Postdoc: Veerkracht versterken van kinderen (0,8-1fte)

Postdoc: Veerkracht versterken van kinderen (0,8-1fte)

Geplaatst Deadline Locatie
28 apr 29 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Onderzoek samen met ons hoe we veerkracht van kinderen kunnen versterken met oplossingen binnen hun eigen wijk!

In welke wijk kinderen opgroeien beïnvloedt hun welzijn, ontwikkeling en kansen gedurende hun leven. Naast mogelijke risicofactoren bevat de wijk potentiële hulpbronnen die bijdragen aan de veerkracht van kinderen: hun vermogen om zich succesvol aan te passen wanneer hun functioneren of ontwikkeling wordt bedreigd. Momenteel weten we echter te weinig over welke wijkfactoren een positieve rol spelen om deze actief in te zetten voor preventiedoeleinden en om de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Uit welke sociale, fysieke en institutionele factoren putten kinderen veerkracht, hoe werken deze op elkaar in en hoe kunnen deze factoren worden geactiveerd? In het ‘COllaborative Research on NEighborhood Resilience enablers (CORNER): Promoting children's wellbeing by unraveling local ingredients for resilience’ project werken wetenschappers, beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners, waaronder specifiek ook kinderen, samen om deze vragen te beantwoorden. Vanuit een complexiteitsbenadering en in een real-life setting, een living lab, worden er innovatieve oplossingen ontworpen om veerkracht van kinderen te versterken en gezondheids- en ontwikkelingsproblemen te voorkomen.

Functieomschrijving

Als postdoc overzie je samen met de projectleider het CORNER project: ‘COllaborative Research on NEighborhood Resilience enablers (CORNER): Promoting children's wellbeing by unraveling local ingredients for resilience.
CORNER is een consortium met leden werkzaam bij universiteiten, kennisinstituten, wijkorganisaties, bewoners en de gemeente Rotterdam. CORNER wordt gefinancierd door ZonMw in het kader van de call ‘Preventie in transitie: Complexiteit omarmen en veerkracht versterken’ (zie https://www.zonmw.nl/nl/subsidie/preventie-transitie-complexiteit-omarmen-en-veerkracht-versterken). Het doel van het project is het vergroten van kennis over welke wijkfactoren bijdragen aan veerkracht van kinderen, hoe deze factoren werken en geactiveerd of versterkt kunnen worden. Hiermee beogen we:

 • ons begrip van systemische veerkracht te bevorderen vanuit een complexiteitsbenadering;
 • nieuwe narratieven en manieren van leren en denken te verkennen;
 • duurzame samenwerking tussen wetenschappers, beleidsmakers, wijkprofessionals en bewoners;
 • belanghebbenden te empoweren;
 • vrij toegankelijke en herbruikbare tools te ontwikkelen om wijkfactoren samen met stakeholders in kaart te brengen;
 • wijkgerichte innovaties te ontwikkelen om veerkracht van kinderen te versterken, hun welzijn te bevorderen, met name bij kinderen die opgroeien in stressvolle of ongunstige (gezins)omgevingen;
 • een duurzame “community of learners” op te zetten die de innovaties van het project blijven gebruiken en verbeteren.

Jouw werkzaamheden zijn divers. Naast projectmanagement zal je onder meer het samenwerken met consortiumpartners bevorderen (faciliteren, enthousiasmeren), systematische reviews van de bestaande literatuur uitvoeren en publiceren, data verzamelen, en nieuwe methoden en tools ontwikkelen in de context van een living lab. Bij alle werkzaamheden zal goede samenwerking met collega's en de verschillende samenwerkingspartners en een open blik en houding centraal staan. Je wordt aangesteld bij EUR-ESSB, begeleid door ervaren onderzoekers bij de afdeling Jeugd en Gezin, en mede begeleid door consortiumpartners waaronder de TU Delft, faculteit Industrieel Ontwerpen en Hogeschool Utrecht, lectoraat Jeugd. Er is budget beschikbaar voor training van de toekomstige postdoc in generative onderzoeksmethoden zoals focus groepen, contextmapping, en kinderen als co-onderzoeker en kindgerichte co-design methoden zoals Collaborative Design Thinking.

