Lector Nieuwe Energiedragers (0,6 FTE)

Lector Nieuwe Energiedragers (0,6 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
10 feb 19 mrt Breda

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Impact maken op de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk. Dát maakt jouw werk als lector van betekenis. Welkom bij Avans.

Functieomschrijving

Als lector bij Avans doe je onderzoek, geef je voorlichting en stimuleer je de wisselwerking tussen jouw onderzoeksprogramma, het onderwijs en het werkveld. Je richt een kenniskring in met docenten, onderzoekers, experts uit het werkveld en studenten. Vanuit deze kenniskring ondersteun je het werkveld. Je motiveert de diverse kenniskringleden en bewaakt en bevordert de inhoudelijke en methodologische kwaliteit van jouw onderzoek en andere activiteiten die je ontwikkelt. Je ontwikkelt relevante, aantrekkelijke, uitdagende en herkenbare onderzoekstrajecten, voert ze uit en valoriseert ze.

Dankzij je grote, relevante netwerk creëer je een moeiteloze wisselwerking tussen werkveld, onderwijs en wetenschap. Zo zorg je onder andere voor bekendheid van onderzoeksresultaten via publicaties, netwerken, lezingen, demonstraties en allerlei vormen van onderwijs. Je coacht en begeleidt (docent-)onderzoekers zodat zij kunnen groeien binnen hun vakgebied. Als boegbeeld van jouw onderzoeksorganisatie weet je precies de juiste verbindingen te leggen, waardoor (extern gefinancierde) projecten worden binnengehaald en onderzoeken het podium krijgen die ze verdienen. De onderzoekers dragen bij aan de vernieuwing en uitvoering van het onderwijs. Zo draag jij bij aan de kwaliteit van het onderwijs en laat je professionals en studenten groeien.

Jouw plek als Lector Nieuwe Energiedragers binnen Avans

Om de onderzoekskracht van Avans te bundelen in nadrukkelijke samenhang en verbinding met het onderwijs en de studenten, werkt Avans met zowel Centres of Expertise (CoE) als Expertisecentra. Lectoren vinden binnen Avans hun plek binnen deze Centres of Expertise en Expertisecentra. Avans werkt al enkele jaren met het Centre of Expertise Biobased Economy die zich verbreedt naar energie- en materiaaltransitie en een naamswijziging ondergaat. Sinds 1 september jongstleden zijn 4 CoE’s actief:

 • Centre of Expertise Technologische Innovatie van Energie- en Materiaaltransities (CoE TIEM).
 • Centre of Expertise Veiligheid en Veerkracht (CoE VV).
 • Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap (CoE BWNO).
 • Centre of Expertise Gezondheid, Zorg en Welzijn (CoE GZW).

 

Avans wil zich sterk maken als kennispartner in het kennis- en innovatie-ecosysteem in Brabant en Zuid Nederland. Binnen het Centre of Expertise “Technologische Innovatie voor de Energie- en Materialentransitie” (CoE TIEM) willen we een programmalijn ontwikkelen rondom “Hernieuwbare Energiedragers en Chemische Bouwstenen” (HE&CB). Hiervoor wordt een nieuw lectoraat ingericht en heeft Avans Hogeschool een vacature voor een nieuwe lector.

Vanuit dit lectoraat worden onderzoek en -onderwijs met elkaar verbonden en wordt samengewerkt met bedrijven, overheden en andere kennisinstituten. Inhoudelijke thema’s die spelen rondom dit lectoraat zijn: duurzame brandstoffen voor elektriciteitsproductie, industrie en transport, lange-termijn energieopslag, elektriciteits- en warmteproductie, groene chemie en systeemintegratie. Er zal in het lectoraat HE&CB worden samengewerkt met de lectoraten Smart Energy, Biobased Resources & Energy en Nieuwe Materialen & Toepassingen van het kennisprogramma TIEM. Daarnaast zal ook de verbinding worden gezocht met andere kennisprogramma’s zoals de Veilige en Veerkrachtige Stad & Omgeving (relatie naar de gebouwde omgeving), Brede Welvaart & Nieuw Ondernemerschap (verdienmodellen en financiering) en Critical Imagination (visualiseren van mogelijkheden en creëren van draagvlak).

Specificaties

Avans Hogeschool

Functie-eisen

Als ware inspirator ben je het boegbeeld van jouw onderzoeksprogramma en toon je anderen de waarde van jouw ideeën. Je hebt grote affiniteit met de wisselwerking tussen onderzoek, onderwijs en werkveld en je wordt enthousiast van studentparticipatie binnen het onderzoek. Verder heb je:

 • Een academische opleiding en ben je gepromoveerd op een onderwerp dat aansluit bij het kennisprogramma van het Centre of Expertise.
 • Actuele onderzoekservaring en ervaring in het werkveld en de wetenschap.
 • Een groot (inter-)nationaal netwerk binnen je onderzoeksgebied, dat je ook actief durft in te zetten om zo te zorgen voor nieuwe projecten en onderzoeken, die (relevante) vernieuwing brengen voor het werkveld.
 • Ervaring als coachend leidinggevende, beschik je over managerial skills en weet je het beste te halen uit de professionals die – samen met jou – het onderzoek vormgeven. Je bent een onderzoeksmanager die zowel zelf onderzoekt als het onderzoek entameert en aanstuurt.
 • Ervaring met het acquireren van onderzoeksprojecten en onderschrijf je het streven van Avans om te groeien naar 40% externe funding en ben je in staat daar een bijdrage aan te leveren.

