Lector Biodiversiteit in het Landelijk Gebied

Lector Biodiversiteit in het Landelijk Gebied

Geplaatst Deadline Locatie
17 mrt 5 apr Leeuwarden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

HVHL wil gaan focussen op wat effectieve, betaalbare en gedragen maatregelen zijn om biodiversiteit in het landelijkgebied te vergroten. Hierbij is het meten van resultaten één van de uitdagingen.

Op basis van sessies en overleggen met onderzoekers, docent-onderzoekers HVHL (onderwijs), werkveld (o.a. LNV, Provincies, Universiteiten) hebben we voor nu onderstaande focus aangebracht. Deze zal met de toekomstige lector nader worden ingevuld. Hierbij kunnen aanscherpingen en aanpassingen mogelijk zijn. Meer informatie is opgenomen in de startnotitie.

De functie omvat:

 • het ontwikkelen van nieuwe kennis, producten, processen en diensten leidend tot beroepsinnovatie, curriculumvernieuwing, verder onderzoek, publicaties, presentaties en strategische positionering;
 • het leveren van een bijdrage aan het onderwijs; bijvoorbeeld het geven van gastcolleges en het begeleiden van afstudeerders;
 • het verrichten van onderzoek binnen de kaders die gesteld zijn in de Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit;
 • het leiding geven aan een te vormen kenniskring;
 • het begeleiden van promovendi/postdocs;
 • het acquireren van onderzoeksopdrachten;
 • het onderhouden en uitbreiden van een relevant netwerk;
 • het mee werken aan processen en systemen t.b.v. de verdere verbetering van onderzoek- en onderwijskwaliteit.
 • een spilfunctie binnen de driehoek onderzoek, onderwijs en (beroeps)praktijk

Specificaties

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)

Functie-eisen

De lector die wij zoeken:

 • is sterk in het ontwikkelen van een samenhangend onderzoeksprogramma inzake biodiversiteit;
 • heeft ervaringen op meerdere onderzoekslijnen, waarbij unieke ervaring op de economische onderzoekslijn een pre is;
 • is gepromoveerd en heeft affiniteit en bij voorkeur ervaring met praktijkgericht onderzoek;
 • heeft ervaring met het op een inspirerende wijze leiding geven aan een onderzoeksgroep en heeft ervaring met het betrekken van studenten bij onderzoek;
 • heeft ervaring om senior onderzoekers te faciliteren in hun onderzoekslijnen en die onderzoekslijnen samen met hen te verbeteren;
 • kan opgaven op maat vertalen naar werkpakketten voor onderzoekers en studenten;
 • is in staat om als boegbeeld op treden binnen en buiten de organisatie;
 • weet verbindingen te leggen met mensen en disciplines, naar buiten te treden en contact te leggen met de samenleving en het werkveld om de benodigde impact te creëren;
 • heeft ervaring met regionale, nationale en internationale netwerken en met relevante kennisagenda’s;
 • is thuis in de wereld van ecosysteem onderzoek, waarbij ervaring met veld -en laboratoriumwerk op en in het water een pre is;
 • kan op een inspirerende wijze kennis overbrengen op studenten; en heeft bij voorkeur ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van onderwijsactiviteiten;
 • is goed in staat om docenten en docent-onderzoeker te professionaliseren;
 • heeft een doordachte visie op de plaats van praktijkgericht onderzoek binnen het hbo (bijvoorbeeld door te doceren, begeleiden, coachen en is daarbij met name gericht op het borgen van onderzoeksvaardigheden door het invlechten van academische leerlijnen in curricula of onderzoeksbegeleiding op bachelor- en masterniveau);
 • is aantoonbaar in staat om met zijn kenniskring externe middelen te verwerven;
 • heeft uitstekende communicatieve vaardigheden, waardoor netwerken worden verbonden en resultaten en gedachtegoed uniek worden neergezet;
 • is resultaatgericht, omgevingsbewust en sensitief

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 6 jaar.

 • Een organisatie in ontwikkeling waar samenwerking, resultaatgerichtheid, duurzaamheid en betrokkenheid voorop staan.
 • Flexibiliteit om een goede werk-privé balans mogelijk te maken.
 • Een tijdelijk dienstverband voor de periode van 6 jaar (0,8 – 1,0 fte); eventuele optie tot verlenging kan tzt verkend worden.
 • Het salaris is afhankelijk van kennis en ervaring behorende bij salarisschaal 15 cao-hbo (Hay-functieprofiel Lector 2) en bedraagt minimaal € 6.149,91 en maximaal € 7.940,29 bruto per maand bij een volledige werkweek.
 • 8% vakantie-uitkering in de maand mei en 8,3% eindejaarsuitkering in de maand december.
 • Een pensioen bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)

Werkgever

Hogeschool van Hall Larenstein

Hogeschool van Hall Larenstein (HVHL) is een internationale groene kennisinstelling met ruim 4500 studenten, waar we met passie en kunde onderwijs verzorgen, ondersteund door praktijkgericht onderzoek binnen diverse lectoraten vanuit onze locaties in Leeuwarden en Velp. Wij zijn de duurzaamste hogeschool van Nederland en daar zijn we trots op! Duurzaamheid maken we graag concreet. We leiden innovatieve en praktische professionals op die een zinnige bijdrage leveren aan een betere wereld. Zowel in eigen land als over de grenzen heen. Ook figuurlijk kijken we over grenzen en denken we graag buiten de kaders.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Natuurwetenschappen
 • 32—40 uur per week
 • €6149—€7938 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT PL 20230317

Werkgever

Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Agora 1, 8934 CJ, Leeuwarden

Bekijk op Google Maps

Interesting for you