PhD Samenwerken aan taalontwikkeling (0,8fte)

PhD Samenwerken aan taalontwikkeling (0,8fte)

Geplaatst Deadline Locatie
10 mrt 26 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 mrt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij geïnteresseerd in de manier waarop we taalontwikkeling kunnen stimuleren bij kinderen in de basisschoolleeftijd tijdens binnen- en buitenschools leren in de context van de grote stad? Wil je daarbij samenwerken met leraren en andere professionals? Dan ben jij de PhD student die we zoeken!

Functieomschrijving

Hogeschool Rotterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam, schooldirecteuren van Rotterdam-Zuid en een groot aantal andere partners hebben de handen ineengeslagen om een project te starten naar samenwerken aan taalontwikkeling in de onderbouw en middenbouw van het primair onderwijs in Rotterdam-Zuid. Dit project wordt gefinancierd door NRO – Financieringslijn 2: Regionale Kennisnetwerken; samenwerken aan onderwijskwaliteit in de regio.

In Rotterdam-Zuid hebben basisschooldirecteuren het initiatief genomen om met onderzoekers en lerarenopleiders een kennisagenda te ontwikkelen met als doel het taalonderwijs op scholen beter aan te sluiten op hun diverse leerlingenpopulatie en zodoende laaggeletterdheid te voorkomen. Door middel van ontwerpgericht onderzoek willen deze partijen samen onderzoek doen naar professionalisering en oplossingen ten gunste van het welbevinden en de woordenschat die leerlingen tot groep 6 nodig hebben voor de ontwikkeling van taal en geletterdheid, ter preventie van taal-/leesproblemen in de bovenbouw. Hiermee wordt de professionaliteit van de leraren en andere professionals in/om de school versterkt. In het project wordt een handreiking met interventies ontwikkeld voor effectieve taalstimulering tijdens binnen- en buitenschools leren in groep 1-5.

De hoofdvraag is: Met welke interventies kunnen leraren en andere professionals in samenhang werken aan het welbevinden en de woordenschat van kinderen, rekening houdend met de diversiteit van leerlingen, hun kennisbronnen en hun motivatie? Vanuit een sociaalecologisch kader zijn drie aandachtsgebieden geformuleerd als basis om de handreiking met interventies te ontwikkelen, namelijk:

 1. Inzicht in kennisbronnen, motivatie en taalomgeving thuis van leerlingen (zoals de moedertaal en culturele kennis).
 2. De opgedane inzichten onder 1) vormen de inspiratie voor samenhangend en cultuursensitief taalonderwijs bij (spel)activiteiten en vakken zoals wereldoriëntatie en burgerschap. Binnen deze activiteiten ligt de focus op mondelinge taalvaardigheid en het opdoen van kennis over de wereld, vanuit betrokkenheid en welbevinden van leerlingen, met inzet van de thuistaal.
 3. Interprofessioneel werken tussen leraren en andere professionals bij de uitvoering van dit taalaanbod genoemd onder 1) en 2), om tegemoet te komen aan de brede begeleiding die leerlingen nodig hebben tijdens binnen- en buitenschools leren.

In twee deelprojecten voeren twee aan te stellen promovendi ontwerpgericht onderzoek uit. Zij werken nauw samen. Deelproject A richt zich op de onderbouw (groep 1-2) en deelproject B richt zich op de middenbouw (groep 3-5). De promovendi werken in co-creatie en stapsgewijs met leraren en andere belanghebbenden aan het beantwoorden van de hoofdvraag en in een doorgaande lijn van onder- naar middenbouw. Hierbij wordt gebruikgemaakt van een model van ontwerpgericht onderzoek, waarin onderzoek en implementatie een iteratief karakter hebben en elkaar versterken. Dit gebeurt in drie studies met ieder een eigen accent (Analyse/Exploratie, Ontwerp/Constructie en Evaluatie/Reflectie). In het project wordt bestaande kennis over effectieve interventies vervlochten met nieuwe kennis afkomstig uit de praktijk, en worden leraren ondersteund in de versterking van hun handelen en de toepassing van deze nieuwe kennis in hun praktijk. Zo wordt al tijdens het onderzoek gewerkt aan implementatie en verspreiding.

Jouw taken

 • Het opzetten en uitvoeren van een wetenschappelijk, ontwerpgericht onderzoek;
 • Samenwerken met deelnemende scholen, leerkrachten en kinderen en de andere promovendus op het project;
 • Aansturen van een team onderzoeksassistenten;
 • Verwerken en analyseren van data, en deze omzetten naar wetenschappelijke publicaties en artikelen in vakbladen;
 • Presentaties op nationale en internationale congressen en symposia, voor zowel academici als praktijk-betrokkenen.
 • Verzorgen van onderwijs in de Educatieve Master Primair Onderwijs

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Afgeronde masteropleiding, in de richting van onderwijswetenschappen, (ortho)pedagogiek, ontwikkelingspsychologie, taalwetenschappen, Nederlandse taal en cultuur, of een gerelateerde discipline;
 • Ervaring met (ontwerpgericht) onderzoek op scholen en bereidheid intensief samen te werken met leerkrachten en andere professionals in en om scholen;
 • Kennis over inzetten van diversiteit en meertaligheid en een positieve attitude ten opzichte van diversiteit;
 • Ervaring als leerkracht en/of social worker in het basisonderwijs is een pre;
 • Kennis en ervaring van/met wetenschappelijk onderzoek (kwantitatief en/of kwalitatief);
 • Sterke organisatorische vaardigheden en in staat om zowel zelfstandig als in teamverband te werken;
 • Goede schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden, in Nederlands en Engels (C1);
 • Gemotiveerd voor en enthousiast over onderzoek naar taalonderwijs en binnen- en buitenschools leren in het po.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden

 • Een maatschappelijk zeer relevant promotietraject waarmee je het verschil kan maken voor Rotterdamse kinderen
 • Een leuk team waarin je samen top-onderzoek doet op een groot project waarin Hogeschool Rotterdam, de EUR en een groot aantal scholen op Rotterdam-Zuid samenwerken
 • Veel kansen op opleidingen en cursussen, en aanmoediging om nieuwe dingen te leren
 • Mogelijkheid om jaarlijks een internationaal congres te bezoeken
 • Autonomie om naar eigen inzicht je werkzaamheden vorm te geven en je week in te delen
 • Een interdisciplinaire werkomgeving, met jonge en meer ervaren onderzoekers waarbij innovatieve ideeën ontwikkeld worden
 • Als promovendus kun je gebruik maken van het aanbod van de Graduate School van de ESSB en worden lid van de ICO.
 • Werkplek: Onze gezellige Campus Woudestein en een fantastisch uitzicht over Rotterdam

Verder bieden wij een afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is zo snel mogelijk en de functie is gevestigd in Rotterdam, bij ESSB. De functie bedraagt 0.8 FTE. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling € 2541,- bruto per maand (schaal P), conform de CAO-NU.. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De promovendus wordt aangesteld bij de Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB). Deze faculteit kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. De ESSB telt meer dan 400 medewerkers.

De promovendus wordt binnen de ESSB aangesteld bij de afdeling EMPO.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 32 uur per week
 • €2541—€3247 per maand
 • ESSB/EMPO/10032023

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you