Gastleraar/Teacher in Residence Nederlands (0,2 fte)

Gastleraar/Teacher in Residence Nederlands (0,2 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
8 mrt 14 mei Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij je vakkenni

Functieomschrijving

Wil jij je vakkennis en enthousiasme als VO-docent Nederlands gebruiken om universitaire docenten, studenten en collega’s in Noord-Nederland te laten zien hoeveel er kan in de lessen Nederlands op school? Maar ook je eigen kennis en blikveld verbreden en verdiepen door nieuwe ervaringen op te doen bij de opleiding Nederlands en bij je collega’s op andere scholen? Dan ben jij de nieuwe gastleraar die we zoeken!

De uitdaging
De werelden van het voortgezet onderwijs en wetenschappelijk onderwijs beter op elkaar laten aansluiten? Daar kun jij in deze functie een belangrijke bijdrage aan leveren. De Rijksuniversiteit Groningen is gestart met een driejarig project voor het versterken van het profiel van de studie en het schoolvak Nederlands in Noord-Nederland.
We werken sinds het schooljaar 2022-2023 in een klein team samen aan deze opdracht en daarbij is de samenwerking met VO-scholen in de regio van cruciaal belang. Daarom maken er jaarlijks twee VO-leraren Nederlands deel uit van het team.

Wat is jouw bijdrage?
De twee gastleraren (ook wel Teachers in Residence genoemd) werken één dag in de week bij de opleiding Nederlands. Als gastleraar sla je een brug tussen het schoolvak Nederlands en de studie Nederlands. Je zorgt ervoor dat de Ba-opleiding NTC goed zichtbaar is voor leerlingen en docenten op het VO en dat de route via de Educatieve Master naar het VO ook positief in beeld is bij studenten. Dit doe je door te werken aan deelprojecten waarin de beelden over en weer verhelderd worden en door te investeren en participeren in een duurzaam noordelijk netwerk van VO- en WO-docenten. Je werkt met de andere gastleraar en teamleden samen en bouwt voort op de plannen, activiteiten en ervaringen van het afgelopen jaar. Maar er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven en richtingen. In het tweede jaar van het project profielversterking Nederlands willen we ons meer gaan richten op het contact met scholen en leerlingen waarvoor we tot nu toe een blinde vlek lijken te hebben.

Jouw taken:

• je brengt de verschillen en overeenkomsten tussen het schoolvak Nederlands bij jou op school en het curriculum van de opleiding Nederlands aan de RUG in kaart. Je deelt je inzichten met je collega’s op school en in de opleiding en betrekt je sectiegenoten op school bij de analyse hiervan
• je legt contact met andere VO-docenten Nederlands en analyseert de verschillen en overeenkomsten op verschillende scholen in Noord-Nederland. Je doet een aantal concrete aanbevelingen om een brug te slaan tussen het schoolvak en de opleiding, die aan verschillende praktijken op scholen recht doet
• je neemt het initiatief in de organisatie van deelprojecten die gericht zijn op VO-leerlingen en -docenten, zoals de Olympiade Nederlands, Wetenschapsdates (gastlessen), de Dag van Taal, Kunst en Cultuur en werkt hierin samen met andere betrokkenen
• je begeleidt bachelor- en masterstudenten bij o.a. het opzetten en uitvoeren van gastlessen in het voortgezet onderwijs
• je adviseert over en werkt mee aan de verbetering van bestaande voorlichtings- en aansluitactiviteiten en eventueel nieuw te ontwikkelen middelen. Dat gaat bijvoorbeeld om webklassen, lespakketten, profielwerkstukbegeleiding, posters en filmpjes
• je ontwikkelt met andere teamleden nieuwe deelprojecten om ideeën om het contact met lastiger te bereiken scholen of leerlingen te verbeteren
• je voert bovenstaande activiteiten uit en evalueert ze na afloop met relevante interne en externe partijen. Op basis daarvan stel je het draaiboek bij en doe je een aanbeveling voor de verduurzaming van de activiteit
• je creëert draagvlak voor deze activiteiten op je eigen school èn bij andere scholen in Noord-Nederland
• je neemt actief deel aan het Vakdidactisch Netwerk Nederlands Noord (V3N) en organiseert in dit kader ook een studiemiddag
• je maakt contact met studenten en docenten van de opleiding o.a. door regelmatig deel te nemen aan het stafoverleg en colleges te bezoeken
• je houdt contact met andere Teachers in Residence Nederlands in het land en sluit aan bij collega’s van de Scholierenacademie, de Lerarenopleiding en eventueel van Moderne Vreemde Talen.

Organisatie
De Rijksuniversiteit Groningen is gesticht in 1614 en behoort tot de mondiale top 100. Wij bieden een breed scala aan vakgebieden, zijn maatschappelijk actief en hebben een internationale oriëntatie. Wij hebben een leer- en werkomgeving waar ruimte is voor talent, ambitie en prestaties.

Onze dynamische faculteit is gevestigd in het hart van de stad Groningen. Ruim 5.000 studenten en 700 medewerkers werken er elke dag aan de grenzen van het weten. Wij hebben een gevarieerd onderwijsaanbod dat bestaat uit 16 bacheloropleidingen en meer dan 50 mastertracks. Wij doen onderzoek en geven onderwijs op het gebied van archeologie, cultuurstudies, geschiedenis, internationale betrekkingen, journalistiek, letter- en taalkunde en communicatie.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen


Wat zoeken we:

• je hebt een eerste- of tweedegraads bevoegdheid en enkele jaren ervaring voor de klas als leraar Nederlands
• je bent initiatiefrijk, innovatief en hebt een samenwerkingsgerichte werkhouding
• je hebt goede organisatorische, sociale en communicatieve vaardigheden, overtuigingskracht, bent oplossings- en resultaatgericht
• je hebt uiteraard een goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12.

Bij de start van het studiejaar 2022-2023 is een team opgericht om invulling en uitvoering te geven aan een plan voor deze profielversterking. Dat team bestaat uit een coördinator, een junior communicatie-adviseur, een trainee, een medewerker beroepsprofielen, twee student-assistenten en twee gastleraren. Het is een divers en open team waarin met plezier wordt samengewerkt en ruimte is voor nieuwe ideeën. Meer info over het project: https://www.rug.nl/let/onze-faculteit/letteren-en-samenleving/interessegebieden/profielversterking-nederlands/

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:

• een leuke functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie
• een salaris van minimaal € 2.960,- en maximaal € 4.670,- (schaal 10) bruto per maand bij volledige werktijd
• een eindejaarsuitkering van 8,3% en 8% vakantietoeslag van het jaarlijks bruto-inkomen.

De vacature wordt vrijgegeven voor één schooljaar (1/9/2023 t/m 31/7/2024), omdat deze functie met tijdelijke middelen wordt gefinancierd. Het is nadrukkelijk de bedoeling elk jaar nieuwe docenten Nederlands uit het voortgezet onderwijs de gelegenheid te geven via de functie van Gastleraren/Teacher in Residence mee te werken aan de profielversterking van het schoolvak en de universitaire opleidingen Nederlands in Noord-Nederland. Er is geen zicht op een vast dienstverband. Een detacheringsconstructie behoort tot de mogelijkheden, informeer tijdig bij jouw eigen werkgever naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Datum van indiensttreding: 1 september 2023

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Taal en cultuur
  • max. 8 uur per week
  • max. €4670 per maand
  • Universitair
  • V23.0157

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you