Bijzonder Hoogleraar Christelijke Filosofie

Bijzonder Hoogleraar Christelijke Filosofie

Geplaatst Deadline Locatie
27 mrt 20 apr Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 20 apr 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Vacature bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie

Functieomschrijving

Stichting voor Christelijke Filosofie (SCF) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zijn op zoek naar een

Bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie (0,2 fte)

met een excellente wetenschappelijke achtergrond en betrokkenheid bij het maatschappelijke debat, die een brug weet te slaan tussen de geschiedenis van het christelijke denken en de actualiteit. Daarbij gaat de aandacht met name uit naar de relevantie van het christelijke denken voor actuele maatschappelijke uitdagingen zoals de kwetsbaarheid van de mondiale democratie, de ecologische crisis en de houdbaarheid van onze politieke economie. Ook hechten we veel waarde aan aandacht voor diversiteit van zienswijzen en culturen. Vrouwelijke kandidaten worden nadrukkelijk uitgenodigd op deze vacature te solliciteren.

De bijzondere leerstoel (0.2 fte) wordt ingesteld bij Erasmus School of Philosophy (ESPhil) door de Stichting voor Christelijke Filosofie (SCF).

Profiel bijzondere leerstoel EUR

Voortbouwend op het werk van voorgangers weet de hoogleraar (v/m) vanuit vertrouwdheid met christelijke filosofie verdieping te bieden aan studenten en promovendi in de ontwikkeling van hun visie op wisselwerking tussen wetenschap, religie en samenleving. De invulling van de leerstoel laat zich kenmerken door bezieling, dynamiek en dialoog. De hoogleraar laat zich hierbij inspireren door de missie van de EUR en de Erasmus School of Philosophy (Esphil). De EUR wil wetenschappelijke excellentie verbinden met maatschappelijke betrokkenheid en impact. ESPhil richt zich in onderwijs en onderzoek op vier thema's: The making of modernity; Philosophy and economics; Human conditions en The Structure of Science and Reality en draagt bij aan EUR-brede activiteiten zoals het Erasmus Initiave Dynamics for Inclusive Prosperity.

De hoofdtaken zijn het verzorgen van onderwijs, het ontwikkelen en werven van projecten en het begeleiden van thesisstudenten en promovendi. De hoogleraar vult de leerstoel in samenwerking met ESPhil in. Daarnaast legt de leerstoel contact met studenten met belangstelling voor christelijke ethiek en filosofie. Mede met het oog daarop onderhoudt de leerstoelhoud(st)er een Rotterdams netwerk met christelijke studentenverenigingen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De kandidaat:
 • Is gepromoveerd op een voor de leerstoel relevant thema en heeft een academische achtergrond in filosofie;
 • Heeft een excellent academisch CV en publicatielijst;
 • Beschikt over goede onderwijskwaliteiten;
 • Onderschrijft het academische ethos van collegialiteit en integriteit;
 • Is zichtbaar in het maatschappelijke debat;
 • Publiceert in internationale peer-reviewed tijdschriften en/of bij gerenommeerde uitgevers;
 • Heeft ervaring met het verwerven van externe onderzoeksgelden;
 • Heeft ervaring met het begeleiden van promovendi en studenten;
 • Heeft onderwijservaring op alle academische niveaus (bachelor, master, post-initieel);
 • Adviseert professionals en bestuurders;
 • Heeft een uitstekende taalbeheersing, Nederlands en Engels (C1 niveau CEFR).

Arbeidsvoorwaarden

De hoogleraar komt in dienst van Stichting voor Christelijke Filosofie. De functie is ingedeeld in schaal 13 van de cao-universiteiten (VSNU). De inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring. Daarnaast bieden we 8% vakantiegeld en een bijdrage voor pensioenopbouw (door maandelijkse storting op de bankrekening van de werknemer, niet via een pensioenfonds). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 5 jaar voor 0,2 fte (tussentijdse evaluatie na twee jaar; herbenoeming na vijf jaar is mogelijk).

Voor het bekostigen van de leerstoel zijn verschillende fondsen geworven. De toezeggingen zijn momenteel nog niet volledig dekkend voor de kosten van de leerstoel. De hoogleraar gaat een inspanningsverplichting aan om, in samenwerking met SCF, de resterende fondsen te werven.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek - onze missie luidt dan ook 'Creating positive societal impact'. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
De Erasmus School of Philosophy (ESPhil) is een van de acht faculteiten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Kenmerkend voor docenten en onderzoekers van ESPhil is dat ze hun prominente rol in academisch filosofisch onderzoek combineren met een grote betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen. Op basis van een grondige kennis van filosofische vraagstukken en benaderingen, leveren zij een actieve bijdrage aan het publieke debat. We laten studenten kennismaken met verschillende stijlen waarin de filosofie wereldwijd wordt beoefend. Daarbij laten wij ons nadrukkelijk inspireren door recente ontwikkelingen in wetenschap en samenleving. Onderwijs en onderzoek richten zich op vier thema's:
 1. The making of modernity: early Enlightenment and its relevance for today
 2. Human conditions: addressing socio-cultural and technology-driven transitions via engaged reflection
 3. Philosophy and economics: exploring the ethical, methodological and conceptual challenges of economic and their relevance for the global world
 4. The structure of science and reality: addressing fundamental philosophical questions raised by contemporary scientific developments
ESPhil verzorgt onderwijs voor 800 studenten. We bieden twee bacheloropleidingen: de Bachelor Filosofie (voltijd of deeltijd) en de Engelstalige Bachelor Philosophy of a Specific Discipline, die zich richt op studenten van andere EUR Faculteiten die hun kennis en inzicht willen verbreden. Voor de masterfase heeft ESPhil het Master-programma Philosophy Now ontwikkeld, die studenten leert fundamentele filosofische inzichten relevant te maken voor actuele maatschappelijke uitdagingen. De Research Master in Philosophy and Economics sluit aan bij de sterke internationale reputatie van de EUR op het gebied van economie en maatschappijwetenschap.

Specificaties

 • Universitair hoofddocent
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 8 uur per week
 • €5506—€6702 per maand
 • Gepromoveerd
 • 3533

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you