Vertrouwenspersoon (Intern) FMG

Vertrouwenspersoon (Intern) FMG

Geplaatst Deadline Locatie
24 mrt 24 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Vind je het prettig om een luisterend oor te bieden aan collega's en opvang te verzorgen van medewerkers en studenten die last hebben ervaren (hebben) van ongewenst gedrag?

Binnen de Faculteit Maatschappij- en gedragswetenschappen (FMG) zijn vier vertrouwenspersonen werkzaam, bij ieder domein één. Vanwege het vertrek van een van hen is de faculteit op zoek naar een nieuwe vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft een dienstverband bij faculteit FMG en behoort bij voorkeur tot het WP. Vanwege een evenredige vertegenwoordiging vanuit de domeinen gaat de voorkeur uit naar iemand uit het domein Communicatiewetenschappen.

Wat ga je doen
 • je informeert over informele en formele stappen (bespreekt kansen en risico's) die de melder kan zetten om de situatie te verbeteren
 • je verwijst zo nodig door naar (interne of externe) deskundigen op het terrein van ongewenst gedrag;
 • je ondersteunt en begeleidt desgewenst de melder bij de te nemen stappen (bijvoorbeeld als deze de ongewenst gedrag aan de orde wil stellen bij de leidinggevende of de klachtencommissie)
 • je geeft op verzoek van de melder een signaal over het ongewenst gedrag aan de leiding of HR
 • je houdt aard en omvang bij van meldingen (inclusief klachten) ongewenst gedrag
 • je stuurt jaarlijks een geanonimiseerd overzicht over de aard en omvang van de meldingen aan de coördinator vertrouwenspersonen ten behoeve van het jaarverslag vertrouwenspersonen;
 • je geeft een signaal over knelpunten in omgangsvormen aan de eigen decaan en aan de coördinator vertrouwenspersonen

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

 • je hebt een door de UvA erkende opleiding tot vertrouwenspersoon ongewenst gedrag afgerond, of is bereid deze te volgen
 • je hebt voldoende kennis van de Nederlandse en Engelse taal
 • je neemt jaarlijks deel aan de (bijscholings-/intervisie)bijeenkomsten voor vertrouwenspersonen
 • je hebt (enige) kennis van de interne organisatiestructuur, -cultuur van de UvA
Daarnaast beschik je over over:
 • empathisch vermogen
 • communicatieve vaardigheden (vooral actief luisteren)
 • gevoel voor organisatorische verhoudingen/belangen
 • analytische vaardigheden (o.a. handelingsalternatieven en uitkomsten daarvan kunnen overzien)
 • vermogen tot reflectie (op zichzelf en op anderen)
 • integriteit (o.a. blijkend uit het kunnen omgaan met de geheimhoudingsplicht)
 • het vermogen om professionele afstand te bewaren tot de melder en diens melding.

Arbeidsvoorwaarden

De vertrouwenspersoon wordt benoemd voor een periode van drie jaar op basis van het reglement vertrouwenspersonen aan de UvA. Herbenoeming is mogelijk. De vertrouwenspersoon vervult zijn of haar rol binnen de eigen functie-omvang en krijgt hiervoor 60 uur op jaarbasis. Het bestuur van de eenheid zal de vertrouwenspersoon in alle redelijkheid in tijd en ruimte faciliteren. De vertrouwenspersoon vervult geen functie die conflicteert met de rol van vertrouwenspersoon, zoals een Hr-medewerker of lid van een medezeggenschapsraad.

Voor meer informatie klik hier.

Werkgever

Faculteit der Maatschappij- & Gedragswetenschappen

De Universiteit van Amsterdam is de grootste universiteit van Nederland, met het breedste opleidingsaanbod. Een intellectueel knooppunt met 39.000 studenten, 6.000 medewerkers en 3.000 promovendi. Verbonden door een cultuur van nieuwsgierigheid. Meer lezen.

De Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen speelt een leidende rol in het adresseren van de grote maatschappelijke uitdagingen waar de wereld, Nederland en Amsterdam mee worden geconfronteerd, nu en in de toekomst.

Specificaties

 • Ondersteunend personeel (secretarieel, administratief, facilitair)
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 1.2 uur per week
 • Universitair
 • 11405

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018WV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you