Universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap (0,8 - 1,0 fte)

Universitair docent Bestuurs- en Organisatiewetenschap (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
4 sep 2 okt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 2 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil je als UD aan de slag bij een departement met hoog gewaardeerd onderwijs, onderzoek en impact? Dan zoeken wij jou! Idealiter kun je begin 2024 van start.

Functieomschrijving

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht (UU) zoekt een universitair docent (UD) Bestuurs- en Organisatiewetenschap. We zoeken in het bijzonder iemand met een (aanstaande) promotie in een de bestuurswetenschap of een daaraan gelieerd thema die binnen de leerstoelgroep Public Governance een belangrijke rol kan en wil vervullen in onderwijs, advies-onderzoek en onderzoek.

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich in onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact op de studie van besturen en organiseren, gericht op publieke vraagstukken en in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Samenwerking met maatschappelijke partners, onder andere vanuit wetenschappelijk Advies, zit in het DNA van het departement. Binnen de UU zijn onderzoekers van de USBO met name actief binnen de strategische onderzoeksthema’s Institutions for Open Societies en Pathways to Sustainability.

In het onderwijs is de nieuwe universitair docent breed inzetbaar in zowel de bacheloropleiding Bestuurs en Organisatiewetenschappen, de daaraan verbonden minor als ook de (executive) masteropleidingen Bestuur en Beleid. De nieuwe universitair docent vindt het belangrijk, leuk en uitdagend om zich breed in onderwijs te ontwikkelen. Daarvoor bestaan ook carrièrepaden bij USBO.

De nieuwe universitair docent is idealiter (bijna) gepromoveerd op een bestuurswetenschappelijk of daaraan gelieerd onderwerp. De onderzoeksopdracht bestaat in de eerste plaats uit opdracht- of adviesonderzoek rond bestuurs-relevante onderwerpen. USBO verricht regelmatig evaluatie-, opdracht- of adviesonderzoek op het terrein van
 • lokaal bestuur en democratie;
 • toezicht en verantwoording;
 • uitvoering van beleid;
 • rol en gedrag van ambtenaren..
De nieuwe universitair docent is in staat, vindt het leuk en is er goed in om met anderen aan enkele van die opdrachten per jaar te werken. Daarnaast is er ruimte voor 1e geldstroomonderzoek rond de eigen onderzoekslijn, in verbinding met het onderzoek van collega’s binnen de afdeling en het departement.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wij zijn op zoek naar een universitair docent die onderwijs verzorgt en opdrachtonderzoek en wetenschappelijk onderzoek verricht binnen de leerstoelgroep public governance. Meer specifiek zijn we op zoek naar een collega die meerdere van de volgende kwaliteiten meebrengt:
 • aantoonbare onderwijservaring;
 • affiniteit met toepassing van een intensieve en interactieve didactiek;
 • een basiskwalificatie onderwijs (BKO) of de bereidheid deze op korte termijn te behalen;
 • aantoonbare ervaring met activerende en intensieve onderwijswerkvormen en met persoonlijke studentbegeleiding waarbinnen maatwerk wordt geleverd die aansluit bij de ontwikkelingsfase en behoeften van de student;
 • een promotie of uitzicht op promotie in een bestuurswetenschappelijk of daaraan gelieerd onderwerp;
 • een goede pen en publicaties zowel in wetenschappelijke tijdschriften als voor andere publieken;
 • de interesse en de vaardigheid om aan verschillende bestuurs-relevante projecten, met wisselende doorlooptijden, te werken
 • een maatschappelijke gerichtheid en motivatie om via onderwijs, advies en onderzoek impact te creëren;
 • goed in het samenwerken binnen teams;
 • een bijdrage willen leveren aan de ontmoeting binnen de academische community van studenten, docenten, onderzoekers en praktijkprofessionals.

Veel onderzoeksopdrachten en veel van ons onderwijs is Nederlandstalig.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden in eerste instantie een tijdelijk dienstverband (0,8-1,0 fte) voor de duur van 18 maanden. Bij wederzijdse tevredenheid volgt een vast dienstverband. Het salaris bedraagt minimaal € 4.332,- en maximaal € 5.929,- (schaal 11 cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand, bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% em een uitstekende pensioenregeling.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien.

Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze 3 vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.

Het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) richt zich op de studie van besturen en organiseren, gericht op publieke vraagstukken en in wisselwerking met politieke en maatschappelijke ontwikkelingen. Het is nauw verbonden met het strategisch thema Instituties voor Open Samenlevingen en met Pathways to Sustainability. USBO-medewerkers leveren zowel een bijdrage aan de opleiding Bestuurs- en Organisatiewetenschap (Bachelor, Master, OvP), als aan het gemeenschappelijk onderzoeksterrein en aan de ambities van het departement op het terrein van maatschappelijke impact. Binnen het departement bestaat grote aandacht voor onderwijskwaliteit en de opleidingen worden ook door studenten hoog gewaardeerd. Aan de bacheloropleiding is het NVAO bijzonder-kenmerk kleinschalig en intensief toegekend. Van de universitair docent (UD) verwachten wij ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling hiervan.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • 32—40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1214594

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bijlhouwerstraat 6, 3511 ZC, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you