Promovendus: inrichting van de interne organisatie voor opgavegericht werken van gemeenten

Promovendus: inrichting van de interne organisatie voor opgavegericht werken van gemeenten

Geplaatst Deadline Locatie
23 mei 19 jun Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 19 jun 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De afgelopen jaren experimenteren gemeenten met vormen van opgavegericht en gebiedsgericht werken. Als promovendus richt jij je op de vraag hoe interne organisaties van gemeenten moeten worden ingericht zodat zij die nieuwe manieren van werken daadwerkelijk ondersteunen. Zo draagt jouw onderzoek bij aan de kwaliteit van deze belangrijke organisaties in de Nederlandse samenleving.

Nederlandse gemeenten hebben een cruciale rol in publieke dienstverlening, zowel rechtstreeks als in de coördinatie en regie van netwerken van non-profit en private aanbieders. Traditioneel zijn gemeentelijke organisaties georganiseerd via klassieke bureaucratische principes. Deze principes zijn onderhevig aan een lange traditie van kritiek vanwege hun veronderstelde inefficiëntie, coördinatieproblemen en gebrek aan flexibiliteit. In de afgelopen decennia hebben Nederlandse gemeenten daarom de structuur van hun gemeentelijke organisatie herzien. Als gevolg daarvan zien we tegenwoordig een breed scala aan verschillende gemeentelijke organisatiestructuren.

In het bijzonder zien wij dat gemeenten een beweging maken naar meer 'geïntegreerde' modellen van dienstverlening (zoals gebiedsgericht en opgavegericht werken), waarbij taken en diensten worden geclusterd rond specifieke typen burgers en/of gebieden om op geïntegreerde wijze in te spelen op hun uiteenlopende, specifieke behoeften. De interne organisatie van gemeenten (die zowel de organisatiestructuur als de competenties van medewerkers omvat) moet aan deze nieuwe modellen worden aangepast, maar het is nog onduidelijk hoe. 

Zowel in het onderzoek als in de praktijk ontbreekt kennis over geschikte 'interne organisaties'. In dit project willen we inzichten uit de Bedrijfskunde (over zowel structuren als competenties) en de Bestuurskunde (over de transformatie van het lokaal bestuur) combineren om knelpunten in de interne organisatie van gemeenten te identificeren, en om best practices in kaart te brengen die inzicht bieden in welke organisatiestructuren en competenties onder welke omstandigheden effectief zijn. Hiervoor worden zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden gebruikt.

Naast het onderzoek krijg je ook een onderwijstaak (ongeveer 10% van de tijd) die zowel binnen het domein van de Bedrijfskunde als de Bestuurskunde valt. Dit zal in overleg bepaald worden.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je hebt een afgeronde master in de bedrijfskunde, de bestuurskunde, organisatiewetenschappen of sociale wetenschappen.
 • Je hebt aantoonbare affiniteit met en belangstelling voor organisatieontwerp in het publieke domein, in het bijzonder gemeenten.
 • Je hebt aantoonbare belangstelling voor en ervaring met wetenschappelijk onderzoek en sterke methodologische vaardigheden in kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
 • Je hebt sterke schrijfvaardigheden (in het Nederlands en Engels) blijkend uit een voorbeeld van eigen werk (bv. een hoofdstuk uit je masterthesis of een conferentiepaper).
 • Je hebt het vermogen om in een onderzoeksteam samen te werken en initiatief te nemen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met twee en half jaar (vierjarig contact) of drie en half jaar (vijfjarig contract).

 • Een dienstverband van 0,8 (vijfjarig contract) - 1,0 fte (vierjarig contract).
 • Het bruto salaris start met € 2.541 per maand op basis van een 38-urige werkweek en loopt op tot € 3.247 vanaf het 4e jaar (salarisschaal P).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met twee en half jaar (vierjarig contact) of drieënhalf jaar (vijfjarig contract).
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 30 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

De Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit stelt studenten, instellingen en bedrijven, maatschappelijke actoren en overheden in staat hun rol te spelen in de transformatie naar een duurzame samenleving. De faculteit sluit zich hiermee aan bij de missie van de Radboud Universiteit om bij te dragen aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Gebaseerd op de facultaire missie 'Responsible governance for sustainable societies' benaderen we wetenschappelijke en maatschappelijke uitdagingen vanuit het perspectief van verantwoord bestuur. Ons werk richt zich op de thema's: Meer dan economie, Klimaat, Inclusiviteit, Veiligheid en Democratie. Deze thema's bouwen op kritische wijze voort op de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Op onderwerpen als ongelijkheid, gender, menswaardig werk en armoede, dragen we bij aan innovatie en duurzame groei. Ook stellen we uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat aan de orde. 

Aan de Faculteit der Managementwetenschappen voeren wij wetenschappelijk onderzoek uit en geven wij onderwijs in uitdagende programma's op het gebied van bedrijfskunde, economie en bedrijfseconomie, geografie, planologie en milieu, bestuurskunde en politicologie. Het wetenschappelijk onderzoek vindt plaats in het Institute for Management Research (IMR). Wij doen onderzoek binnen de verschillende disciplines van onze faculteit en in interdisciplinaire onderzoeksgroepen: de Hot Spots. Er studeren ruim 5000 studenten en er zijn ongeveer 400 fte medewerkers werkzaam aan de faculteit.

Als PhD kandidaat maak je deel uit van de vakgroep Bestuurskunde. Het onderzoek van deze vakgroep is vooral sterk in de analyse van beleidsvorming en uitvoering, management van de publieke sector (in het bijzonder gemeenten), europeanisering en goed bestuur. De vakgroep is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en kwaliteit van de bachelor- en masteropleidingen in Bestuurskunde, die worden gekenmerkt door kleinschalig onderwijs, intellectuele nieuwsgierigheid en de ambitie om bij te dragen aan de oplossing van de grote maatschappelijke uitdagingen, waaronder de transitie naar een duurzame toekomst. Studenten moeten worden toegerust met empirisch onderbouwde kennis en de vaardigheden om effectief en verantwoord te kunnen opereren in de complexe en dynamische omgeving van de publieke sector. In dit project is een nauwe samenwerking met de sectie Bedrijfskunde voorzien om het unieke karakter van gemeenten in te bedden in de socio-technische ontwerptheorie.


Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Gedrag en maatschappij
 • €2541—€3247 per maand
 • Universitair
 • 1210581

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you