Universitair Docent Arbeidsrecht (0,7 - 1,0 fte)

Universitair Docent Arbeidsrecht (0,7 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
14 feb 22 mrt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 22 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Universitair Docent Arbeidsrecht (0,7 - 1,0 fte) voor het Departement Private, Business & Labour Law, locatie Tilburg, wetenschapsgebied Arbeidsrecht incl. socialezekerheidsrecht.
Full time equivalent: 0,7-1,0 fte (28-40 uur per week), duur arbeidsovereenkomst: 18 maanden met uitzicht op onbepaalde tijd.

Functieomschrijving

Ter versterking van de formatie zoekt het Departement Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School een universitair docent (UD) op het gebied van het arbeidsrecht inclusief het socialezekerheidsrecht, die kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het profiel van het departement in de wetenschappelijke gemeenschap. Je gaat deze rol uitoefenen in een multidisciplinair en interdisciplinair team van wetenschappers die werkzaam zijn op de andere rechtsgebieden waarin het departement een belangrijke rol speelt, in het bijzonder het privaat- en ondernemingsrecht.

Het Departement Private, Business & Labour Law (PBLL) werft een UD aan op het gebied van het arbeidsrecht. Je hebt een mede-dragende rol in het departement, zowel wat betreft onderwijs en onderzoek als ten aanzien van bestuur en beheer. Tot het takenpakket behoort daarnaast het begeleiden van studenten bij hun bachelor- en masterscriptie en promovendi. Afhankelijk van de specifieke belangstelling en expertise, kan je mogelijk een rol spelen in aan Tilburg University verbonden academische werkplaatsen op het terrein van brede welvaart en een inclusieve arbeidsmarkt.

Het onderwijs is een belangrijk deel van het takenpakket. Het vormt de basis van de departementale inkomsten en biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te dragen en te toetsen. Je bent inzetbaar in het Nederlandstalig en Engelstalig onderwijs bij diverse vakken in de bachelor- en masteropleidingen van TLS (en eventueel andere faculteiten). Je wordt voornamelijk betrokken bij kernvakken in de masteropleiding Rechtsgeleerdheid, profiel Arbeidsrecht, en bij Nederlandstalige en Engelstalige scriptiebegeleiding op het terrein van het sociaal recht, maar je kan ook ingezet worden in de bachelor Rechtsgeleerdheid en/of in Engelstalige Master- of Bacheloropleidingen. Voorts behoort het verzorgen van PAO-cursussen en ander onderwijs buiten de reguliere curricula tot de mogelijkheden.

Het onderzoek wordt verricht binnen het Signature Plan Connecting Organizations, waarin actuele (arbeid en inkomen gerelateerde) rechtsontwikkelingen in een digitaliserende en met duurzaamheidvraagstukken geconfronteerde maatschappij centraal staan. In dit kader ga je in aansluiting op het Signature Plan een eigen onderzoekslijn ontwikkelen en actief deelnemen aan het nationale en internationale wetenschappelijke debat. Al naar gelang jouw (kern)expertise, kan het onderzoek onderdelen van het arbeidsrecht, socialezekerheidsrecht en/of pensioenrecht omvatten en in wisselwerking met de andere onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma worden verricht. 
Je levert een actieve bijdrage om externe onderzoeksfinanciering te verwerven, onder meer door het indienen van onderzoeksvoorstellen bij NWO en/of ERC. Bij het voldoen aan de daarvoor gestelde criteria kom je in beginsel in aanmerking voor een zogenoemde startersbeurs.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Wat vragen wij?
Het departement PBLL is op zoek naar een wetenschappelijk opgeleid arbeidsrechtelijk jurist die over aantoonbare ervaring over het gevraagde in de vacature beschikt.

We zijn nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag een zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

Algemene kwalificaties:

 • Afgeronde universitaire opleiding Rechtsgeleerdheid en gepromoveerd (of een geplande promotiedatum), bij voorkeur op een arbeidsrechtelijk of socialezekerheidsrechtelijk onderwerp;
 • Didactische bekwaamheid en aantoonbare sociaalrechtelijke universitaire onderwijservaring, bij voorkeur ook in Engelstalig onderwijs;
 • Bezit van Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereidheid om het BKO binnen 1 jaar te behalen;
 • Onderzoeks- en academische schrijfvaardigheden, blijkend uit nationale en/of internationale (peer reviewed) sociaalrechtelijke wetenschappelijke publicaties;
 • Interesse in en bij voorkeur ervaring met sociaalrechtelijke aspecten van (een van de) onderzoeksthema’s bestreken door het Signature Plan Connecting Organizations; 
 • Vermogen om onderzoeksresultaten te delen met de maatschappij en relevante praktijk;
 • Ervaring met en bereidheid tot het zelfstandig uitvoeren van bepaalde administratieve en coördinerende taken (bijv. organisatie van workshops en conferenties, betrokkenheid bij projecten, cursusorganisatie etc.);
 • Bij voorkeur beschikkend over een (internationaal) netwerk ten behoeve van onderzoeksactiviteiten op het gebied van het sociaal recht;
 • Bereidheid tot en bij voorkeur ervaring met het aanvragen van externe onderzoeksfinanciering, zowel individueel als gezamenlijk;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

Persoonlijke kwaliteiten/talenten:

 • Je beschikt over effectieve interpersoonlijke  en communicatieve vaardigheden;
 • Je toont wetenschappelijke integriteit en persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor werk en loopbaan en beschikt over een goed niveau van zelfkennis;
 • Teamgeest: Je voelt je onderdeel van een team en uit dit door samenwerking, het delen van kennis en ervaringen en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden met uitzicht op onbepaalde tijd.

Wat bieden wij?
Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij je:

 • Een functie op basis van 0,7 – 1,0 fte (28-40 uur per week);
 • Het is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband.
 • Een salaris van minimaal € 3.974,= en maximaal € 5.439,= bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Universitair Docent en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé;

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Specificaties

 • Universitair docent
 • Recht
 • 28—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21346

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you