Universitair Docent Taal, Communicatie en Taaltechnologie

Universitair Docent Taal, Communicatie en Taaltechnologie

Geplaatst Deadline Locatie
27 feb 29 mrt Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 29 mrt 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het departement Talen, Literatuur en Communicatie zoekt een talentvol docent-onderzoeker met expertise op het terrein van Taal, Communicatie en Taaltechnologie.

Functieomschrijving

Het departement Talen, Literatuur en Communicatie zoekt een talentvol docent-onderzoeker met expertise op het terrein van Taal, Communicatie en Taaltechnologie.

Wat ga je doen?
In toenemende mate wordt communicatie gemedieerd door digitale hulpmiddelen, en wordt de computer zelf steeds meer een communicatiepartner. De wetenschap speelt in deze tijd van razendsnelle veranderingen een noodzakelijke rol van duider en ontwikkelaar van open en inclusieve toepassingen. We zoeken een collega die interdisciplinair denkt en doet, computationele methoden uit de taaltechnologie (met name recente ontwikkelingen op het gebied van grote taalmodellen) kan toepassen op onderzoeksvragen op het gebied van taal en communicatie, en daarover helder kan doceren en communiceren. Daarbij denken we met name aan de toepassing van taaltechnologische inzichten ten behoeve van maatschappelijke en wetenschappelijke vragen van inclusieve communicatie en participatie in de samenleving.

De faculteit Geesteswetenschappen zoekt universitair docenten die het interessant en uitdagend vinden om onderwijs te geven en onderzoek te doen binnen meer dan één disciplinaire en institutionele context, zoals in dit geval met name in de interfacultaire Masteropleiding Applied Data Science. Zo’n grensoverstijgend perspectief is naar ons idee het meest succesvol en geeft het meeste voldoening, als er vanuit een specialisatie wordt gewerkt. We zijn daarom op zoek naar een collega die een vakinhoudelijke specialisatie verenigt met een discipline-overstijgend perspectief en die vanuit een specifieke vakinhoudelijke expertise binnen het brede domein van Talen, Literatuur en Communicatie vorm kan geven aan multi-, inter- of transdisciplinaire team teaching en team science (of die zich daar verder in wil ontwikkelen).

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Wij zoeken een collega die:
 • onderwijs- en onderzoeksexpertise heeft op het domein van taaltechnologie, toegepast op taal en communicatie, waarbij ervaring met de toepassing van grote taalmodellen een pre is;
 • een afgeronde promotie heeft in de taaltechnologie (computationele taalkunde) of in een vergelijkbaar kennisdomein;
 • een visie heeft op, en eventuele ervaring met, manieren om dat domein in onderwijs en/of onderzoek te verbinden met andere kennisdomeinen, gestoeld op een gearticuleerde onderwijs- en onderzoeksfilosofie (multi-, inter- of transdisciplinariteit);
 • een open attitude heeft en gemakkelijk kan schakelen binnen multidisciplinaire en interprofessionele teams;
 • interesse heeeft in team teaching en team science ten behoeve van het adresseren van maatschappelijke en wetenschappelijke vraagstukken.

Van kandidaten wordt verwacht dat zij in het Nederlands en in het Engels onderwijs kunnen geven. Internationale kandidaten worden geholpen met het verwerven van de Nederlandse taalvaardigheid in de eerste twee jaar van hun aanstelling.

Al onze docenten hebben de Nederlandse basiskwalificatie onderwijs behaald (BKO). Kandidaten die nog geen BKO of een internationaal equivalent hebben, ontvangen ondersteuning om deze kwalificatie te behalen in de eerste twee jaar van hun aanstelling.

(Persoonlijk) leiderschap en verantwoordelijkheid horen bij je baan. Daarom herken jij je in de volgende kernwaarden die bij de faculteit Geesteswetenschappen centraal staan: professionaliteit, transparantie, verantwoordelijkheid, verbinding en veiligheid. Deze kernwaarden gelden voor iedereen en we houden deze waarden hoog, in ons werk en in onze communicatie met elkaar en naar anderen.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:
 • een functie voor 12 maanden met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een werkweek van 38 uur met een bruto maandsalaris van minimaal € 4.332,- tot maximaal € 5.929,- bij een fulltime dienstverband (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

De Universiteit Utrecht werkt met het TRIPLE-model; dit maakt het mogelijk om multi-, inter- en transdisciplinair onderwijs en onderzoek te erkennen en te waarderen. Het model omarmt ook functiediversificatie en dynamische carrièrepaden: er is ruimte voor de ontwikkeling van je eigen sterke punten en er wordt gekeken naar de manier waarop je het team als geheel aanvult en versterkt.

Werkgever

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 1.100 medewerkers en 7.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega's en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Het departement Talen, Literatuur en Communicatie koestert een traditie van intensieve en harmonieuze samenwerking. Aan alle afdelingen is een bachelorprogramma gekoppeld, behalve aan Vertalen/Interculturele Communicatie/Educatie, dat masterprogramma's kent. De afdelingen werken nauw samen in een- en tweejarige masteropleidingen. Voor de educatieve opleidingen gebeurt dit binnen de interfacultaire Graduate School of Teaching. Ons onderzoek is ondergebracht in twee onderzoeksinstituten: het Institute for Language Sciences (ILS) en het Instituut voor Cultuurwetenschappelijk Onderzoek (ICON). De staf is internationaal georiënteerd en afkomstig uit vele landen.

Je gaat werken bij de afdeling Taal en Communicatie van het departement. Je zult in het bijzonder een plaats krijgen binnen de leerstoelgroep. De afdeling kent de leerstoelen Taal, Communicatie en Computatie; Taalbeheersing; en Communicatie- en Informatiewetenschappen. De leerstoel Taal, Communicatie en Computatie sluit aan bij een brede inzet op taaltechnologie en AI in de hele Universiteit Utrecht. Naast de nauwe samenwerking binnen de afdeling en met de leerstoel Computationele semantiek en AI binnen het departement, heeft de leerstoelgroep ook lopende samenwerkingen met andere leerstoelen. Dit zijn Natural Language Understanding, Natural Language Generation en Computational Linguistics van het departement Informatica. Ook zijn er samenwerkingen met andere groepen binnen de Universiteit Utrecht waar AI en NLP wordt toegepast, zoals bij de Data School, het Centre for Digital Humanities, de opleidingen AI en Applied Data Science, en het UU-brede focusgebied Human-Centered Artificial Intelligence. Binnen het departement zul je als onderzoeker deel uitmaken van een van de onderzoeksgroepen van het Institute for Language Sciences.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • 36—40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 3662

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Trans 10, 3512JK, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you