Rector magnificus

Rector magnificus

Geplaatst Deadline Locatie
9 mrt 2 apr Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Radboud Universiteit zoekt per oktober 2023 een nieuwe rector magnificus. Samen met de voorzitter en vicevoorzitter vormt de rector magnificus het college van bestuur van de Radboud Universiteit. 

Als rector magnificus ben je het academisch boegbeeld van de universiteit en verantwoordelijk voor de borging van kwaliteit en integriteit in onderwijs, onderzoek en de maatschappelijke impact. Je erkent en waardeert de verschillende wetenschappelijke disciplines, weet deze te verbinden en stimuleert samenwerking over en tussen de disciplines en faculteiten. Zo geef je richting en ondersteuning aan interdisciplinaire en interfacultaire samenwerkingsverbanden. 

Als rector magnificus geef je leiding aan het college van decanen en stuur je in nauwe samenwerking met hen op de invulling van de missie en strategie van de universiteit. Je ziet kansen en uitdagingen die digitalisering en internationalisering en andere ontwikkelingen bieden voor de universiteit als onderwijs-en onderzoeksinstituut. Zo geef je richting aan bijvoorbeeld onderwijsinnovatie en de grote onderzoeksaanvragen en creëer je de randvoorwaarden om deze te realiseren.

Je bevordert een open en participatieve onderzoeks- en onderwijspraktijk met transparantie en toegankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Je draagt de pijlers kwaliteit, samenwerking, diversiteit en menselijke maat uit de visie op erkennen & waarderen actief uit en creëert de voorwaarden om deze te realiseren. 

Je bevordert en draagt proactief bij aan een open, sociaal veilige en inclusieve academische cultuur voor onderwijs en onderzoek. Als rector magnificus heb je oog en oor voor het medewerkers- en studentenperspectief en weet wat er speelt. Je hebt brede ervaring in het samenwerken met studenten en toont sensitiviteit voor de behoeften van studenten binnen en rondom het universiteitsleven. Je onderschrijft het belang van de universitaire medezeggenschap.

Je neemt initiatief tot en draagt bij aan samenwerking met partners in het hoger onderwijs en onderzoek zoals UNL, KNAW en NWO en participeert in andere relevante regionale, landelijke gremia. Ook zorg je voor een goede samenwerking met het Radboudumc op het gebied van onderwijs en onderzoek. 

Je kunt rekenen op draagvlak binnen de universiteit, zit academische plechtigheden voor en vertegenwoordigt de universiteit bij academische plechtigheden en andere gelegenheden.

De procedure wordt begeleid door Ila Kasem van Van der Bunt Adviseurs en we verwijzen je graag naar hun site voor meer informatie over de vacature. 

To view the English profile of this vacancy, please see the attachment on the bottom of this page.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je bent een bevlogen hoogleraar met een academische nieuwsgierigheid die verder reikt dan het eigen vakgebied. Je beschikt over bestuurlijk talent en ambitie en hebt bestuurlijke ervaring binnen een universiteit of wetenschappelijke instelling.
 • Je kent het (Nederlandse) stelstel voor hoger onderwijs, de belangrijke (inter)nationale ontwikkelingen en netwerken op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek en hebt hier een duidelijke kijk op. 
 • Je beschikt over een breed netwerk binnen en buiten de universitaire wereld. In deze netwerken ben je een erkend en gewaardeerd wetenschapper en je weet hoe impactvol te acteren en samen te werken met diverse stakeholders en besluitvormers. Je bent communicatief vaardig in het Nederlands en Engels; internationale ervaring is een pre.
 • Je hebt bestuurlijke en analytische vaardigheden en het vermogen om strategisch te denken en handelen. Je stelt vragen, luistert goed en waardeert de inbreng vanuit verschillende perspectieven bij het besturen en leiding geven aan processen van organisatieontwikkeling in de universiteit. Je kent dit krachtenveld, bent organisatiesensitief en hebt politiek–bestuurlijk gevoel om moedige keuzes te maken die blijk geven van verbindend vermogen en daadkracht.
 • Je bent op de hoogte van technologische en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en vindt makkelijk aansluiting bij de studentenpopulatie en jonge onderzoekers. Tegelijkertijd sta je in nauw contact met de gevestigde wetenschappelijke medewerkers. Je bent breed en diep verbonden met de academische gemeenschap in al haar diversiteit en draagt vanuit deze verbinding bij aan de missie en strategie.
 • Je hebt de ervaring om op een transparante en constructieve manier samen te werken met de medezeggenschap. Dit blijkt uit de wijze waarop je benaderbaar bent voor studenten en medewerkers, hen meeneemt in besluitvormingsprocessen, transparant bent over welke afwegingen zijn gemaakt en open staat voor aansluitende argumenten.
 • Je bent een teamspeler en hebt een verbindende rol in de teams waarin je werkt, het college van bestuur en het college van decanen in het bijzonder. Je vertrouwt op de professionaliteit van collega’s in de positie en verantwoordelijkheden die ze hebben. Je herkent en ontwikkelt talent voor bestuurlijke loopbanen in een universiteit.
 • Je kunt de visie over de toekomst van de universiteit sprekend verbeelden, anderen daarmee inspireren en hen uitnodigen om bij te dragen.
 • Je wekt vertrouwen, weet verschillende belangen samen te brengen en voert tijdig en constructief het moedige gesprek.
 • Je bent integer, transparant, vastberaden en veerkrachtig. Je hebt sterk ontwikkelde sociale en emotionele vaardigheden en bent empathisch.
 • Je draagt de visie op leiderschap uit en toont de waarden moed, verbinding en openheid door voorbeeldgedrag. Je spreekt anderen aan op dit gedrag en bent daarop zelf ook aanspreekbaar.
 • Je bent je bewust van de bestuurlijke positie en verantwoordelijkheid, reflectief op je eigen bestuurlijk leiderschap en voorbeeldrol in de universiteit.
 • Je bent gecommitteerd aan de missie en strategie van de universiteit en voelt je verbonden met de waarden van de universiteit. Je wil bijdragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: vast dienstverband.

 • Het betreft een dienstverband van 1,0 fte.
 • De Wet Normering Topinkomens is van toepassing op deze functie. De voor de universiteit geldende klasse-indeling voor het onderwijs is G.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs; Management
 • Gepromoveerd
 • 1206591

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you