De aanstelling is in principe voor 3 jaar, 1.0 fte. Andere verdelingen, binnen een aanstelling van 0.8-1.0 fte, in overleg. De faculteit ESSB bouwt aan expertise op het gebied van transformatief onderzoek en samenwerken met praktijk- en beleidspartners. We bouwen een consortium dat bestaat uit diverse mensen die ieder op hun eigen unieke manier een bijdrage leveren. Complementariteit is wat we zoeken, geen homogeniteit, omdat we geloven dat ons onderzoek en onze samenwerking daar beter van wordt. Als deze vacature je aanspreekt, maar je twijfelt of je DE persoon bent, voel je vooral vrij om contact met ons op te nemen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Je bent gepromoveerd in het domein van sociale wetenschappen of een gerelateerde discipline, zoals social design. Je beschikt over aantoonbare ervaring met dataverzameling, datamanagement, publiceren van wetenschappelijke artikelen en wetenschapscommunicatie.

Je hebt interesse in het ontwerpen en uitproberen van nieuwe onderzoeksmethoden, is flexibel en kan omgaan met veranderingen. Je kunt onderzoeksresultaten vertalen naar heldere inzichten en adviezen voor beleid en praktijk. Je hebt een open blik en houding, toont het vermogen om goed in een team te werken, zoekt samenwerking op met maatschappelijke partners, en motiveert stakeholders tot deelname. Je spreekt en schrijft de Nederlandse en Engelse taal (beheersing van meerdere talen is een pre).

Meer informatie over het onderzoeksvoorstel is op te vragen bij de projectleider Joyce Weeland (weeland@essb.eur.nl)

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van deze functie is in overleg, maar uiterlijk 1 september 2023, en de functie is gevestigd in Rotterdam, bij Erasmus School of Social en Behavioural Sciences, afdeling Jeugd en gezin. De functie bedraagt 0.8-1.0 FTE. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3179,20 - en € 3974,00 bruto per maand (schaal 11.0), conform de CAO-NU. Daarnaast bieden we je onder andere 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden we gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners, korting op onze collectieve ziektekostenverzekering, en een persoonlijk carrièrebudget. Ook kan je als medewerker gebruikmaken van EUR-faciliteiten zoals de Universiteitsbibliotheek en krijg je korting op een abonnement bij het Erasmus sportcentrum.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met de nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social and Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoek klimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi.

 

Over de onderzoeksafdeling Jeugd en Gezin
Met ons onderzoek naar hoe gezinnen en kinderen zich ontwikkelen, maken we inzichtelijk wat bijdraagt aan een goede ontwikkeling en wat deze ontwikkeling in de weg staat. Onze kernwaarden zijn maatschappelijk betrokken, verbindend (transdisciplinair), ondernemend (wetenschap in de praktijk) en hanteren open science als uitgangspunt (zie voor meer informatie over onze afdeling en collega’s: https://www.eur.nl/essb/informatie-voor/onderzoekers/onderzoekthemas/jeugd-familie-en-gezin/jeugd-gezin).

Over het CORNER consortium
Ons consortium omvat verschillende expertises die rechtstreeks verband houden met het projectonderwerp (d.w.z. de sociale, fysieke en institutionele wijkfactoren, familie, veerkracht van kinderen), evenals expertise uit verschillende wetenschappelijke disciplines (o.a., pedagogiek, psychiatrie, social design, bestuurskunde). Ons consortium houdt bovendien niet alleen nieuwe samenwerkingen aan tussen verschillende wetenschappelijke disciplines, maar ook tussen wetenschap, beleid, praktijk en burgers (buurtbewoners, inclusief kinderen) en bestaat uit vertegenwoordigers uit alle schakels van de kennisketen: van fundamentele, toegepaste en oplossingsgerichte wetenschap (Erasmus Universiteit, TU Delft, Hogeschool Utrecht, Veldacademie, stichting DIRMI) tot aan eindgebruikers zoals wijkorganisaties (o.a., Team Toekomst, De Verbindingskamer, Wijkbedrijf de Middellander) en gemeente. In deze samenwerking werken meer fundamentele wetenschappelijke disciplines samen met meer toegepaste disciplines en deze worden ondersteund door experts op het gebied van maatschappelijke impact en co-design, waardoor de kennisketen van wetenschap naar praktijk goed functioneert. Alle consortiumleden voegen unieke en complementaire wetenschappelijke, professionele of ervaringsgerichte kennis toe. Hiermee verkennen we nieuwe narratieven, relaties en manieren van leren en denken. Deze samenwerking draagt bij aan snellere en mogelijk effectievere innovaties op basis van korte en iteratieve cycli van verkennen, testen en leren.

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • Gepromoveerd
 • ESSB/DPECS/28042023

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you