Hoogleraar Verplegingswetenschap

Hoogleraar Verplegingswetenschap

Geplaatst Deadline Locatie
1 dec 8 jan Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 8 jan 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het Maastricht Universitair Medisch Centrum+ (MUMC+) en de Universiteit Maastricht (UM) zoeken een ambitieuze en gepassioneerde hoogleraar Verplegingswetenschap, met specifieke expertise op het gebied van Integrale zorg (i.e. Integrated Care).

Functieomschrijving

Verplegen en verzorgen vormen, in een continuüm met behandeling van zieken, een van de belangrijkste functies binnen de gezondheidszorg. Door de toename van chronisch zieke patiënten en vergrijzing van de bevolking is verplegen en verzorgen een steeds belangrijker deel geworden van de gezondheidszorg. Nieuwe ontwikkelingen in de medische technologie met nieuwe behandelings- en diagnosemogelijkheden en maatschappelijke veranderingen maken dat niet alleen de zorgvraag toeneemt maar ook de complexiteit van de zorgvraag, waardoor Integrated Care nodig is. Om een verdere impuls te geven aan het academisch onderwijs en onderzoek en ervoor te zorgen dat onze onderwijs & onderzoeksprogramma’s aansluiten op de veranderende zorgbehoeftes zijn we op zoek naar een Hoogleraar Verplegingswetenschap, in het bijzonder Integrated Care.

De Hoogleraar bouwt aan de samenwerking tussen het MUMC+ en de UM als het gaat om inbedding en ontwikkeling van verpleegkundig onderzoek en onderwijs met impact op de verpleegkundige zorg, op de kwaliteit van leven van patiënten en de kwaliteit van de verpleegkundige praktijk.

U speelt een sleutelrol bij:

 • De inbedding en ontwikkeling van verplegingswetenschappelijk onderzoek en onderwijs in het Maastricht UMC+.
 • Het implementeren van Integrated-Care-modellen alsmede bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de onderzoekslijn Integrated Care in samenwerking met het Care and Public Health Institute (CAPHRI).
 • Het ontwikkelen van interprofessionele samenwerkingen tussen het MUMC+ en de UM.
 • De ontwikkeling van de verpleegkundige leiderschapsrol binnen de zorgpaden.
 • De ondersteuning van verpleegkundigen in verbetertrajecten.
 • Het zorgdragen voor verpleegkundig wetenschappelijke output uit het MUMC+.
 • Het verder ontwikkelen van een evidence-based cultuur onder verpleegkundigen.

Verder bent u:

 • Een vliegwiel voor de academisering van de verpleegkunde binnen het MUMC+.
 • Betrokken bij de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van het verplegingswetenschappelijk onderwijs en functioneert hierin als aanjager en boegbeeld.
 • Verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs in het vak-/aandachtsgebied overeenkomstig de uitgangspunten van het Maastrichtse onderwijssysteem.
 • Initiator en participant in wetenschappelijk onderzoek, onder meer door het opzetten van onderzoeksprojecten, het verwerven van fondsen, subsidies en het begeleiden van promovendi en senior onderzoekers. 

U krijgt een dienstverband binnen de Expertise-eenheid Vakgroep Verpleegkunde van het MUMC+ en tevens krijgt u een honoraire aanstelling bij de vakgroep Health Services Research (HSR) van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) van de UM. Uw onderzoekstaken worden ingebed in de researchlijn Ageing and long-term care van het Care and Public Health Research Institute (CAPHRI).

Specificaties

Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

Functie-eisen

Onze nieuwe Hoogleraar is een gepromoveerd verpleegkundige en heeft een uitstekende door vakgenoten erkende wetenschappelijke output.

Tevens heeft u:

 • Ervaring binnen de Verplegingswetenschap en in het bijzonder Integrated Care. U participeert in de nationale en internationale ontwikkeling van het vak-/aandachtsgebied;
 • Ervaring, deskundigheid en aantoonbare vaardigheden op het gebied van onderwijs, onderzoek en zorg.
 • Gebleken leidinggevende kwaliteiten en bent u in staat het onderwijs- en onderzoeksklimaat binnen de vakgroep te stimuleren en te bevorderen.
 • Affiniteit met het Maastrichtse onderwijssysteem en bent in staat invulling te geven aan het onderwijs binnen het vakgebied in de diverse curricula.
 • Didactische kwaliteiten voor het verzorgen en ontwikkelen van onderwijs op wetenschappelijk en hbo-niveau;
 • Een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of de bereidheid die te verwerven;
 • Beschikbaar en bereid om (inter)facultaire, universitaire en (inter)nationale taken en bestuursfuncties te verrichten.

Voor deze functie geldt dat u voor aanvang van het dienstverband een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) moet kunnen overhandigen.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsovereenkomst
Het betreft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd binnen het MUMC+ conform artikel 2.3 Cao umc voor gemiddeld 36 uur per week. Tevens ontvangt u een tijdelijke benoeming tot hoogleraar voor de duur van 5 jaar in verband met de leerstoel Verplegingswetenschappen. Deze kan na 5 jaar indien positief geëvalueerd verlengd worden. De parameters en criteria worden separaat uitgewerkt in het werkplan hoogleraar.

Wat bieden wij?
De Cao universitair medische centra (umc) is op deze functie van toepassing.
Wij bieden u:

 • Eindejaarsuitkering van 8,3% van je bruto jaarsalaris;
 • Goede pensioenvoorziening bij het ABP;
 • Mogelijkheid om u collectief te verzekeren voor o.a. ziektekosten (umc) en arbeidsongeschiktheid (Loyalis);
 • Cao à la Carte, waaronder bijvoorbeeld een fietsregeling en fitnessabonnement;
 • Diverse incompany trainingen en mogelijkheid tot ontwikkeling via e-learning methodiek.

Salaris
Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het salaris maximaal € 10.107,- bruto per maand bij een fulltime aanstelling, conform schaal A16 van de Cao umc.

Afdeling

Als Hoogleraar behoort u tot de Expertise-eenheid Vakgroep Verpleegkunde. De Vakgroep draagt inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het vakgebied verpleegkunde en coördineert alle activiteiten en initiatieven met betrekking tot de professionele ontwikkeling en beroepsuitoefening binnen het verpleegkundig domein. Het accent binnen de Vakgroep ligt op een krachtige en toonaangevende beroepsontwikkeling. Via uw honoraire aanstelling bij de vakgroep Health Services Research van de FHML participeert u in het facultaire onderwijs en onderzoek.

U komt te werken in een gezonde, professionele en dynamische werkomgeving waarin men optimaal gebruik kan maken van de aanwezige kennis, vaardigheden en deskundigheid. En een omgeving waarin persoonlijke en professionele groei vanzelfsprekend is.

Specificaties

 • Management; Verpleging en verzorging; Beleid- en staf; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Hoogleraar
 • Gezondheid
 • max. €10107 per maand
 • Universitair
 • SP MUMC 20231201

Werkgever

Maastricht Universitair medisch Centrum+ (MUMC+)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyelaan 25, 6229 HX, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you