Postdoctoraal onderzoeker over Brede Welvaart

Postdoctoraal onderzoeker over Brede Welvaart

Geplaatst Deadline Locatie
11 okt 15 nov Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 nov 2023).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Genereer nieuwe inzichten en kennis op het gebied van Brede Welvaart op lokaal niveau, waarbij je maatschappelijke problemen en de implicaties op welzijn, beleidsinterventies en lokaal bestuur onderzoekt.

“Brede Welvaart” betekent dat we het welzijn en de welvaart in onze huidige samenleving veel meer vanuit mensen en waarden gaan bekijken, en niet meer alleen vanuit tot nu toe de meer dominante gebruikelijke macro-economische indicatoren. Daarmee biedt het begrip van Brede Welvaart een interessant en nieuw perspectief op allerlei maatschappelijke problemen, zoals kansenongelijkheid, inclusiviteit, verduurzaming en leefbaarheid. Dit onderzoeksproject onderzoekt de vertaling van Brede Welvaart naar buurtniveau en de implicaties ervan voor het meten van welzijn, beleidsinterventies en lokaal bestuur.

In Nederland heeft het concept Brede Welvaart aan populariteit gewonnen bij zowel beleidsmakers als academici. Het groeiende onbehagen over de relevantie van het bruto binnenlands product (bbp) en andere macro-economische indicatoren voor het in kaart brengen van materiële en immateriële welzijn van burgers, heeft een zoektocht ingezet naar nieuwe definities van welvaart, nieuwe indicatoren, beleidsmaatregelen en interventies (governance) die een meer mensgericht en op waarden gebaseerd perspectief op welzijn en welvaart hanteren.

Op diverse plaatsen zijn beleidsmakers en analisten actief op zoek naar aanvullingen op en alternatieven voor de traditionele macro-economische indicatoren, maar ze opereren onvermijdelijk in een politiek en bestuurlijke context waarin die laatste nog steeds de boventoon voeren. Het is dus te verwachten dat de verdere vertaling van het concept van Brede Welvaart grote invloed zal hebben op de manier waarop welzijn in buurten wordt gemeten, maar ook op de manier waarop beleid en interventies om het welzijn in buurten te verbeteren wordt vormgegeven.

In deze academische studie wordt de bestaande kennis met betrekking tot het ontwikkelen van indicatoren voor Brede Welvaart gekoppeld aan een begrip van de implicaties van het vertalen van deze inzichten naar gangbare beleidspraktijken op lokaal niveau. Met andere woorden, de vraag die centraal staat is: hoe kunnen we het perspectief van Brede Welvaart vertalen naar uitvoerbaar wijkgericht beleid en interventies?

Het beantwoorden van deze vraag vereist inzichten uit verschillende academische disciplines, waaronder economie, bedrijfskunde, bestuurskunde, beleidswetenschappen en andere sociale wetenschappen zoals sociologie, ruimtelijke ordening en psychologie.

Functie-omschrijving
Je zult een belangrijke rol spelen in het genereren van nieuwe inzichten en kennis op het gebied van Brede Welvaart en de implicaties daarvan op lokaal niveau. Je primaire empirische veldwerk zal zich richten op verschillende stadswijken in de provincie Zuid-Holland die met uiteenlopende maatschappelijke problemen te kampen hebben. Uiteraard zul je de theoretische en methodologische implicaties voor Brede Welvaart op lokaal niveau ook vertalen naar de implicaties van Brede Welvaart voor grotere gebieden en andere schaalniveaus van beleid en governance (op provinciaal, nationaal en Europees niveau). Je werk heeft de potentie om een significante positieve maatschappelijke impact te hebben op het welzijn en de kwaliteit van leven van lokale gemeenschappen in de regio. Naast de academische studie zelf, zal de onderzoeker zich ook inzetten op het verbinden van verschillende initiatieven in Nederland en in de regio Rotterdam, zoals NPRZ, op het gebied van Brede Welvaart, binnen praktijk, beleid en academische wereld.

