Decaan Civiele Techniek en Geowetenschappen

Decaan Civiele Techniek en Geowetenschappen

Geplaatst Deadline Locatie
4 sep 8 okt Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het College van Bestuur van TU Delft is op zoek naar een op ontwikkeling en academische profilering gerichte decaan Civiele Techniek en Geowetenschappen.

Functieomschrijving

Je hebt de bestuurlijke leiding over de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft. In samenwerking met vrijwel alle denkbare techniekwetenschappen op de campus boeken we hoogstaande onderzoekresultaten waarmee we levens verbeteren en maatschappelijke uitdagingen aanpakken.

De missie van de universiteit is om bij te dragen aan het oplossen van mondiale uitdagingen door nieuwe generaties maatschappelijk verantwoordelijke ingenieurs op te leiden en de grenzen van de technische wetenschappen te verleggen. Kort samengevat als: impact voor een betere samenleving.

Als eindverantwoordelijke voor het onderzoek, het onderwijs en de bedrijfsvoering binnen de faculteit zet je de bestuurlijke lijnen uit en manage je de faculteit op operationeel gebied. Dat doe je met verbindend leiderschap, een open blik op culturele verschillen en oog voor diversiteit en talent.

Relevante thema’s

 • Doorontwikkeling onderwijsprogramma’s

De nieuwe MSc-programma's (Applied Earth Sciences, Civil Engineering en Environmental Engineering) zijn in september 2022 van start gegaan. De volgende stap is de BSc-opleidingen opnieuw vorm te geven en te positioneren. Vanwege de studentenaantallen en de maatschappelijke positionering zal een verschuiving plaatsvinden van fossiel naar hernieuwbare energie en klimaatwetenschappen.

 • Contouren 2030

De vraag naar ingenieurs is hoog in de samenleving. Een grote bijdrage aan het oplossen van deze vraag is het opleiden van meer ingenieurs. De TU Delft ontwikkelt de strategie ‘Contouren 2030’ waarin wordt gestreefd naar een verdubbeling van het aantal studenten. Dit brengt vele uitdagingen met zich mee. De strategie veronderstelt een verschuiving van vakinhoudelijke naar maatschappelijke uitdagingsgerichte opleidingen en onderwijs. Naar verwachting zal de TU Delft zich ook fysiek uitbreiden naar de stad Rotterdam.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

De voorkeurskandidaat is een excellente leidinggevende en heeft daarnaast een sterk en bewezen academisch profiel:

 • hoogleraar;
 • staat van dienst op het gebied van leiderschap en management en ervaring met het opzetten van samenwerkingen tussen disciplines;
 • PhD in een voor de faculteit relevante discipline;
 • uitstekende beheersing van het Engels en Nederlands.

De kandidaat moet een competente, sociaal geëngageerde manager zijn met een stijl van leidinggeven die mensen bij elkaar brengt, dingen voor elkaar krijgt en wiens energie en aantrekkingskracht de faculteit intern en extern een krachtig profiel geeft. Van de kandidaat wordt het onderstaande verwacht:

 • een hoog aangeschreven internationaal profiel in een voor de faculteit relevante discipline, bij voorkeur met een erkend track record in de academische gemeenschap op het gebied van onderzoek en onderwijs;
 • ervaring met het verwerven van competitieve onderzoeksfinanciering en het vermogen om op dit gebied de agenda te bepalen;
 • inzicht hebben in en impact maken op relevante maatschappelijke thema's;
 • een moderne visie op de inzet van personeel, met oog voor het potentieel van de organisatie en de talenten van medewerkers, maar ook voor diversiteitsbeleid;
 • een heldere en up-to-date onderwijsvisie met het vermogen om onderwijsvernieuwing en -verbetering te bewerkstelligen;
 • gemotiveerd het profiel van de opleidingen van de faculteit uit te dragen in binnen- en buitenland;
 • een breed en relevant internationaal netwerk (zowel in de wetenschap als in het bedrijfsleven en overheidsinstellingen) met het vermogen om de financieringsportfolio te stimuleren en de externe, internationale, positie van de faculteit te versterken.

Naast het bovenstaande wordt van de decaan verwacht dat zij/hij:

 • kan beschrijven wat de meerwaarde is van de grote uitdagingen die voor de faculteit liggen;
 • een teamspeler en bruggenbouwer is en beslissingen neemt die breed gedragen worden;
 • in staat is verbindingen te leggen met disciplines binnen en buiten de faculteit en samen met het managementteam te komen tot breed gedragen beleid;
 • de faculteit leidt en vertegenwoordigt als onderdeel van de TU Delft en in afstemming met het College van Bestuur en collega-faculteiten en de ondersteunende diensten;
 • proactief samenwerkt met medezeggenschapsorganen voor medewerkers binnen de faculteit;
 • een heldere visie heeft op diversiteit en inclusie als onderdeel van het personeelsbeleid;
 • de vaardigheden heeft om de belangen van de faculteit te behartigen, zowel intern als extern;
 • beschikt over een uitstekend overtuigingsvermogen, openstaat voor de mening en visie van anderen en het vermogen heeft om te inspireren;
 • integer is en open opereert en een stijl van leidinggeven heeft die een hoge toegankelijkheid voor studenten en medewerkers garandeert;
 • affiniteit heeft met het studentenleven en aanverwante activiteiten binnen en buiten de universiteit.

Vrouwelijke kandidaten worden nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

De functie heeft een omvang van 1.0 fte. De aanstelling vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid voor verlenging. Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal € 10.721,-,- bruto per maand, gebaseerd op een volledige werkweek, plus 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Afhankelijk van leeftijd en ervaring kan een toelage van 15 tot 20% aangeboden worden. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context.

Bij TU Delft omarmen we diversiteit als een van onze kernwaarden en zetten we ons actief in om een universiteit te zijn waar jij je thuis voelt en kunt floreren. We hechten veel waarde aan verschillende perspectieven en kwaliteiten, omdat wij geloven dat dit ons werk innovatiever, de TU Delft-gemeenschap levendiger en de wereld rechtvaardiger maakt. Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal. Daarom nodigen we jou uit om te solliciteren. Je sollicitatie krijgt een eerlijke behandeling.

Challenge. Change. Impact!

Afdeling

Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen (CiTG) legt zich toe op internationaal toonaangevend onderzoek en onderwijs op het gebied van civiele techniek, toegepaste aardwetenschappen, verkeer en vervoer, watertechnologie en deltatechnologie. Het onderzoek is nauw verweven met ons onderwijs en beslaat wereldwijde maatschappelijke vraagstukken zoals Climate Change, Energy Transition, Resource Availability, Urbanisation en Clean Water. In onze onderzoeksprojecten werken we samen met een breed scala aan kennisinstituten, waarbij we onze wetenschappers helpen om open science in de onderzoekspraktijk te integreren. De faculteit CiTG bestaat uit 28 secties verdeeld over de 7 afdelingen: Materials Mechanics Management & Design, Engineering Structures, Geoscience and Engineering, Geoscience and Remote Sensing, Transport & Planning, Hydraulic Engineering en Watermanagement.

Klik hier om naar de website van faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen te gaan.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Natuurwetenschappen
 • max. 38 uur per week
 • Gepromoveerd
 • TUD04364

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interesting for you