Risico-analyse bij personen met zorgwekkend gedrag

Risico-analyse bij personen met zorgwekkend gedrag

Geplaatst Deadline Locatie
7 feb 4 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 4 mrt 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wil jij wat betekenen voor personen met verward of onbegrepen gedrag? En zou je willen onderzoeken hoe hulpverlening (bijvoorbeeld politie, meldkamer, wijkteams, etc.) effectiever risico op gewelddadig gedrag bij deze personen zou kunnen inschatten? En zou je tevens willen onderzoeken of professionalisering van risico-inschatting en omgaan met personen met verward of onbegrepen gedrag bevorderd kan worden door gebruik van Virtual Reality? Dan zoeken wij jou!

Functie-omschrijving
Om betere hulp en zorg te kunnen bieden aan personen met onbegrepen en/of verward gedrag in onze regio, is een consortium opgezet waar instellingen uit verschillende domeinen, (zoals zorg-, veiligheids-, en sociaaldomein) zijn samengebracht en waar tevens praktijk, beleid, onderwijs, onderzoek en ervaringsdeskundigheid met elkaar samenwerken die betere hulp en zorg te kunnen bieden. Lijkt het jou leuk om in zo’n dynamische en veelzijdig consortium te werken?

In je promotietraject zal je binnen de nieuw op te zetten regionale Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag Rotterdam-Rijnmond (RKOG-RR) onderzoek gaan doen, vooral binnen twee van de vijf projecten. Het eerste project is vooral gericht op het inschatten van risico op gewelddadige escalatie bij personen met onbegrepen gedrag. Het andere project is gericht op professionalisering van o.a. de politie in het omgaan met personen met onbegrepen gedrag. In dat project onderzoeken we of professionalisering geoptimaliseerd kan worden door gebruik te maken van Virtual Reality. Je zal tijdens je onderzoek nauw samenwerken met andere onderzoekers en projectleden binnen de kenniswerkplaats en tevens veel in de praktijk mee gaan kijken op verschillende werkterreinen (Gemeenten, Politie, GGZ). Als promovendus die op dit project zal worden aangesteld zal je begeleid worden door een promotieteam, die in elk geval bestaat uit de projectleider van de RKOG-RR, Dr. Josanne van Dongen (Erasmus Universiteit Rotterdam; EUR) en Dr. Sabine Roza (Erasmus MC en PI Haaglanden), en waar nauw wordt samengewerkt met andere leden van het kernteam, zoals Dr. Frank van Riet (Politie Rotterdam). Je zal het traject uiteindelijk afronden met een proefschrift en PhD-graad.

De taken die je tijdens het onderzoek zal uitvoeren zijn:
 • Het verder uitwerken van het onderzoeksplan voor jouw promotieonderzoek;
 • Het verzamelen van data in de praktijk, o.a. door middel van vragenlijsten en interviews;
 • Het analyseren van de verzamelde kwalitatieve en/of kwantitatieve data;
 • Het schrijven van wetenschappelijke publicaties;
 • Actieve participatie in de RKOG-RR;
 • Het presenteren van onderzoeksresultaten op (inter)nationale congressen en voor maatschappelijke partners (o.a. Politie, gemeentes en verschillende instellingen);
 • Het geven van onderwijs tijdens de eerste 3 jaar voor 15% van de aanstelling en de mogelijkheid om een BasisKwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen;
 • Het volgen van cursussen en trainingen die behoren bij het volgen van een PhD traject en die aansluiten bij jouw interesses en het onderzoeksproject.

Je voert het onderzoek uit vanuit de EUR en in nauwe samenwerking met de andere partijen uit het consortium van de RKOG-RR. Het consortium bestaat o.a. Erasmus Universiteit Rotterdam, verschillende gemeentes waaronder gemeente Rotterdam, Antes, OM, Zorg-en Veiligheidshuis, Basisberaad, Ypsilon en nog andere instellingen. We hebben vanuit het consortium een vierjaren plan ontwikkeld- en onderzoeksagenda opgesteld, bestaande uit vijf projecten.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zoeken voor dit promotietraject iemand:
 • Met een afgeronde (research)master in gedrags- en maatschappijwetenschappen, afstudeerrichting, klinische psychologie, forensische psychologie en/of rechtspsychologie;
 • Die sterke affiniteit heeft met personen met meervoudige en complexe problemen en met hulpverleners werkzaam met deze doelgroep, bijvoorbeeld de politiepraktijk;
 • Die goede organisatievaardigheden en een pro-actieve houding heeft;
 • Die flexibel is en goed om kan gaan met stressvolle situaties;
 • Die affiniteit heeft met het uitvoeren van praktijkonderzoek;
 • Met goede kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksvaardigheden blijkend uit een goede beoordeling van de masterthesis en/of wetenschappelijke publicaties;
 • Met goede (academische) schriftelijke en mondelinge vaardigheden;
 • Die een goede beheersing heeft van de Nederlandse en de Engelse taal;
 • Die goed in een team, maar ook in grote mate zelfstandig kan functioneren.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 april 2024. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) € 2.770 bruto per maand Schaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,8 fte -1,0 fte. Het contract wordt aangegaan voor de duur van een jaar en kan op basis van goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden worden verlengd.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)

DPECS omvat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen. Meer informatie over het onderzoek van DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/research-0/lab-society

Afdeling
Het Klinische Psychologie team bestaat uit vijf onderzoeksgroepen met afzonderlijke, maar onderling verbonden onderzoeksagenda's: Experimentele Psychopathologie van Emotionele Stoornissen en Affectieve Neurowetenschappen, Middelengebruik en Verslaving, Ontwikkelingspsychopathologie, Forensische en Rechtspsychologie, en Gezondheidspsychologie en Gedragsverandering. Samen zetten onze onderzoeksgroepen zich in voor een 'From Lab to Society' onderzoeksvisie, die streeft naar een sterke verbinding tussen fundamenteel (experimenteel) onderzoek, de klinische praktijk en gezondheidsbevordering. Ons doel is om de mentale gezondheid te bevorderen, te beschermen en te herstellen met behulp van state-of-the-art fundamenteel en toegepast onderzoek naar mechanismen, behandelingen en preventie.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4050

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you