Docent of docent-onderzoeker Arbeidsrecht (0,6 - 1,0 fte)

Docent of docent-onderzoeker Arbeidsrecht (0,6 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
23 aug 24 sep Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 24 sep 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Binnen het departement Private, Business & Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School is een functie Docent of Docent-onderzoeker (Nederlands) Arbeidsrecht vacant. Wij zoeken een enthousiaste collega die onderwijs verzorgt binnen de bachelor en master Rechtsgeleerdheid, m.n. op het vlak van Nederlands arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht. Onze docenten zijn in teamverband (mede-)verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van uiteenlopende vakken en dragen bij aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs, begeleiding van studenten en leveren bijdragen aan het onderzoek van het departement.

Functieomschrijving

In de functie Docent  of Docent-onderzoeker Arbeidsrecht:

 • Verricht je onderwijs in teamverband in de bachelor- en masterfase van de Nederlandstalige opleiding Rechtsgeleerdheid. Je verzorgt hoor- en/of werkcolleges en maakt en beoordeelt opdrachten en tentamens voor een aantal vakken. Ook kun je fungeren als aanspreekpunt voor studenten en begeleid je studenten bij het schrijven van hun bachelor- en masterthesis. 
 • Naast het verzorgen van onderwijs word je aangemoedigd om wetenschappelijk (promotie)onderzoek te verrichten, individueel of in teamverband, en een bijdrage te leveren aan het wetenschappelijk profiel van het departement binnen het onderzoeksprogramma “Connecting Organizations”.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

We zijn nieuwsgierig naar de manier waarop je kunt bijdragen aan ons onderzoek, onderwijs, impact en aan het team waar je deel vanuit gaat maken. Daarom krijgen we graag een zo goed mogelijk beeld van je kennis, inzicht, vaardigheden en persoonlijkheid. Hieronder tref je de kwalificaties aan die wij van belang vinden voor de functie.

 • Je hebt een afgeronde WO-opleiding op het gebied van het recht met specialisatie in het arbeidsrecht / sociaal recht en/of beroepservaring op het vlak van het arbeidsrecht / sociaal recht. Kennis en affiniteit met de aanpalende rechtsgebieden ondernemingsrecht en/of privaatrecht is een pré.
 • Je hebt belangstelling voor en affiniteit met het geven van onderwijs. 
 • Naast een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel mondeling als schriftelijk, beheers je het Engels in woord en geschrift;
 • Je beschikt over digitale vaardigheden die onderwijs en onderzoek op afstand mogelijk maken.
 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en uit dit door goed samen te werken,  kennis en ervaringen te delen, en bij te dragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 
 • Het behalen van een Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) is voor docenten 4 geen verplichting, maar een mogelijkheid. In nauw overleg met de leidinggevende en de BKO-coördinator wordt bepaald of en wanneer de start van het BKO-traject op de agenda staat. Docenten in deze functie worden sowieso ondersteund in hun onderwijs door deelname aan trainingen.

 

Om een levendige en actieve universitaire gemeenschap te behouden, is het van belang dat we elkaar regelmatig zien en dat de onderlinge verbinding goed blijft. Daarom is het uitgangspunt dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren en dat het onderwijs op de universiteitslocatie gegeven wordt.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 6 jaar.

De universiteit als werkgever

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en ruimte voor (persoonlijke) ontwikkeling. We Erkennen en Waarderen onze medewerkers en stimuleren het inzetten van talenten en sterke punten.

Tilburg University streeft naar een open en inclusieve cultuur, omarmt diversiteit en stimuleert de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We creëren gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap. 

We werken in een bruisende en levendige (werk)omgeving op onze prachtige campus, vlakbij het bos en goed bereikbaar met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen je uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren. 

 

Wat bieden wij je?

 • Het betreft een functie voor 0,6 – 1,0 fte (24 – 40 uur per week, afhankelijk wat je voorkeur heeft) van de volledige werktijd. 
 • Het salaris bedraagt minimaal € 3.226,= en maximaal € 5.090,= bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Docent of Docent/PhD en salarisschaal 10 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.
 • Dit is een vacature voor een tijdelijke positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 5 Cao Nederlandse Universiteiten. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 6 jaren. 
 • Je hebt recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van het bruto jaarinkomen. Als je 40 uur per week werkt, ontvang je 41 vakantiedagen per jaar.
 • Een volledige vergoeding van woon-werkverkeer voor duurzaam reizen: wandelen, fietsen en openbaar vervoer.
 • Keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een vergoeding van verhuiskosten.
 • Medewerkers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een belastingvrije vergoeding van 30% van hun belastbare loon. Deze vergoeding vragen wij voor je aan;
 • Je wordt via ons aangemeld bij het Ambtenarenpensioenfonds (ABP);
 • Diverse trainingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling;
 • Een breed assortiment aan voorzieningen en faciliteiten en diverse regelingen om een optimale balans te creëren tussen werk en privé.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Afdeling

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business & Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het departement Private, Business & Labour Law bestaat uit ongeveer 100 onderzoekers, docenten en medewerkers die zich met het onderwijs en onderzoek in het Privaatrecht in de breedste zin van het woord bezighouden. De inspirerende en open cultuur maakt het werken plezierig. 
Je maakt deel uit van een enthousiast team van ervaren docenten die je wegwijs zullen maken in alles wat komt kijken bij het verzorgen van (online) onderwijs. Daarnaast staat een kundig ondersteuningsteam voor je klaar om je te helpen bij alle praktische zaken rondom het verzorgen van onderwijs. 

Specificaties

 • Lector; Postdoc
 • Recht
 • 24—40 uur per week
 • Universitair
 • 21842

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you