Postdoc onderzoeker Duurzaamheid, technologie en samenleving (0,8 FTE)

Postdoc onderzoeker Duurzaamheid, technologie en samenleving (0,8 FTE)

Geplaatst Deadline Locatie
26 apr 14 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wij zijn op zoek naar een postdoctoraal onderzoeker die kan functioneren op het snijvlak van technologie, duurzaamheid, beleid en openbaar bestuur, middels kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Functieomschrijving

Beleid, de samenleving, technologie en duurzaamheid in termen van energie zijn op complexe wijze met elkaar verbonden.  Hoe kan AI technologie helpen met een duurzame toekomst op energie gebied? Hoe kan de samenleving daar actief bij betrokken worden? Hoe kunnen we netwerken creëren van burgers, energie corporaties, woning corporaties en beleidsmakers? Hoe kunnen we AI technologie inzetten om enerzijds energie armoede of ongelijkheid tegen te gaan, en tegelijkertijd efficiënter met energie om te gaan?

Dit zijn de vragen die de postdoc onderzoeker zal onderzoeken. Dit onderzoek vindt plaats in een multidisciplinair team waarbinnen de postdoc onderzoeker de sociaalwetenschappelijke kant van het onderzoek zal uitvoeren in nauwe samenwerking met onderzoekers uit andere disciplines.

De werkzaamheden zullen bestaan uit fundamenteel onderzoek zoals hierboven beschreven, zowel kwalitatief als kwantitatief maar ook een meer praktijkgerichte aanpak zal onderdeel uitmaken van de werkzaamheden. Het daadwerkelijk organiseren van netwerken zoals hierboven benoemd en het vertalen van wensen vanuit de burger, de overheid en andere partijen naar mogelijke AI technologische oplossingen. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is dus ook tweeledig, het fundamenteel onderzoek naar de genoemde vragen, met andere woorden: kennis creatie enerzijds; en het ontwikkelen van een methodiek om tot een synergie te komen van AI technologie, de diverse partijen in de samenleving en een energie efficiëntere toekomst.

Het is hierbij dus van belang academische vaardigheden en onderzoek output te kunnen vertalen naar de praktijk, niet alleen schriftelijk achteraf, maar ook gedurende het traject om zo actief te kunnen participeren in focusgroepen, expertgroepen en overleggen met niet-academische partijen. Binnen deze functie zullen de werkzaamheden verdeeld zijn tussen de gebruikelijke academische werkzaamheden die horen bij onderzoek doen, en de meer praktijkgerichte werkzaamheden gericht op het zijn van een kennismakelaar en maatschappelijke impact creëren.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Je hebt een achtergrond in bestuurskunde, politicologie, organisatiekunde, sociologie een daaraan gerelateerd veld.
 • Je hebt affiniteit met technologie en duurzaamheid.
 • Je hebt de ambitie om naast fundamenteel onderzoek te doen ook bij te willen dragen aan maatschappelijke impact.
 • Je hebt sterke kwalitatieve en kwantitatieve methodologische vaardigheden.
 • Je spreekt en schrijft foutloos in zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
 • Je bent in staat te bewegen in een zowel bestuurlijke- als academische omgeving

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is 1 mei aanstaande en de functie is gevestigd in Woudestein Campus, bij EUR/ESSB/DPAS. De functie bedraagt 0,8 FTE en het contract wordt aangegaan voor de duur van maximaal twee jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.974, - en € 5.439, - bruto per maand (schaal 11), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 32 uur per week
 • €3974—€5439 per maand
 • Gepromoveerd
 • ESSB/DPAS/20230403

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you