Promovendus – Ontwikkeling en Evaluatie van een Innovatief Woonzorgconcept voor Ouderen, samenwerking Universiteit Maastricht en IJsselheem

Promovendus – Ontwikkeling en Evaluatie van een Innovatief Woonzorgconcept voor Ouderen, samenwerking Universiteit Maastricht en IJsselheem

Geplaatst Deadline Locatie
26 apr 29 mei Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Hoe kun je wonen zoals thuis als je 24 uur per dag zorg nodig hebt? Wij zijn op zoek naar een ambitieuze promovendus die zich wil verdiepen in de wereld van het leven, wonen en welzijn van ouderen, vanuit een wijkgerichte benadering, in co-creatie met de wijk, ouderen en hun netwerk.

Functieomschrijving

Binnen de ouderenzorg ontstaan innovatieve vormen van wonen en zorg voor ouderen en mensen met dementie. Dit vraagt van diverse organisaties (zorg, welzijn, woningcorporaties, gemeenten) een nieuwe kijk op wat goede zorg is, en hoe zij kunnen bijdragen aan een goed leven voor ouderen en mensen met dementie. Organisaties willen niet langer de regie van mensen over nemen, maar willen zich meer richten op wat mensen wél nog kunnen. Dit vanuit een wijk of dorp, waar mensen samenleven op een prettige manier met oog voor elkaar. IJsselheem heeft een innovatief woonzorgconcept ontwikkeld, met als specifieke casus voor dit project de voormalige HBS in Kampen (www.hbskampen.nl): 44 huurappartementen voor ouderen met een intensieve zorgvraag, met focus op eigen regie, zelfredzaamheid en co-creatie met de wijk. Zorgtechnologie speelt een belangrijke rol. De casuïstiek van het IJsselheem concept “Thuis, met zorg”, in het bijzonder met het HBS project in Kampen, biedt een unieke uitgangspositie om de theoretische principes empirisch te toetsen in praktijk. Via co-design ontwikkelen we wetenschappelijke kennis over werkingsmechanismen van de zorgomgeving en vertalen we deze direct naar de praktijk.

De promovendus bestudeert in dit project hoe de woonomgeving en technologie ouderen kan ondersteunen in het dagelijks leven. Daarnaast is het de taak van de promovendus om een studie op te zetten en uit te voeren naar de impact van het nieuwe concept op bewoners, naasten, medewerkers en de wijk en de impact die zij op hun beurt hebben op het leven van de cliënt en wel ten aanzien van behoudt en versterking van eigen regie en zelfredzaamheid. Het onderzoek wordt in co-creatie met stakeholders van IJsselheem vormgegeven.

Onderzoeksmethoden zijn divers en bestaan uit kwantitatieve (primaire dataverzameling met o.a. vragenlijsten) en kwalitatieve methoden (interviews, focusgroepen, observaties en dossieronderzoek). Tot je takenpakket behoren het opzetten van het project, het onderhouden van contacten met mensen uit de praktijk, het verzamelen van gegevens bij ouderen, hun naasten en medewerkers met vragenlijsten, interviews en observaties in de praktijk, literatuuronderzoek, data-analyse, bewerking van de resultaten tot presentaties en publicaties. Je zult nauw samenwerken in een team van onderzoekers met verschillende achtergronden (gezondheidswetenschappen, psychologie, verplegingswetenschap, geneeskunde, bewegingswetenschappen) en met medewerkers (o.a. management, zorgmedewerkers) van IJsselheem.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een ambitieuze, enthousiaste (bijna) afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn belangrijke eigenschappen. Daarnaast zijn een proactieve werkhouding, flexibiliteit en uitstekende organisatorische en contactuele eigenschappen erg belangrijk vanwege de samenwerking met ouderen, naasten en zorgprofesssionals. Je bent bekend met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, wetenschappelijk schrijven en beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Aantoonbare affiniteit met de (ouderen)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling. Wij zoeken iemand die de Nederlandse taal spreekt.

Het project wordt in nauwe samenwerking met IJsselheem vormgegeven, de kandidaat moet in staat zijn om met diverse stakeholders uit de praktijk (raad van bestuur, beleidsmedewerkers, management, zorgmedewerkers, (para) medische diensten, etc.) af te kunnen stemmen en bereid zijn om zowel bij de Universiteit Maastricht als bij IJsselheem op locatie (Kampen) werkzaamheden te verrichten. Een beschrijving van het project is op aanvraag beschikbaar.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 48 maanden.

Tijdelijk dienstverband voor de periode van 4 jaar (1+3) bij de School CAPHRI, Care and Public Health Research Institute (CAPHRI) met de vakgroep Health Services Research (HSR) als thuisbasis.

Het salaris bedraagt € 2.541,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.247,- bruto per maand in het vierde jaar, conform salarisschaal P CAO-NU.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie zie de website: www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Een e-assessment zal onderdeel uitmaken van de selectieprocedure.

Werkgever

Universiteit Maastricht
De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience. 
Meer informatie vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Maastricht UMC+
Met ingang van januari 2008 werken het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de Universiteit Maastricht samen als het achtste universitair medische centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (Maastricht UMC+). Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ heeft drie taken: patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs en opleiding. Het Maastricht UMC+ behandelt patiënten met alle mogelijke aandoeningen: van eenvoudig tot zeer complex. Dat behelst niet alleen basispatiëntenzorg, maar met name bijzondere patiëntenzorg: topreferente en topklinische zorg. Het onderzoek vindt plaats in 6 schools: Cardiovascular Diseases (CARIM); Oncology & Developmental Biology (GROW); Nutrition, Toxicology and Metabolism (NUTRIM), Mental Health and Neuroscience (MHeNS), Public Health and Primary Care (CAPHRI) en School for Health Professions Education (SHE).

Afdeling

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Over IJsselheem
IJsselheem ziet in elk mens een uniek persoon. Iemand met eigen waarden en gewoontes, een eigen verhaal dat we graag willen horen. Dat geldt niet alleen voor onze cliënten, maar ook voor onze medewerkers. We waarderen je om wie je bent en wat je kunt. Zo kunnen we vakkundige en persoonsgerichte zorg bieden. We blijven onszelf continu verbeteren en werken aan (technologische) innovaties. Op die manier vergroten we het werkplezier van onze medewerkers en de kwaliteit van leven van ouderen. Het Strategisch Kompas geeft onze koers tot 2024 weer. Hoe wij onze medewerkers centraal zetten is beschreven in onze HR-visie.

Wilt u meer weten over IJsselheem: www.ijsselheem.nl 

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • 36—40 uur per week
  • €2541—€3247 per maand
  • Universitair
  • AT2023.46

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Universiteitssingel 40, 6229 ER, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you