Docent- onderzoeker Natuur, Ecologie & Landschap

Docent- onderzoeker Natuur, Ecologie & Landschap

Geplaatst Deadline Locatie
20 sep 8 okt Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 okt 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het landschap in de Randstad is aan continue verandering onderhevig. De komende jaren liggen er grote uitdagingen met betrekking tot woningbouw, duurzaamheid, klimaatadaptatie, gezondheid en biodiversiteit. Met kennis van de lokale ecologie maken wij met onze studenten afwegingen in het beheer van steden en landelijk gebied. Binnen toegepaste onderzoeksprojecten werken we samen met het werkveld en studenten aan gebiedsinrichting vraagstukken en monitoren we de effecten daarvan op biodiversiteit. Op deze manier dragen wij in belangrijke mate bij aan een groene, vitale leefomgeving en de transitie naar een duurzame samenleving.
Zie jij het zitten om op een andere manier vakinhoudelijk bezig te zijn? Wil jij jouw expertise en kennis meegeven aan onze (jouw) studenten, en daarmee een bijdrage leveren aan het verder brengen van ons onderzoek? Dan willen wij graag kennismaken met jou!

Functieomschrijving

Als lid van ons groeiende team, vervul je naast de docerende rol ook een rol in het bevorderen van affiniteit met onderzoek. Daarnaast staan wij aan de vooravond van het vernieuwen van ons curriculum. Ook daarin zul je als teamlid een rol vervullen. Te denken valt aan het ontwikkelen van nieuwe onderwijseenheden en of nieuwe projecten vormgeven met behulp van het werkveld.

Jouw rol

In deze uitdagende functie heb je verschillende petten op.

Je bent docent-onderzoeker. Je zult tijdens werk- en hoorcolleges en in projecten studenten kennis, vaardigheden en inzichten bijbrengen op het gebied van inrichten en beheren van natuur en leefomgeving, ecologie, monitoring en onderzoek. Met een mix van theorie en heel veel praktijk leer je jouw studenten het werkveld van binnenuit kennen.

Je bent een onderzoeker. Samen met je collega’s en met ons netwerk van andere (groene) hogescholen en werkveldpartijen definieer je onderzoeksvragen en ontwikkel je onderzoeksprojecten. Deze integreer je in het onderwijs, zodat studenten binnen vakken en stages aan deze projecten werken. Jij draagt zorg voor de juiste focus en verzameling van informatie, houdt de helikopterview en combineert losse deelproducten. Je draagt zelf actief bij aan het onderzoek, rapporteert resultaten aan opdrachtgevers en publiceert deze in vaktijdschriften. Op deze wijze draag je bij aan continue innovatie in het onderwijs en ons werkveld en lever je een bijdrage aan de transitie naar een duurzame samenleving.

Je bent een coach en begeleider. Zodra jouw studenten aan de slag gaan met opdrachten uit de praktijk zul jij hen begeleiden en coachen op projectmatig werken, samenwerken en het vergaren van informatie, kortom: ze zijn zelfstandig met een opdracht of vraagstuk bezig en jij bent voor hen de vraagbaak en begeleider. Ook begeleid je studenten tijdens hun stage en afstuderen.

Je bent inhoudsdeskundige én collega. Naast docent ben je ook collega en inhoudsdeskundige. Samen ontwikkelen we het onderwijs. In het dynamische werkveld van natuur en milieu is het een uitdaging om het curriculum zo in te richten dat de basis solide is, waarbij er tegelijkertijd ruimte is voor actualiteit en flexibiliteit. Samen met het werkveld bepalen we wat de inhoud van de opleiding moet zijn: Wat de student straks moet kunnen en kennen. Jouw ervaring vanuit de praktijk zal in dit traject van grote meerwaarde zijn.