Ten slotte spreekt de visie van Avans op praktijkgericht onderzoek je aan en schakel je moeiteloos tussen de verschillende rollen die je als lector vervult: van boegbeeld naar inspirator, (coachend) leidinggevende en naar onderzoeker. Je kan relativeren, bent stressbestendig en ‘past’ bij de informele én professionele sfeer van Avans Hogeschool.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tijdelijke aanstelling voor 8 jaar.

We bieden je

Een omgeving waar je de vrijheid krijgt om dingen te ontdekken en te verbeteren; zo halen we het beste uit je. We faciliteren je in jouw continue ontwikkeling, waarmee jij vervolgens bijdraagt aan onze verdere vakinhoudelijke en technische professionalisering. Verder bieden we je:

 • Een maandsalaris van minimaal € 6.149,- tot maximaal € 7.940,- bruto bij een fulltime aanstelling (schaal 15 cao hbo).
 • Een eindejaarsuitkering, die ongeveer gelijk is aan een dertiende maand.
 • In eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor 8 jaar.
 • Veel flexibiliteit in je baan met de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken.
 • Ongeveer 50 vrije dagen als je fulltime werkt

Werkgever

Vernieuwend Avans

Groot, maar kleinschalig. Betrokken. Persoonlijk. Dat is Avans. Hier kun je jezelf zijn. Je krijgt met jouw unieke ideeën en inzichten bij ons alle ruimte. Dat past bij ons lerende en ondernemende karakter. We bieden optimaal flexibel onderwijs en onderzoek in co-creatie met het werkveld. En we veranderen continu mee met de wereld om ons heen. We willen steeds meer maatwerk aanbieden, waarbij studenten gedeeltelijk zelf hun eigen leerroute bepalen. Dat is onze Ambitie voor 2025.

Ontdek Avans als werkgever via deze verhalen. 

Afdeling

Centre of Expertise

Maatschappelijke context

Er is een radicale transformatie nodig in de manier waarop energie wordt geproduceerd en gebruikt om aan maatschappelijke behoeften te voldoen. Schone hernieuwbare energiebronnen zullen geleidelijk fossiele brandstoffen vervangen. De Europese Unie streeft naar een emissiereductiedoelstelling van 95% in 2050. De EU moet klimaatneutraal worden en liefst ook een mondiale koppositie veroveren in groene energie.

De energietransitie laat een sterke groei van zonne- en windenergie zien, maar dit is niet voldoende om de klimaatverandering aan te pakken. We moeten op zoek naar oplossingen met een groot potentieel aan CO2 reductie zoals de toepassing van waterstof en het afvangen en uit de lucht halen van CO2. Hergebruik en omvorming van de CO2 naar bruikbare producten al dan niet gebruik makend van liefst groene waterstof is nodig om de cirkel te sluiten. Groene chemie wordt hierbij steeds belangrijker. Er zijn technische oplossingen in ontwikkeling, maar snelle implementatie en schaalvergroting is essentieel om de klimaatverandering aan te pakken.

In Nederland zijn alle ingrediënten voor een duurzame economie aanwezig. Nederland kent een aantal grote industriële complexen zoals de Eemsdelta, de regio's Amsterdam, Rotterdam, Zeeuws-Vlaanderen en Chemelot in Limburg. De daar gevestigde industrie en de grote energiebedrijven produceren veel CO2. Daarnaast groeit het aantal grote windparken in de Noordzee die indien nodig kunnen worden ingezet voor de productie van waterstof. De chemische industrie is goed ontwikkeld en er is een volledig ontwikkelde bruikbare, bestaande nationale gasinfrastructuur beschikbaar. En tot slot is er in veel branches al veel expertise op het gebied van groene chemie aanwezig. Bij elkaar opgeteld kan dit ervoor zorgen dat Nederland een internationaal toonaangevend kan worden op het gebied van hernieuwbare energiedragers en groene chemie.

De Europese Green Deal vormt feitelijk de nieuwe groeistrategie van de EU, een routekaart op weg naar een duurzame economie. De EU zet via haar Green Deal groot in op duurzame energie de komende decennia. Vooral waterstof krijgt hierin een leidende rol en is daarmee in één klap de belangrijkste pijler in de vergroeningsambities van Europa. Tussen 2030 en 2050 moeten hernieuwbare waterstoftechnologieën volwassen worden en op grote schaal worden toegepast in alle sectoren die moeilijk koolstofarm zijn te maken.

Door kennisinstellingen zal hard gewerkt moeten worden aan gezamenlijke onderzoeksprojecten zoals die gevraagd worden vanuit de Integrale Kennis en Innovatie Agenda (IKIA) en de Meerjaren Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s), die aan het Klimaatakkoord hangen. Avans Hogeschool wil een bijdrage leveren aan dit belangrijke maatschappelijke vraagstuk.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Techniek
 • max. 24 uur per week
 • €6149—€7940 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT CR 20230210

Werkgever

Locatie

Hogeschoollaan 1, 4818 CR, Breda

Bekijk op Google Maps

Interesting for you