Je taken omvatten:
 • In kaart brengen van burger- en buurtperspectieven op Brede Welvaart: onderzoek hoe burgers Brede Welvaart ervaren in hun lokale en dagelijkse leefomgeving.
 • Identificeren hoe de toepassing van Brede Welvaart het monitoren, beleid en interventies door de gemeente en andere belanghebbenden in buurten kan veranderen.
 • Verkennen hoe verschillende wijken in Zuid-Holland momenteel scoren op de indicatoren van Brede Welvaart en welke interventies en welk beleid in deze wijken al dan niet in lijn is met het concept van Brede Welvaart.
 • Verkennen hoe het concept Brede Welvaart complementair of overlappend is met bestaande buurtconcepten, zoals leefbaarheid, duurzaamheid of veerkracht.
 • Identificeren van de relaties tussen Brede Welvaart met vraagstukken zoals gezondheidsverschillen, kansen(on)gelijkheid, de stedelijke arbeidsmarkt, huisvesting en woningmarkt, beleid, gemeenschapsvorming en duurzaamheid.
 • Verken wat voor soort beleidspraktijken, beleidsinstrumenten en professionele vaardigheden nodig zijn om Brede Welvaart in stadswijken te bevorderen, in het bijzonder in Zuid-Holland en Rotterdam.
 • Verbinden en integreren van verschillende (beleids- en onderzoeks-)initiatieven op het gebied van Brede Welvaart in de regio, verkennen en identificeren van toekomstige wegen voor onderzoek en praktijk.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Je hebt een sterke achtergrond in één of een combinatie van de volgende academische disciplines: economie, bestuurskunde, beleidswetenschappen, sociologie, psychologie, geografie, ruimtelijke planning en stedenbouw.
 • Je bent in staat om inzichten uit de verschillende academische gebieden te combineren en te synthetiseren tot coherente inzichten over wat Brede Welvaart oplevert en suggesties te ontwikkelen over hoe deze inzichten kunnen worden vertaald naar concrete beleidsacties.
 • Je staat open voor en bent goed in het werken over verschillende disciplines heen en kunt constructieve verbindingen leggen tussen abstracte theorieën over rijkdom, welvaart en welzijn enerzijds en de empirische manier waarop dergelijke concepten landen in de concrete wereld van stadswijken.
 • Je hebt de strategische en politieke sensitiviteit om integratief te zijn in een complex en opkomend onderzoeks- en beleidsdomein.
 • Je bent in staat om zelfstandig te werken en beschikt over goede communicatieve vaardigheden.

Competenties:

Je bent een intellectuele, nieuwsgierige teamspeler, die ernaar streeft de fundamenten van inclusieve welvaart te doorgronden en inzichten te vertalen naar toepasbare benaderingen voor de praktijk. Je staat open voor nieuwe perspectieven en disciplines en wil graag een positieve impact hebben op de samenleving. Je voelt je op je gemak in multidisciplinaire en experimentele omgevingen, begrijpt de behoeften van collega's en maatschappelijke partners en kunt goed luisteren. Je wilt actief bijdragen aan de ontwikkeling van een transdisciplinaire onderzoeksgemeenschap.

Verder heb je:
 • Een PhD in één of een combinatie van de volgende academische disciplines: economie, bestuurskunde, beleidswetenschappen, sociologie, psychologie, geografie, ruimtelijke planning en stedenbouw.
 • Sterke expertise in innovatieve kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden en aantoonbare vaardigheden om in een transdisciplinaire omgeving te werken.
 • Ervaring in community-based en/of transdisciplinair onderzoek en het betrekken van stakeholders en bewoners bij het onderzoek.
 • Ervaring in het analyseren van complexe sociaaleconomische vraagstukken en het uitvoeren van beleidsgericht onderzoek.
 • Uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden in het Engels en Nederlands.
 • Een proactieve, onafhankelijke en coöperatieve benadering van onderzoek en het vermogen om te werken in multidisciplinaire teams.