Specificaties

Hogeschool Inholland

Functie-eisen

Ben je enthousiast geworden over de functie en zie jij jezelf deze rollen vervullen? Weet dan dat wij de eerste selectie baseren op onderstaande functie-eisen. Deze eisen zijn volgens ons van belang om de functie goed te kunnen vervullen. Voldoe (of herken) je (jezelf) aan deze functie-eisen dan zien wij jouw sollicitatie met veel belangstelling tegemoet. Zorg dat onderstaande functie-eisen goed tot zijn recht komen in jouw motivatiebrief. Op basis hiervan voeren wij een eerste selectie uit.

Wij willen natuurlijk dat jij succesvol wordt in deze baan. Om ons in staat te stellen jou bij ons een passende rol aan te bieden, zien wij in jouw CV in ieder geval terug dat jij:

 • In bezit bent van minimaal een afgeronde Universitaire opleiding op het gebied van natuur en landschap met daarbij aandacht voor zowel de stedelijke als de landelijke omgeving.
 • Aantoonbare ervaring en kennis hebt van kwantitatieve onderzoeksmethodieken en in het uitvoeren van onderzoek. Je kunt ruimtelijke data-analyses uitvoeren met GIS-applicaties of bent bereid je hierin te bekwamen.
 • Vragen uit de praktijk met onderzoekpartners kunt vertalen in projectvoorstellen en hiervoor financiering kunt vinden bij het werkveld, NWO of SIA.
 • Studenten kunt begeleiden in praktijkgericht onderzoek.
 • Een netwerk hebt in het werkveld, bij voorkeur in de Randstad. Je bent ervaren en succesvol in het opzoeken en benutten van jouw netwerk, waardoor jij de verbinding tussen praktijk en onderwijs weet te leggen.
 • De Nederlandse en Engelse taal goed beheerst.

Goed om te weten

Geen onderwijsbevoegdheid? Geen probleem! Om deze functie te kunnen uitvoeren heb je vooralsnog geen lesbevoegdheid nodig. Wij begeleiden en coachen onze nieuwe collega’s en faciliteren ze. Daarnaast bieden we je in de ontwikkeling en uitvoering van onderzoek de ingang naar onze netwerkpartners, waaronder kennisinstellingen, werkveldpartners en overheden, en ondersteunen wij je op het gebied van o.a. business development, uitvoering en communicatie.

Arbeidsvoorwaarden

 • Het betreft in eerste instantie een tijdelijk dienstverband van 12 maanden. Afhankelijk van de situatie is een hernieuwd contract wellicht mogelijk.
 • Een salaris van minimaal € 4.234,28 en maximaal € 5.936,77 bruto per maand, schaal 11, bij een fulltime dienstverband. Jouw inschaling is afhankelijk van jouw werkpakket, ontwikkelde vaardigheden en opleiding.
 • Een werkweek van 24-32 uur per week.
 • Een goed te bereiken werkplek in Delft. Alle gemaakte reiskosten met openbaar vervoer worden 100% vergoed. Je ontvangt een NS Businesscard. Reis je met eigen vervoer, weet dan dat je hierin beperkt vergoed wordt.
 • Een uitbetaling van een vakantietoeslag van 8% in mei.
 • Een uitbetaling van een eindejaarsuitkering van 8,3% in december.
 • Een thuiswerkvergoeding van €3,15 per thuisgewerkte dag van minimaal 4 uur en een vaste (aanvullende) internetvergoeding van € 10,- netto per maand
 • Een goede pensioenregeling bij ABP (Pensioenfonds voor overheid en onderwijs).
 • Een ruime verlofregeling waarin je je eigen keuzes kunt maken. Bijvoorbeeld: bij een fulltime dienstverband én een gekozen werkweekvariant van 40 uur per week heb je jaarlijks 428 verlofuren. Dit zijn 53,5 vakantiedagen, inclusief de verplichte vrije dagen en de nationale en erkende feestdagen.
 • Een persoonlijk sportbudget ter waarde van maximaal € 240 euro per jaar
 • Je krijgt van ons genoeg ruimte (tijd) en ruime middelen (geld) voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Je bent bij ons verzekerd tegen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

Onze hogeschool volgt de cao hbo, een uitstekend pakket aan primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bekijk hier de volledige arbeidsvoorwaarden van Inholland.

