Promovendus Bevordering mentale gezondheid bij (jong)volwassenen met autisme

Promovendus Bevordering mentale gezondheid bij (jong)volwassenen met autisme

Geplaatst Deadline Locatie
11 mei 11 jun Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 11 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij weten waaro

Functieomschrijving

Wil jij weten waarom mensen met autisme mogelijk specifieke behoeften/benodigdheden hebben in de bevordering van hun mentale gezondheid en om te kunnen komen tot deelname in de samenleving? Wil je onderzoeken van welke componenten van een integraal interventie programma de individuele deelnemers mogelijk verschillend profiteren? Schep jij er genoegen uit om kwalitatief onderzoek te combineren met meer geavanceerde innovatieve statistische methodes? Ben jij gemotiveerd om bij te dragen aan verbeteringen in het beleid rondom zorg, onderwijs en welzijn door een brug te slaan tussen onderzoek en praktijk? Ambieer jij een carrière waarin jij wetenschap en klinische praktijk integreert? Dan past deze positie bij jou!

De eenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie binnen de Afdeling Psychologie van de Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappelijk van de Rijksuniversiteit Groningen biedt samen met het hoog-specialistische Autisme Team Noord-Nederland van Jonx, onderdeel van Lentis GGZ, een positie als promovendus gericht op gepersonaliseerde autisme zorg. Het promotieproject betreft de ontwikkeling en toetsing van een integraal programma dat gebruik maakt van innovatieve technieken, met als doel het bevorderen van de mentale gezondheid en inclusie van (jong)volwassen mensen met autisme. De promovendus zal worden begeleid door een interdisciplinair team van experts uit beide instellingen. De promovendus zal bijdragen aan de ontwikkeling van het integrale programma in samenwerking met de projectleider en een klankbordgroep bestaande uit diverse deskundigen op basis van professie en/of ervaringen, om zo het draagvlak voor en de implementatie van het programma te bevorderen. De primaire verantwoordelijkheid van de promovendus zal liggen in het empirisch toetsen van de effecten van het programma en het beschrijven van de resultaten in wetenschappelijke publicaties. Aan het einde van de looptijd van het project zullen de resultaten tevens in samenwerking met de projectleider gepresenteerd worden op nationale en internationale congressen om zo bij te dragen aan de impact van het project.

De taken van de promovendus zijn:

- onderzoek uitvoeren dat resulteert in een proefschrift en aansluit bij de doelstellingen en eisen van het project
- het organiseren en uitvoeren van de dataverzameling voor de deelprojecten
- resultaten van het onderzoek publiceren in internationale wetenschappelijke tijdschriften
- het onderzoek presenteren aan een breed publiek van zowel (internationale) collega-wetenschappers als praktijkpartners
- samenwerken met collega-wetenschappers in het grotere project
- verzorgen van een beperkt aantal onderwijsactiviteiten bij de afdeling Psychologie, zoals kleinschalig werkgroeponderwijs en gastcolleges, in samenwerking met de begeleiders.

Organisatie(s)
De Rijksuniversiteit Groningen is een internationaal georiënteerde universiteit, geworteld in Groningen, de City of Talent. Al 400 jaar staat kwaliteit centraal. Met resultaat: op invloedrijke ranglijsten bevindt de RUG zich op een positie rond de top honderd.

De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Hierbij is zowel aandacht voor het normale functioneren van mensen als voor problemen van mensen of groepen en de wijze waarop deze kunnen worden opgelost of voorkomen. Bij de faculteit werken ca. 650 medewerkers. Meer informatie over de faculteit kunt u vinden via de link https://www.rug.nl/gmw/

Binnen de Afdeling Psychologie werk je binnen de eenheid Klinische Psychologie en Experimentele Psychopathologie De focus van deze eenheid ligt op het verklaren van hoofdkenmerken die veel psychische stoornissen gemeen hebben, het vertalen van onze bevindingen naar klinische toepassingen en het toetsen van de effectiviteit van psychologische interventies in de praktijk. We volgen daarom een transdiagnostische aanpak waarbij de huidige focus ligt op cognitief-gedragsmatige processen en interpersoonlijk functioneren.

