Wetenschappelijk onderzoeker

Wetenschappelijk onderzoeker

Geplaatst Deadline Locatie
18 mei 26 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 mei 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Gezocht Wetenschappelijk onderzoeker voor het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL).

Functieomschrijving

Het Erasmus Studiecentrum voor Belastingen van Lokale overheden (ESBL) maakt onderdeel uit van het Departement Law & Tax van Erasmus School of Law. Het studiecentrum staat onder leiding van wetenschappelijk directeur prof. mr. dr. A.W. (Arjen) Schep, bijzonder hoogleraar heffingen van lokale overheden. Daarnaast bestaat het ESBL momenteel uit een wetenschappelijk onderzoeker en een tweetal student-assistenten. Binnen het ESBL wordt onderzoek gedaan naar de heffingen van decentrale overheden en naar de waardering van onroerende zaken ten behoeve van belastingheffing. Hoewel de focus ligt op de heffingen van lokale overheden in Nederland, is een toenemend deel van het onderzoek internationaal gericht. Het studiecentrum wordt deels extern gefinancierd door de Stichting J.H. Christiaanse waarin onder meer een aantal lokale overheden en belastinguitvoeringsorganisaties zijn vertegenwoordigd. Vanuit het ESBL wordt zowel zelfstandig als in opdracht van derden onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek verricht, worden seminars rond onderzoeksthema's georganiseerd en worden onderzoeksresultaten gepresenteerd op congressen in binnen- en buitenland. Voor een indruk van de activiteiten van het ESBL wordt verwezen naar de jaarverslagen op de website van het studiecentrum (www.esbl.nl).

Binnen het ESBL is ruimte voor een wetenschappelijk onderzoeker.

Functie-omschrijving
U verricht zelfstandig en in teamverband onderzoek binnen een van de onderzoeksthema's van het ESBL. Soms vindt ook onderzoek plaats in samenwerking met andere partijen. Naast actuele ontwikkelingen op het terrein van de lokale belastingen en de Wet WOZ, richt een deel van het nationale onderzoek zich op de rol die lokale belastingen kunnen spelen bij duurzaamheidsopgaven van decentrale overheden. Het gaat dan zowel om opgaven op het terrein van energietransitie als klimaatadaptatie en circulariteit. De hervorming van property tax in lage-inkomenslanden is een onderzoeksthema dat in opkomst is en waarbinnen wetenschappelijke kansen liggen.

U bent actief betrokken bij het opbouwen en onderhouden van relevante wetenschappelijke en maatschappelijke netwerken ten behoeve van onderzoek naar belastingheffing van lokale overheden. U draagt uw onderzoek uit in netwerken zowel binnen de faculteit als daarbuiten. Uw onderzoek heeft maatschappelijke impact. U wordt gestimuleerd om de in onderzoek in opdracht opgedane inzichten om te zetten in wetenschappelijke papers en die te publiceren in nationale en internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor de functie van wetenschappelijk onderzoeker zijn wij op zoek naar een afgestudeerde fiscaal jurist (LL.M), met bij voorkeur enige praktijkervaring. Ook afgestudeerde juristen Nederlands recht met een master of relevante werkervaring op het terrein van het publiekrecht (bestuurs- en/of staatsrecht) worden uitgenodigd te solliciteren. In dat laatste geval moet de bereidheid bestaan zich te bekwamen in het belastingrecht. Affiniteit met het vakgebied van de belastingheffing van lokale overheden en de waardering van onroerende zaken is vanzelfsprekend vereist. De voorkeur gaat uit naar iemand die bereid is de beschikbare 0,8 fte volledig in te vullen, maar een kleiner dienstverband tot minimaal 0,4 fte is eveneens bespreekbaar. Een combinatie met een relevant dienstverband buiten het ESBL waardoor kruisbestuiving tussen theorie en praktijk kan plaatsvinden, wordt aangemoedigd, mits de wetenschappelijke integriteit voldoende kan worden gewaarborgd.

U bezit rechtswetenschappelijke en analytische kwaliteiten die tot uitdrukking komen in bij voorkeur wetenschappelijke publicaties. Mocht u geen (wetenschappelijke) publicaties hebben waaruit uw rechtswetenschappelijke competenties blijken, dan kan het maken van een schriftelijke opdracht onderdeel uitmaken van het selectieproces. U hebt talent voor en ervaring met het geven van presentaties en/of onderwijs. Er wordt van u verwacht dat u de resultaten van uw onderzoek op een heldere en overtuigende manier kan presenteren. Uw mondelinge en schriftelijke Engelse taalvaardigheid is uitstekend (niveau C1 conform CEFR).

Voorts bent u ondernemend, resultaat- en omgevingsgericht. En u beschikt over overtuigingskracht. U vindt het geen bezwaar om een deel van uw werkzaamheden zelfstandig en desgewenst op afstand te verrichten.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een afwisselende wetenschappelijke baan in een klein, gemotiveerd en enthousiast team, dat is ingebed in het Departement Law & Tax met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Op basis van uw kwalificaties wordt u de functie van wetenschappelijk onderzoeker geboden. Het dienstverband wordt aangegaan voor een (of twee) jaar, met de mogelijkheid tot verlenging bij goed en volledig functioneren.

U wordt een functie van onderzoeker niveau 4 (schaal 10) aangeboden. Bij een fulltime dienstverband bedraagt het salaris voor een onderzoeker niveau 4 tussen € 2.960,00 en € 4.670,00 bruto per maand.

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Een selectie-ontwikkelassessment behoort tot de selectieprocedure.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek - onze missie luidt dan ook 'Creating positive societal impact'. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5.000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op 'active academic learning'. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er onder andere het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie en de dubbestudie rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Bij Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook 'Where law meets business': het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek, zoals blijkt uit haar deelname aan verschillende internationale onderzoeksamenwerkingen.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
  • Recht
  • 16—32 uur per week
  • €2960—€4670 per maand
  • Universitair
  • 3566

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you