Promovendus Departement Medische & Klinische psychologie (1,0 FTE - 48 maanden)

Promovendus Departement Medische & Klinische psychologie (1,0 FTE - 48 maanden)

Geplaatst Deadline Locatie
3 mei 31 mei Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De afdeling Medische en Klinische Psychologie van Tilburg University is op zoek naar een gemotiveerde promovendus voor het project: “Dreigend onheil: is klimaatangst een goede of een slechte zaak?”.

Functieomschrijving

Klimaatverandering vormt een van de grootste bedreigingen voor de mensheid. Het beïnvloedt woonplaatsen en het levensonderhoud van mensen door een toename van hittegolven, overstromingen en droogtes. Bovendien tast klimaatverandering op veel plaatsen de biodiversiteit en een leefbare leefomgeving aan. Het is niet verwonderlijk dat veel mensen angst ervaren en zich zorgen maken over de huidige en toekomstige gevolgen van klimaatverandering, de onzekerheid over de timing en locatie van deze gevolgen, en het uitblijven van actie om klimaatverandering tegen te gaan. Deze zorgen en angsten worden tezamen klimaatangst genoemd.
 
Hoewel klimaatangst de laatste jaren steeds meer aandacht krijgt in de media en de wetenschappelijke literatuur, blijven er veel dingen (nog) onduidelijk over dit construct. Wat houdt het precies in? Wat zijn de cruciale samenstellende componenten? En onder welke omstandigheden leidt het tot adaptieve (bijv. klimaatactie) of maladaptieve (bijv. angst) uitkomsten? Hoe kan klimaatangst worden beïnvloed? In dit PhD-project willen we ingaan op deze vragen. We zullen een multi-methodebenadering gebruiken waarin we geavanceerde data-analysetechnieken combineren (bijv. Structural Equation Modelling, netwerkanalyses) samen met casestudies en experimentele studies om klimaatangst beter te begrijpen.

 

Functieomschrijving
Deze functie houdt de volgende taken in:

 • Zelfstandig uitvoeren van kwalitatief hoogstaand onderzoek op het gebied van klimaatangst.
 • Presentaties van tussentijdse onderzoeksresultaten op workshops en conferenties.
 • Voorbereiden van internationale peer-reviewed publicaties.
 • Het voorbereiden van een proefschrift over klimaatangst.
 • Deelname aan vergaderingen van de projectonderzoeksgroep.
 • Deelname aan het opleidingsprogramma van de lokale Graduate School en deel uitmaken van de Nederlands-Vlaamse Onderzoekschool voor Experimentele Psychopathologie.
 • Deelnemen aan personeelsoverleggen en een actief betrokken collega zijn binnen de afdeling.
 • Naleven van de principes van open science en team science.

 

Daarnaast draag je voor 0,2 fte bij aan de uitvoering van onderwijstaken binnen het departement Medische en Klinische Psychologie.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • Je hebt (bijna) een master in de sociale wetenschappen, zoals Psychologie, Gezondheidswetenschappen, Cognitieve Wetenschappen, Epidemiologie, of een aanverwante (research) master.
 • Ervaring met onderzoek in de klinische psychologie, epidemiologie, experimentele psychologie en/of multivariate data-analyse is een pluspunt.
 • Je bent consciëntieus, zelfstandig, proactief, ambitieus en kunt goed onder tijdsdruk functioneren.
 • Je bent sociaal, communicatief en kunt goed met anderen samenwerken.
 • Je hebt een zeer goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in zowel het Engels als het Nederlands. 
 • Je kunt werken met geavanceerde data-analyseprogramma's, zoals SPSS/JASP en R, of je bent bereid dit op korte termijn onder de knie te krijgen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Tilburg University heeft een goed arbeidsvoorwaardenpakket en streeft naar een goede balans tussen werk en privé. De CAO van de Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

 

Het betreft een arbeidsovereenkomst volgens het UFO-profiel promovendus. De totale aanstellingsduur is 48 maanden bij een omvang van 1,0 fte. Bij 0,8 fte bedraagt de totale aanstellingsduur 60 maanden. . De aanstelling is in eerste instantie voor een periode van 12 maanden,  bij goed functioneren wordt het contract met 36/48 maanden verlengd. Het salaris bedraagt bij een full-time aanstelling in het eerste jaar  €2.541,- bruto per maand en loopt op tot  € 3.247 bruto per maand in het vierde jaar.  Er is een vakantietoeslag (8% in mei) en een eindejaarsuitkering (8,3% in december).

Afdeling

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Tilburg University is een moderne gespecialiseerde universiteit. Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavorial Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Health, Care & Well-Being, en People, Work, & Organizations. Met een inspirerende werkomgeving daagt de school haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • Universitair
 • 21563

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you