Een belangrijk doel van ons onderzoek is het verklaren van de oorsprong, persistentie, en terugkerende aard van symptomen van psychopathologie; het identificeren van risicofactoren voor het ontwikkelen en/of in stand houden van deze symptomen; en het ontwerpen en testen van interventies die kunnen helpen om het optreden van deze symptomen te verminderen of te voorkómen.

Ter versterking van de koppeling tussen wetenschappelijk onderzoek en de klinische praktijk combineert een deel van onze staf hun universitaire aanstelling met een functie in een GGZ-instelling; in dit geval het Autisme Team Noord-Nederland van Jonx, onderdeel van Lentis GGZ. Deze autisme teams bieden zowel diagnostiek als behandeling voor kinderen, jongeren en volwassenen met een Autismespectrumstoornis (ASS). Er is een multidisciplinaire, systemische werkwijze waarbij altijd belangrijke anderen, zoals ouders, partner en/of familieleden betrokken worden. Jonx heeft autisme teams die zijn gevestigd in Groningen, Friesland en Hoogeveen. Daarnaast zijn er klinische afdelingen, zoals de Afdeling Trainen en Leren (ATLASS) voor jongvolwassenen tussen de 18-30 jaar in Munsterheerd en Talma en de Afdeling Wonen en Werken voor volwassenen met ASS (WWA) in Zuidlaren, waar wonen, behandeling en dagbesteding volledig op elkaar zijn afgestemd.

Een deel van de gezamenlijke promovendi volgt een scientist-practitioner-traject met een combinatie van onderzoek, patiëntenzorg, en klinische training, die gezamenlijk worden gefinancierd door de GGZ-instellingen en onderzoeksfondsen. De vacature is voor een 4 jaar voltijd promotietraject inclusief onderwijstaken, maar kan in overleg ook in 5 jaar in combinatie met klinische taken worden uitgevoerd. Dit soort mogelijkheden kunnen in het sollicitatiegesprek verder besproken worden. Het huidige project biedt in ieder geval de mogelijkheid voor de basisopleiding binnen de Nederlandse Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapieën (VGCt) en lidmaatschap van het Nederlands-Vlaamse onderzoeksnetwerk Experimentele psychopathologie (EPP).

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

Voor deze functie wordt van je verwacht dat jij:

- een afgeronde (research) Masteropleiding op het gebied (Klinische) Psychologie, of een verwant gebied hebt
- een goed academisch track-record hebt
- enthousiast bent over het schrijven van internationale publicaties en een proefschrift
- beschikt over goede academische schrijfvaardigheid
- een goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal hebt
- beschikt over goede sociale- en communicatievaardigheden en bereid bent om met andere teamleden samen te werken
- enthousiast bent over het vertalen van wetenschappelijke inzichten naar praktische richtlijnen en adviezen
- over goede organisatievaardigheden en doorzettingsvermogen beschikt
- aantoonbare capaciteiten hebt op de volgende competenties: conceptueel vermogen, presenteren, plannen en organiseren en voortgang bewaken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao Nederlandse Universiteiten:

- een salaris van minimaal € 2.541,- bruto per maand in het eerste aanstellingsjaar tot maximaal € 3.247,- bruto per maand in het laatste jaar bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto-inkomen
- aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden
- functie indeling in het UFO functieprofiel van Promovendus
- je krijgt eerst een tijdelijke aanstelling van 12 maanden. Bij gebleken geschiktheid aan de hand van een beoordeling wordt de aanstelling verlengd voor het resterende gedeelte van het traject.

Ingangsdatum: September (evt. November) 2023

Sollicitatiegesprekken: 26 Juni 2023

Specificaties

  • PhD
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • max. €3247 per maand
  • Universitair
  • V23.0332

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you