwaliteit van leven bij dementie te verbeteren, Universiteit Maastricht

Geplaatst Deadline Locatie
10 jan 24 jan Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 jan 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wat werkt voor wie, wanneer? Het SPREAD+ project is op zoek naar een ambitieuze en gemotiveerde promovendus die zich wil verdiepen in de wereld van technologie en gepersonaliseerde dementiezorg. Dit is een full-time aanstelling voor vier jaar.

Functieomschrijving

De missie van het consortium SPREAD+ (Sustainable and PeRsonalisEd Advances in Dementia care) is het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen met dementie, hun mantelzorgers en zorgprofessionals. Het doel is een behoeftegestuurde aanpak te hanteren waarbij zowel bestaande als nieuwe psychosociale en technologische innovaties tijdig, effectief en duurzaam worden ingezet in alle fases van het dementieproces.

In de afgelopen decennia zijn er verschillende psychosociale en technologische interventies ontwikkeld voor dementie. Hoewel dit werk tot belangrijke innovaties heeft geleid, is het nog onduidelijk welke interventie voor wie, op welk moment en in welke context geschikt is om een goed leven met dementie optimaal te ondersteunen. Bovendien vinden deze interventies onvoldoende hun weg naar de praktijk.

SPREAD+ heeft daarom de volgende doelstellingen:

 • Aan de hand van een behoefteanalyse kansrijke gepersonaliseerde interventies voor de juiste persoon, op het juiste moment in de juiste context te matchen, voor te bereiden, (verder) te ontwikkelen, op een geharmoniseerde manier te evalueren en te implementeren.
 • Het toepassen van geavanceerde expertise, nieuwe methodologieën en tools om:
        - De inzet van technologische oplossingen te optimaliseren om                       personalisatie te verbeteren
        - Inclusiviteit vanuit het perspectief van intersectionaliteit te bereiken
        - Samenwerkend leren en implementatie te faciliteren
 • Het opzetten van een duurzame infrastructuur om bovenstaande doelen te realiseren en de resultaten op lange termijn te integreren, mede op basis van de betrokkenheid van mensen met dementie, hun primaire mantelzorgers en zorgprofessionals.

Het consortium staat onder leiding van het Alzheimer Centrum Limburg van de Universiteit Maastricht (Prof. dr. Marjolein de Vugt), Radboudumc Alzheimer Centrum/ UKON (Prof. dr. Debby Gerritsen), Universitair Netwerk Ouderenzorg UMC Groningen (Prof. dr. Sytse Zuidema) en Hogeschool Windesheim (dr. ir. Simone de Bruin). Daarnaast maken Universiteit Tilburg, Trimbos Instituut, Alzheimercentrum Amsterdam, Expertisecentrum Pharos, Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht, Hogeschool InHolland en het Erasmus Alzheimer Centrum deel uit van het consortium.

SPREAD+ is het tweede consortium van de Nationale Dementie Strategie. Het ministerie van VWS heeft binnen deze strategie opdracht gegeven om onderzoek mogelijk te maken naar de oorzaken van dementie, betere diagnostiek, dementie op jonge leeftijd, preventie van dementie en innovatieve behandelingen tegen dementie.

Het SPREAD+ project wordt gefinancierd door Alzheimer Nederland en Health~Holland.
Als PhD student binnen het SPREAD+ project maak je deel uit van een uniek netwerk van junior en senior-onderzoekers, waarbij je innovatieve en intersectorale opleidingskansen (samen met de andere vijf SPREAD+ promovendi) krijgt aangeboden.

PhD-project: Werkzaamheden
Dit PhD-project betreft één van de twee promovendi binnen dit consortium die in Maastricht wordt aangesteld en heeft als doel de kwaliteit van leven en onafhankelijkheid van mensen met dementie en hun mantelzorgers te vergroten door het gebruik van eHealth. Dit zal een iteratieve samenwerking zijn met personen met dementie, mantelzorgers en zorgprofessionals.

De gewenste impact is een verhoogd welzijn en een hogere kwaliteit van leven voor personen met dementie en hun mantelzorgers, door gebruik te maken van een behoeftegestuurde aanpak.

Tot de werkzaamheden van dit PhD-project behoren:

 1. In kaart brengen van:
  - de behoeften en wensen van gebruikers met betrekking tot het gebruik    van eHealth en zorgtechnologieën,
  - barrières en facilitoren voor het gebruik van deze technologieën,
  - ethische kwesties rond hun gebruik.
 2. Ontwikkeling van aanbevelingen voor eHealth-toepassingen om een goede kwaliteit van leven van de persoon met dementie (en diens mantelzorgers en zorgprofessionals) te bevorderen, gedurende het hele dementietraject. Hierbij is het belangrijk dat zorgprofessionals zich goed voorbereid en bekwaam voelen om deze technologieën te gebruiken.
 3. De (verdere) ontwikkeling van de eHealth toepassingen die eventuele hiaten in het bestaande aanbod opvullen.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Als vooropleiding voor deze functie is een Master vereist in een relevante discipline (bijvoorbeeld in psychologie, gezondheidswetenschappen, of mens-computer interacties). We vragen interesse om over disciplines heen te leren en te denken.

We vragen een aantoonbare ervaring in kwantitatieve (zoals statistiek) en kwalitatieve (zoals interviews) onderzoeksmethoden en interesse in dementie en technologische innovaties.

Daarnaast zijn zowel communicatieve vaardigheden en overtuigingskracht bij zorgprofessionals vanwege het opzetten en uitvoeren van de studie binnen de zorgcontext.

We zoeken iemand die bij voorkeur de Nederlandse taal spreekt, of bereid is deze op korte tijd op professioneel niveau te leren spreken.

Een beschrijving van het project is op aanvraag beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling vindt plaats als samenwerking tussen het Alzheimer Centrum Limburg (Universiteit Maastricht), de afdeling Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde (UMC Groningen) en het Kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven (Hogeschool Utrecht).

Het betreft een tijdelijk dienstverband voor een periode van 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd.

Het maandsalaris bedraagt € 2.541,- bruto per maand in het eerste jaar tot € 3.247,- per maand in het 4e jaar, conform het CAO-NU promovendi salaris. In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8% vakantie-uitkering en een 8.3% 3 eindejaarsuitkering van toepassing.
Naast goede primaire arbeidsvoorwaarden biedt de UM ook een mooi pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Indiensttreding is per 1 maart 2023.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Voor meer informatie zie: http://www.maastrichtuniversity.nl

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Gezondheid
 • max. 38 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • AT2023.16

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 ER, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you