Onderzoek naar neurobiologische mechanismen en de ontwikkeling van risicogedrag

Onderzoek naar neurobiologische mechanismen en de ontwikkeling van risicogedrag

Geplaatst Deadline Locatie
4 mrt 1 apr Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wil jij onderzoek doen dat bijdraagt aan de kennis over de ontwikkeling van risicogedrag bij kinderen? Ben je op zoek naar een functie waarin je onderdeel uitmaakt van een team gepassioneerde onderzoekers van de Erasmus Universiteit en het Erasmus MC? In dit promotietraject ga je onderzoek doen naar de neurobiologische basis en de ontwikkeling van risicogedrag bij kinderen/jongeren.

Eerder onderzoek toont ruimschoots aan dat specifieke neurobiologische mechanismen, zoals cognitieve controle, aandacht en beloningsverwerking, verminderd zijn bij volwassenen met verslavend gedrag, zoals middelenmisbruik en gokken, enerzijds, en crimineel of antisociaal gedrag anderzijds. Omdat deze mechanismen van essentieel belang zijn voor het nastreven van doelgericht gedrag, kunnen discrepanties in deze neurocognitieve systemen leiden tot een van de meest opmerkelijke problemen bij dit soort externaliserend gedrag, namelijk het verlies van controle over het eigen handelen/gedrag. Middelengebruik, gokken en crimineel gedrag komen vaak samen voor en ontwikkelen zich vaak voor het eerst tijdens de adolescentie en bij jongvolwassenen, waardoor ze een belangrijke doelgroep zijn voor interventies om uiteindelijk de opkomst van deze gedragingen te voorkomen.

Om adequaat in te grijpen, moeten we eerst meer begrijpen van de ontwikkeling van deze risicogedragingen, met name het keerpunt waarop gedragingen problematischer worden (bijvoorbeeld stoornis in middelengebruik, gokstoornis, delinquentie). Aangezien eerder onderzoek heeft aangetoond dat verschillende neurobiologische mechanismen worden geassocieerd met een van de genoemde typen risicogedrag, rijst de vraag in hoeverre deze gedragingen een gemeenschappelijke neurobiologische kwetsbaarheid delen.

Functie-omschrijving
Voor dit project wordt gebruik gemaakt van data uit bestaande grote cohortstudies, zoals een groot geboortecohort van de Generation R-studie. De deelnemers aan dit cohort zijn gevolgd vanaf (voor)geboorte en zijn nu ongeveer 17 jaar oud, wat zoals eerder vermeld, ongeveer de leeftijd is waarop gedragingen zoals middelengebruik, gokken en criminele activiteiten zich kunnen ontwikkelen. We veronderstellen dat adolescenten die hogere veranderingen vertonen in neurocognitieve metingen een grotere kans hebben om (ernstige) risicogedragingen te ontwikkelen.

De onderzoekswerkzaamheden binnen het programma bestaan onder andere uit het verzamelen en analyseren van de vragenlijsten en neurobiologische en -fysiologische data van het huidige cohort (±17 jaar). Een sterke affiniteit met verschillende analyseprogramma’s en methoden (zoals R, Matlab) is daarom een pré, evenals ervaring met het uitvoeren van MRI-onderzoek.

Naast het onderzoek, het schrijven van artikelen voor je proefschrift, besteed je 15% van je beschikbare tijd aan het geven van onderwijs binnen de opleiding Psychologie aan de EUR, in de vorm van begeleiding van stages en scripties. Prof. Ingmar Franken, Dr. Reshmi Marhe en Dr. Marilisa Boffo vormen samen de begeleidingscommissie van dit project.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

Voor de functie zoeken we iemand met:
 • Afgeronde master in neuro-, gedrags- en/of maatschappijwetenschappen (neurowetenschappen, neuropsychologie, pedagogische wetenschappen, onderwijswetenschappen, jeugdstudies, ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, sociale psychologie, sociologie, of aanverwante afstudeerrichting);
 • Sterke affiniteit met de thema’s risicogedrag, hersenontwikkeling, neurobiologie/-cognitie;
 • Een sterke ‘drive’ om onderzoek te doen. Affiniteit en ervaring met het bedenken/opzetten/uitvoeren en analyseren van longitudinaal, kwantitatief onderzoek is een pré;
 • Bovengemiddelde computervaardigheden, bij voorkeur met programmeer-ervaring (bijv. R);
 • Goede academische vaardigheden (analytisch denken, empirisch gericht, wetenschappelijk schrijven en presenteren, ook in de Engelse taal), blijkend uit bijvoorbeeld een goede beoordeling van je masterthesis en/of wetenschappelijke publicatie(s)/ presentatie(s);
 • Vaardigheden om in een team te werken, maar ook in grote mate zelfstandig te functioneren;
 • Beheersing van de Nederlandse taal of de intentie om Nederlands te leren is een pré (vanwege Nederlandstalige dataverzameling).

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 juni 2024. Het salaris bedraagt bij een fulltime dienstverband (38 uur) € 2.770 bruto per maand, schaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden verlengd worden.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)

Ons departement bevat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen; drie nauw verwante disciplines met elk een eigen profiel. De verschillende psychologische specialisatiegebieden van DPECS richten zich op het begrijpen van cognitief, fysiek, en sociaal functioneren en welzijn in de context van mentale gezondheid, onderwijs en werk. De onderwijswetenschappen richten zich op vraagstukken over effectiviteit en inclusie in het primair, secundair en tertiar onderwijs. De pedagogische wetenschappen richten zich op vraagstukken over de dagdagelijkse en de problematische ontwikkeling en opvoeding binnen gezinnen, op school en in de jeugdzorg. De disciplinaire perspectieven van DPECS vullen elkaar aan en delen de missie om maatschappelijke impact te genereren met wetenschappelijk hoogwaardig onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken, en met gebruik van innovatieve methoden en technieken en open science. De bachelor- en masterprogramma's van DPECS bouwen voort op deze missie en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals voor de samenleving van de toekomst.

Meer informatie over het onderzoek bij DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/information/researchers/lab-society Meer informatie over de onderwijsprogramma’s bij DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/essb/onderwijs Our departement heeft ook toegang tot een uitstekend laboratorium voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Het Erasmus Behavioural Lab biedt uitmuntende faciliteiten, waaronder video observatie, EEG, eye-tracking, virtual reality, experience sampling, en biofeedback: https://www.eur.nl/essb/informatie-voor/onderzoekers/erasmus-behavioural-lab

Afdeling
Het team Klinische Psychologie richt zich op vijf onderling verbonden onderzoeksthema's: Experimentele Psychopathologie van Emotionele Stoornissen en Affectieve Neurowetenschappen, Middelengebruik en Verslaving, Ontwikkelingspsychopathologie, Forensische en Rechtspsychologie, en Gezondheidspsychologie en Gedragsverandering. Alle vijf thema’s kenmerken zich door een 'From Lab to Society' onderzoeksvisie, waarin wordt ingezet op een sterke verbinding tussen fundamenteel (experimenteel) onderzoek, de klinische praktijk en gezondheidsbevordering. Daarnaast verzorgt ons team onderwijs binnen de Nederlandstalige en internationale bacheloropleiding Psychologie, en de masterspecialisaties Klinische Psychologie, Klinische Kinder- en Jeugd Psychologie, Forensic & Legal Psychology, en Health Psychology. De missie van ons wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is om de mentale gezondheid te bevorderen, te beschermen en te herstellen op basis van state-of-the-art fundamenteel en toegepast onderzoek naar mechanismen, behandelingen en preventie.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4090

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you