Werkgever

Werken bij Hogeschool Inholland: ontwikkelen met een open blik

Samen met jouw collega’s moedig je studenten aan om uit te groeien tot zelfstandig denkende professionals die een betekenisvolle bijdrage leveren aan de inclusieve wereld van morgen. Tegelijkertijd draag je bij aan de ontwikkeling van onze hogeschool, het onderwijs en ook ons praktijkgericht onderzoek.

Interdisciplinair werken we samen met het werkveld aan duurzame en innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ook maken we werk van flexibilisering. Trots kijken we om ons heen, zien kansen en durven deze op te pakken. We verrijken ons werk en voelen ons thuis in meerdere rollen. Je krijgt bij ons de ruimte om je talenten verder te ontwikkelen, om te blijven groeien als professional én als mens. Want we weten elkaar te vinden, hebben aandacht voor elkaar.

Onze hogeschool voelt als thuis, een plek waar je jezelf kunt zijn, gekend en gewaardeerd wordt om wie je bent. We kennen elkaar en durven van elkaar te leren. Iedereen mag er zijn. Want studenten staan centraal, maar onze collega’s zijn net zo belangrijk! Samen werken we aan één Inholland. Of je nu aan de slag gaat als docent (onderzoeker), ICT-er of manager, werken bij onze hogeschool is samen ontwikkelen met een open blik!

Nieuwsgierig naar jouw toekomstige collega's? Ontdek hier hoe zij het werken bij onze hogeschool ervaren! Zij vertellen jou meer over onze cultuur, bijzondere samenwerkingen binnen en buiten de hogeschool, de ruimte om te experimenteren en hun eigen ontwikkeling.

Afdeling

Inholland domein Agri, Food & Life Sciences

Voor jou vormt de natuur een bron van inspiratie. Van agrarisch natuurbeheer en innovatieve stadslandbouw tot circulaire oplossingen voor de chemie: op zo veel vlakken zie je kansen voor de transitie naar een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving. Dat wil je meegeven aan de komende generatie. Want jouw hart klopt ook voor onderwijs en onderzoek.

Of je nu volledig kiest voor een carrière in het hoger beroepsonderwijs of je baan voor de klas combineert met een andere baan in de beroepspraktijk als hybride (parttime) docent, jij leidt onze studenten graag op tot onderzoekende, ondernemende en kritische professionals die in staat zijn de toekomstige samenleving actief, creatief, doelgericht en zelfbewust vorm te geven.

Bij het Inholland domein Agri, Food & Life Sciences verzet jij de bakens door de buitenwereld binnen te halen, want naast docent ben je vooral kennismakelaar en procesmanager. Jij organiseert netwerken van studenten, docenten, onderzoekers en partners uit het werkveld om samen actuele vraagstukken op te lossen. Stel jezelf continu de vraag: wat gebeurt er in de buitenwerekd en hoe vertalen we dat naar ons onderwijsprogramma? Dat maakt van Agri, Food & Life Sciences een altijd lerende, uitdagende organisatie waarin ook jij je blijft ontwikkelen. Benader je omgeving met een open blik en laat je verrassen en uitdagen. Volg je nieuwsgierigheid, onderzoek, probeer dingen uit, stel vragen en zoek de samenwerking op. Wees daarin een rolmodel voor je studenten én je collega’s. We staan open voor elkaars wereld en hechten grote waarde aan diversiteit, want door veelzijdigheid ontstaan betere oplossingen. Bij ons mag én kun jij jezelf zijn en voel je je gewaardeerd, uitgedaagd en vitaal.

Specificaties

 • Onderwijs; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Universitair docent
 • Landbouw
 • 24—32 uur per week
 • €4234—€5936 per maand
 • Universitair
 • AT INH 20230920

Werkgever

Hogeschool Inholland

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rotterdamseweg 141, 2628 CA, Delft

Bekijk op Google Maps

Interesting for you