Universitair Docent Straf- en Strafprocesrecht

Universitair Docent Straf- en Strafprocesrecht

Geplaatst Deadline Locatie
17 feb 22 mrt Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 22 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Universitair Docent Straf- en Strafprocesrecht (0,8 - 1,0 fte) voor het Departement Criminal Law, locatie Tilburg, wetenschapsgebied Straf- en strafprocesrecht.
Duur arbeidsovereenkomst: 12-18 maanden met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd.

Functieomschrijving

Binnen het departement Criminal Law van Tilburg Law School is de functie van universitair docent straf- en strafprocesrecht vacant. Wij zoeken een gepromoveerde en enthousiaste wetenschapper die vanaf 1 augustus 2022 deze functie gaat bekleden, of zoveel eerder als mogelijk is. 

De aan te stellen universitair docent (UD) verzorgt colleges in de Nederlandstalige Bachelor Rechtsgeleerdheid en de track Strafrecht binnen de Master Rechtsgeleerdheid en/of de Engelstalige bachelor Global Law en begeleidt daarnaast Masterscripties. U draagt substantieel bij aan het onderwijs waarin u participeert, onder meer in de vorm van de coördinatie van tenminste één vak per collegejaar en u bent in staat om uw onderzoeksresultaten in het onderwijs te integreren. Op het terrein van onderzoek draagt u met uw kennis en ambitie bij aan de realisering van het signature plan Crime and Criminal Justice in the Age of Globalization and Digitalization. Het onderzoek wordt bij voorkeur verricht in een multidisciplinair kader en met een internationale oriëntatie. U bent bereid voor langere perioden één of meer lichte bestuurlijke taken te vervullen binnen de vakgroep, faculteit of universiteit, bijvoorbeeld het lidmaatschap van commissies. Tilburg University stelt zich ten doel om maatschappelijke vraagstukken niet alleen te doorgronden en kritisch te beschouwen, maar ook kennis actief in te zetten ten behoeve van de samenleving. Als UD wordt van u verwacht dat u daar een bijdrage aan levert. We verwachten van de UD dat deze tevens bijdraagt aan kennisvalorisatie op het wetenschapsterrein waarin deze zich specialiseert. Het departement Criminal Law kenmerkt zich door een informele en op gelijkwaardigheid en samenwerkingsbereidheid gebaseerde cultuur. U bent een ‘team player’ en draagt op een positieve wijze bij aan deze cultuur.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Wat vragen wij? 
Tilburg University is nieuwsgierig naar de manier waarop u kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar u deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag zo goed mogelijk beeld van uw kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder treft u de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

 • U bent recent gepromoveerd (of een geplande promotiedatum) in het strafrecht of een andere relevante discipline.
 • U heeft ervaring met het geven van strafrechtelijk onderwijs.
 • U beschikt over een BKO-kwalificatie of een vergelijkbaar certificaat, of bent bereid deze op afzienbare termijn te behalen 
 • U heeft uitstekende communicatieve vaardigheden. U kunt uw kennis op een enthousiaste en heldere manier overbrengen op studenten. 
 • U beschikt binnen het wetenschapsgebied waarin u zich specialiseert over relevante kennis, blijkende uit wetenschappelijke publicaties of verricht onderzoek. Uw onderzoek draagt bij aan het realiseren van het signature plan Crime and Criminal Justice in the Age of Globalization and Digitalization.  
 • U heeft positieve ervaringen in het doen van onderzoek in een multidisciplinaire en internationale setting. 
 • U bent geïnteresseerd in sociaalwetenschappelijk onderzoek.
 • Ervaring met bestuurlijke taken is een pré. 
 • U vertoont in onderwijs, onderzoek en in de werkverhoudingen met collega’s, een open en op gelijkwaardigheid en samenwerking gerichte houding.
 • U beheerst de Nederlandse en Engelse taal uitstekende in woord en geschrift.

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs fysiek gegeven wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12-18 maanden met uitzicht op contract voor onbepaalde tijd.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

Voor deze functie bieden wij u:

 • Een functie op basis van 0,8 – 1,0 (32 - 40 uur per week);
 • Het is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. U krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband;
 • Een salaris van minimaal € 3.974 en maximaal € 5.439 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Universitair Docent 2 en salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring;
 • Vakantietoeslag (8%) en een eindejaarsuitkering (8,3%);
 • Vakantiedagen (41 dagen bij een 40-urige werkweek);
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer;
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten;
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor u aan;
 • U wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Criminal Law

Het Department of Criminal Law kent een multidisciplinaire samenstelling waarin zowel het straf(proces)recht als sociaalwetenschappelijke benaderingen van criminaliteit een plaats hebben en verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen, criminologie en interculturele forensische psychiatrie. De vakgroep telt momenteel ongeveer 40 vaste stafleden. Bijzondere waarde wordt gehecht aan samenwerking, zowel binnen de vakgroep als met collega’s binnen Tilburg Law School en andere faculteiten. Het departement kent een informele cultuur, waarin gelijkwaardigheid en het bieden van een inspirerende en veilige werkomgeving voorop staan. Het verzorgen van excellent onderwijs en doen van uitdagend onderzoek worden als twee hoofdtaken gezien die alleen in gezamenlijkheid tot stand kunnen worden gebracht. 

Specificaties

 • Universitair docent
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • 21355

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you