Lid Raad van Toezicht, Lid Auditcommissie

Lid Raad van Toezicht, Lid Auditcommissie

Geplaatst Deadline Locatie
23 feb 7 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 mrt 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Erasmus Universiteit Rotterdam is op zoek naar een nieuw Lid Raad van Toezicht (RvT) / Lid Auditcommissie. 

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De ideale kandidaat is een moderne toezichthouder met stijl- en rolflexibiliteit, heeft o.a. ervaring met het werken in een zeer internationale omgeving, is politiek slim, heeft een goede sociale antenne en combineert kritische scherpte met empathie. Als Lid Auditcommissie, beschikt de kandidaat over gedegen financiële kennis en expertise, en sterke IT en cybersecurity achtergrond en ervaring. Meer informatie over de organisatie, het profiel en de vereisten treft u aan in de brochure, beschikbaar via de website van Perrett Laver.

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming

De benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming. Het selectieproces wordt in nauwe samenwerking met de academische gemeenschap en de Universiteitsraad vormgegeven onder verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht.

 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden zijn nader overeen te komen, met inachtneming van de Wet Normering uit Publieke Middelen Gefinancierde Beloning Topfunctionarissen (WNT).

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een van de grootste universiteiten in Nederland. De universiteit is opgericht in 1913 en vernoemd naar de in Rotterdam geboren humanist en theoloog Erasmus. EUR is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. De missie van de EUR luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’.

Afdeling

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is de werkgever van het College van Bestuur (CvB) en houdt toezicht op de uitvoering van werkzaamheden en de uitoefening van de bevoegdheden door het CvB en staat dit College met raad terzijde. Daarbij staat voor de RvT het belang van de universiteit en de maatschappelijke opdracht van de EUR voorop.  De RvT is onder meer belast met het goedkeuren van het bestuurs- en beheersreglement, de begroting, de jaarrekening, het bestuursverslag en het instellingsplan. Ook ziet de RvT toe op de vormgeving van het systeem van kwaliteitszorg. De RvT wijst een accountant aan die financieel verslag uitbrengt aan de raad.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
  • 7169

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P.O. Box 50, 3000 DR, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you