Arbeidsvoorwaarden

Deze vacature is ingebed in twee universitaire samenwerkingsverbanden: het Erasmus Initiative Dynamics of Inclusive Prosperity (DoIP) en het Resilient Delta initiatief (RDi).

Het Erasmus Initiative Dynamics of Inclusive Prosperity is een interdisciplinair, interfacultair onderzoekscentrum dat wetenschappers uit het recht, het bedrijfsleven en de filosofie samenbrengt en zich richt op het zoveel mogelijk mensen laten profiteren van toenemende welvaart, terwijl de negatieve gevolgen tot een minimum worden beperkt.

Het Resilient Delta Initiative (RDI) is van de Convergentie, een samenwerking tussen TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC om de urgente en complexe maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. Deze uitdagingen vragen om fundamenteel nieuwe vormen van samenwerking, waarbij de grenzen tussen instituten en disciplines vervagen om nieuwe perspectieven en oplossingen te ontwikkelen. Het Resilient Delta initiatief combineert de kracht, kennis en methoden van de aangesloten instituten en maatschappelijke partners om maatschappelijke uitdagingen als klimaatverandering, duurzaamheid, gezondheid en kansengelijkheid aan te pakken, onder andere in de stadswijken in de regio. RDI brengt wetenschap, beleid, industrie en samenleving samen en heeft als doel om een open omgeving te creëren waarin onderzoekers en partners met dezelfde maatschappelijke ambities samen komen en samen werken.

Je positie is formeel ondergebracht bij de Department for Business-Society Management van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Daarnaast zijn de Erasmus School of Economics (ESE), Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB), Erasmus School of Philosophy (ESPHIL) en de Faculteit Bouwkunde van TU Delft, Urban Studies, bij het onderzoek betrokken. Je zult participeren in de gemeenschappen en bijeenkomsten van de eigen faculteit, het RDi en DoIP, en je zoekt actief naar mogelijkheden voor verdere samenwerking binnen deze gemeenschap, bijvoorbeeld in de vorm van samenwerking op onderzoeksmethoden, impact, strategie, publicaties of het delen van onderzoeksdata.

Fixed-term contract: 2 jaar.

Wij bieden een voltijdscontract van twee jaar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden volgens de collectieve arbeidsovereenkomst Nederlandse Universiteiten: CAO NU. Het salaris is afhankelijk van je ervaring en vastgesteld op CAO NU schaal 11 met een minimum van € 4.332 en een maximum van € 5.929 bruto per maand op fulltime basis. Daarnaast betaalt de EUR 8 procent vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3 procent en biedt zij uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een royaal aantal vakantiedagen. Daarnaast neemt de EUR deel aan de pensioenregeling van het ABP en bieden wij gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof aan.

EUR biedt alle medewerkers een jaarlijks persoonlijk ontwikkelingsbudget, dat kan worden gebruikt om je vaardigheden en competenties te ontwikkelen. Er zijn ook uitgebreide interne mogelijkheden voor training, ontwikkeling en coaching.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) is one of Europe’s top-ranked business schools. RSM provides ground-breaking research and education furthering excellence in all aspects of management and is based in the international port city of Rotterdam – a vital nexus of business, logistics and trade. RSM’s primary focus is on developing business leaders with international careers who can become a force for positive change by carrying their innovative mindset into a sustainable future. Our first-class range of bachelor, master, MBA, PhD and executive programmes encourage them to become critical, creative, caring and collaborative thinkers and doers. Study information and activities for future students, executives and alumni are also organised from the RSM office in Chengdu, China. www.rsm.nl

RSM is an equal opportunity employer and explicitly encourages applications from candidates of all genders, ethnicities, and nationalities.

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 3790

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you