Promovendus onderzoeksproject ‘Climate Change and Institutions for Social Imagination’(1,0 fte)

Promovendus onderzoeksproject ‘Climate Change and Institutions for Social Imagination’(1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
19 apr 30 mei Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 30 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Ben jij gemotiveerd en wil je verschil maken met bestuurskundig onderzoek naar klimaatverandering? Bekijk dan deze vacature.

Functieomschrijving

Wil jij verschil maken met bestuurskundig onderzoek naar klimaatverandering? Wij zijn op zoek naar een gemotiveerde PhD-onderzoeker voor het project ‘Climate Change and Institutions for Social Imagination’ (CCISI). 

CCSI is een vierjarig onderzoeksproject, gefinancierd via een startersbeurs. In het project wordt vanuit een (kritisch) bestuurskundig perspectief gekeken naar de rol van sociale verbeelding in het besturen van de klimaatcrisis. Vertrekpunt is de observatie dat de aanpak van klimaatproblematiek bemoeilijkt wordt door een dieperliggende ‘crisis van de verbeelding’. De klimaatcrisis vraagt om verbeelding maar het lijkt om uiteenlopende redenen lastig om een radicaal ander klimaatbeleid in te beelden, laat staan te te effectueren. En kleinschalige inspanningen die wel een radicaal ander klimaatbeleid verbeelden (bijv. op het beleidsterrein van landbouw, energie, stadsontwikkeling) dringen meestal nauwelijks door tot politieke besluitvorming en publiek debat.

Dit onderzoek richt zich daarom op de vragen hoe klimaatgerelateerde sociale verbeelding op zinvolle wijze kan worden gestimuleerd, hoe publieke instituties dat momenteel proberen te doen en wat er van dergelijke pogingen kan worden geleerd. De primaire onderzoeksmethode is etnografisch veldwerk en zal bestaan uit het verkennen van het huidige landschap van ‘sociale verbeelders’, ‘systeemveranderaars’ en ‘futuristen’ in klimaatbeleid. Doel van het onderzoek is blootleggen wat deze ‘verbeelders’ proberen te bereiken, hoe zij dat doen en hoe ze trachten te navigeren binnen complexe en politieke institutionele arena’s. Parallel hieraan wordt met behulp van discoursanalytische methoden een (kritische) overstijgende analyse ontwikkeld van de presentie en potentie van sociale verbeelding in huidig klimaatbeleid.

De PhD-onderzoeker krijgt een aanstelling bij het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschappen (USBO) van de Faculteit Recht Economie Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht. Hiernaast wordt er samenwerking gezocht met de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht en externe partners met relevante expertise, waaronder Aberystwyth University

In wisselende samenstellingen binnen het onderzoeksteam draagt de PhD-onderzoeker bij aan de totstandkoming van enerzijds wetenschappelijke publicaties en anderzijds ook publicaties die de uitkomsten toegankelijk maken voor een breder publiek.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wij zoeken enthousiaste kandidaten op (bijna) afgestudeerd masterniveau, met:
 • een masterdiploma in de bestuurskunde, sociologie, sociale geografie of een verwante studie;
 • aantoonbare beheersing van het type onderzoeksmethoden dat voor het onderzoeksproject van belang is, in het bijzonder etnografisch onderzoek en discoursanalyse;
 • interesse in de rol van sociale verbeelding in het besturen van maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder klimaatverandering;
 • affiniteit met kritische perspectieven op ontwikkelingen in bestuur en beleid;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden;
 • uitstekende beheersing van zowel de Engelse als de Nederlandse taal;
 • samenwerkingsvermogen in multidisciplinair teamverband met interne en externe partners.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een tijdelijk dienstverband (1,0 fte) voor de duur van 18 maanden dat bij goed functioneren wordt verlengd met 2,5 jaar. Het salaris bedraagt €2.541,- (schaal P cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden, sport en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. Je kunt de Utrecht University Campus Tour bekijken om een indruk te krijgen van de universiteit.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) is een van de departementen van de REBO. USBO richt zich op de studie van besturen en organiseren, gericht op publieke vraagstukken en in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Medewerkers leveren zowel een bijdrage aan de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (bachelor, master, Executive Master), als aan het gemeenschappelijk onderzoeksterrein (i.c. onderdelen daarvan), onder de noemer ‘Public Matters’, en aan de ambities van het departement op het terrein van maatschappelijke impact. In onderwijs en onderzoek is ruimte voor verschillende disciplines, theoretische perspectieven en onderzoeksmethodes.

Specificaties

 • PhD
 • 36—40 uur per week
 • max. €2541 per maand
 • Universitair
 • 1209046

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you