Postdoc: Meer en beter bewegen van het jonge kind, het gezin centraal!

Postdoc: Meer en beter bewegen van het jonge kind, het gezin centraal!

Geplaatst Deadline Locatie
16 feb 11 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 11 mrt 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wil jij bijdragen aan meer inzicht in hoe ouders de motoriek en het bewegen van hun jonge kind (0-3 jaar) kunnen stimuleren en doe je graag empirisch onderzoek?

Functieomschrijving

Wil jij bijdragen aan meer inzicht in hoe ouders de motoriek en het bewegen van hun jonge kind (0-3 jaar) kunnen stimuleren? Doe je graag empirisch onderzoek, en werk je graag samen in een multidisciplinair consortium van onderzoekers, praktijkpartners en de doelgroep? Dan is deze positie iets voor jou!

Functie-omschrijving
Kinderen bewegen minder en hun motoriek gaat achteruit. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen vanaf de start zoveel mogelijk gestimuleerd worden om te bewegen en hun motoriek te ontwikkelen, zodat ze een goede basis leggen voor een gezonde toekomst? Wat is hierin de rol van ouders en hun omgeving?

In het project Actief Systeem voor een Actieve Start doen we hier onderzoek naar, en vertalen we deze kennis naar de praktijk. We doen dit in een groot multidisciplinair consortium waarin onderzoekers van meerdere universiteiten, HBO’s en MBO’s samenwerken met praktijkpartners en de doelgroep (ouders van jonge kinderen en hun netwerk). Het project is onderdeel van het MOOI in beweging programma van ZonMw.

De (postdoc) onderzoeker is verantwoordelijk voor het opzetten en coördineren van het empirische onderzoek bij gezinnen van jonge kinderen en hun netwerk. De (postdoc) onderzoeker stuurt drie praktijkonderzoekers aan die in verschillende regio’s van Nederland bij gezinnen op huisbezoek gaan. Met behulp van verschillende methoden (vragenlijsten, interviews, observaties en Experience Sampling Methods) wordt in kaart gebracht wat ouders in het dagelijks leven doen om het beweeggedrag van hun jonge kind (0-3 jaar) te stimuleren, en welke kansen, belemmeringen en behoeftes zij ervaren. Daarnaast worden interviews gehouden met enkele personen uit het formele en informele netwerk van ouders die ook een rol spelen bij de beweging van het kind (bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers of grootouders die oppassen). De (postdoc) onderzoeker werkt hiervoor actief samen met alle betrokkenen in het consortium, inclusief de ouderraad en praktijkpartners. Daarnaast draagt de (postdoc) onderzoeker zorg voor de dataverwerking en -analyse, koppelt de resultaten terug binnen het consortium, en schrijft een rapportage.

De positie is ingebed binnen het Department of Psychology, Child & Education Studies, team Methods & Skills, waar ruime expertise voorhanden is op het gebied van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden. Ook zal de (postdoc) onderzoeker onderdeel zijn van de Rotterdam ESM group, een expertise groep op het gebied van Experience Sampling Methods. Daarnaast biedt de positie een unieke kans om samen te werken en een netwerk op te bouwen met de verschillende partijen binnen het consortium: onder andere Universiteit Maastricht (projectleider Jessica Gubbels), Mulier Instituut, Vrije Universiteit, Amsterdam UMC, Fontys Sporthogeschool, de Haagse Hogeschool en hogeschool Windesheim.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Wat we van je verwachten:
 • Een afgeronde masteropleiding in een voor het project relevant veld, bijvoorbeeld psychologie, pedagogiek, bewegingswetenschappen, of gezondheidswetenschappen;
 • Een afgeronde PhD op een relevant onderwerp heeft de voorkeur;
 • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van empirisch onderzoek (bij voorkeur zowel kwantitatief als kwalitatief);
 • Goed in organiseren, coördineren en samenwerken;
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.

Als deze vacature je aanspreekt, maar je twijfelt of je DE persoon bent, voel je vooral uitgenodigd te solliciteren! We bekijken graag hoe jouw unieke persoonlijke expertise kan passen binnen dit multidisciplinaire consortium.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 15 april 2024. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) tussen € 4.332 en € 5.929 bruto per maand, Schaal 11, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,6 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 18 maanden.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Methods & Skills

Het team Methods & Skills (M&S) is een interdisciplinair team dat zich met onderwijs en onderzoek richt op onderzoeksmethoden, statistiek, en het bevorderen van professionele en academische vaardigheden bij studenten. Met het onderzoek draagt het team bij aan de ontsluiting van innovatieve en state-of-the-art onderzoeksmethoden, zoals methoden voor (intensieve) longitudinale data, big data analyse, en kwantitatief en kwalitatief onderzoek naar meten. Het onderzoek naar onderwijs draagt bij aan evidence-informed onderwijsverbeteringen. Hierbij ligt de focus voornamelijk op toegepast onderzoek met een directe link naar de praktijk. Binnen DPECS is M&S verantwoordelijk voor het onderwijs in methoden en technieken en voor trainingen in beroepsvaardigheden (bv Gespreksvoering en Diagnostiek) en academische vaardigheden (bv Wetenschappelijk Schrijven).

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)
DPECS omvat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen. Meer informatie over het onderzoek van DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/research-0/lab-society

Specificaties

 • Postdoc
 • Gedrag en maatschappij
 • max. 24 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Universitair
 • 4072

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you