Researchmanager Campus NL - voor universiteiten door universiteiten

Researchmanager Campus NL - voor universiteiten door universiteiten

Geplaatst Deadline Locatie
17 mei 18 jun Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Maak impact op ontwerpers, beslissers en iedereen die van de 14 Nederlandse universiteitscampussen gebruik maakt. Haal als researchmanager voor Campus NL bij diezelfde universiteiten de informatie op.

Functieomschrijving

Grote aantallen nieuwe studenten. Dilemma’s rond hybride werken en studeren. Het tekort aan studentenwoningen. Verduurzaming van gebouwen en een gezond werkklimaat. Allemaal actuele uitdagingen waar de Nederlandse universiteiten mee te maken hebben. Als researchmanager zoek jij naar trends binnen deze thema’s en bouw je mee aan oplossingen. Dat doe je vanuit het onderzoeksproject Campus NL.

Doel van Campus NL? Zowel beslissers in bestuur en politiek als campusmanagers en ontwerpers ondersteunen bij het formuleren van organisatorische, financiële, functionele en fysieke eisen aan universiteitscampussen. Dan gaat het over miljoenen vierkante meters, honderdduizenden studenten, tienduizenden medewerkers en honderden miljoenen euro’s.

Na het succes van onderzoek Campus NL in 2016 start TU Delft’s Campus Research Team vanaf 2023 een 4-jarig Campus NL onderzoeksproces. Wetenschap en praktijk zullen nauw samenwerken in dit proces van kennisdelen. Met een nieuwe promovendus, projectleider en een netwerk van nieuwe campuscontacten bij elk van de 14 universiteiten zal data worden verzameld voor onder andere (deel A) een campus dashboard en projectendatabase/tijdlijn, (deel B) jaarlijkse publicaties met inzichten vanuit de collectieve campuspraktijk en wetenschap, (deel C) lessen vanuit buitenlandse universiteiten, vergelijkbare organisaties en alternatieve modellen voor de organisatie van kennisuitwisseling en (deel D) een kennisplatform en uitwisselingsnetwerk over Campus NL.

Als researchmanager heb je veel contact met de 14 universiteiten en verzamel je samen met onze 14 campuscontacten beelden, documenten en (andere) data. Je stelt de uitvraag scherp en zorgt dat de juiste input voor het onderzoek naar boven komt. Afhankelijk van jouw ervaring, achtergrond en interesse bepalen we samen wat je precies zelf gaat doen en waar je ondersteuning in krijgt. We staan ook open voor kandidaten die een combinatie willen maken van research manager en postdoc. Vaststaat dat je het komende jaar vele campussen leert kennen en een netwerk van (campus)experts vanuit de wetenschap en praktijk opbouwt. Je zoekt uit wie kunnen (of móeten) aanhaken en overtuigt hen mee te werken. Als team schrijven we trendrapportages en wetenschappelijke publicaties en bouwen we aan een platform voor kennisuitwisseling met en voor universiteiten.

Jouw thuisbasis is TU Delft's Campus Research Team, onder leiding van Alexandra den Heijer en Monique Arkesteijn. Wij ondersteunen vanuit de faculteit Bouwkunde bestuurders en beheerders van campussen - maar ook van ander publiek vastgoed van bijvoorbeeld het Rijk of de politie - met managementinformatie, methoden en instrumenten. We publiceren over diverse thema’s, zoals campus en stad, de duurzame campus, smart-campustools en de campus als living lab. Wil je meer weten over het onderzoeksproces? Lees "Campus NL 2023-2027: 'Onderzoek voor en door universiteiten'

Als wetenschapper werk je voor TU Delft, maar zal je ook contact hebben met andere Nederlandse universiteiten of netwerken van universiteiten in het buitenland. Universiteiten zijn grote werkgevers en behoren tot de grootste vastgoedbeheerders van een land. Het beheer van hun voorraad gebouwen – waaronder ook monumenten - is echter nooit hun primaire taak. Thema's als innovatie en duurzaamheid, gezondheid en veiligheid, maar ook flexibiliteit en identiteit, zijn relevant voor hun huisvestingstrategieën. Tegelijkertijd staan publieke middelen en huisvestingsbudgetten onder druk. Als researchmanager heb je zowel wetenschappelijke als maatschappelijke impact en ben je nauw betrokken bij politieke keuzes over de campus van de toekomst.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een wo-masterdiploma.
 • Je kunt goed data analyseren, patronen ontdekken en in systemen denken.
 • Je hebt ervaring met netwerken opbouwen en mensen bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld in je werk, tijdens je studententijd of voor een vereniging.
 • Je hebt affiniteit met vastgoed en actuele en maatschappelijke thema’s.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands en kunt bij voorkeur goed presenteren. 

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris volgens de CAO van de Nederlandse Universiteiten, plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3% (gebaseerd op schaal 11: € 3.974,00 - € 5.439,00).
 • De arbeidsovereenkomst wordt aangegaan voor minimaal één jaar. 
 • Een uitstekende pensioenregeling via het ABP.
 • De mogelijkheid om jaarlijks een individueel arbeidsvoorwaardenpakket samen te stellen.
 • Korting bij zorgverzekeraars.
 • Flexibele werkweek.
 • Jaarlijks 232 verlofuren (bij 38 uur). Via het individueel keuzebudget kun je bovendien verlofuren verkopen of bijkopen.
 • Volop mogelijkheden om opleidingen, trainingen en cursussen te volgen.
 • Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof.
 • Aandacht voor gezond en energiek werken met het vitaliteitsprogramma.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Faculteit Bouwkunde

De faculteit Bouwkunde heeft wereldwijd een leidende rol in onderwijs en onderzoek. De drijvende kracht achter het succes van de faculteit is het robuuste onderzoeksprofiel in combinatie met de energie en creativiteit van de studenten en de academische gemeenschap. Het is een bruisende plek waar ruim vierduizend mensen van 's morgens vroeg tot 's avonds laat studeren, werken, ontwerpen, onderzoek doen en kennis vergaren en verspreiden. Onze faculteit heeft een sterke focus op ‘ontwerpgericht onderzoek' dat al enkele jaren wordt erkend en bekroond, met als resultaat een toppositie op de wereldranglijsten. Medewerkers en studenten werken aan de verbetering van de gebouwde omgeving met behulp van een breed scala aan disciplines, waaronder architectonisch ontwerp, stedenbouw, bouwtechnologie, sociale wetenschappen, procesmanagement en geo-informatiewetenschappen. De faculteit werkt nauw samen met andere faculteiten, universiteiten, private partijen en de publieke sector en heeft een uitgebreid netwerk, zowel in Nederland als internationaal.

Klik hier om naar de website van faculteit Bouwkunde te gaan.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • Techniek
 • €3974—€5439 per maand
 • Universitair
 • TUD03949

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interesting for you