Angstig, maar behulpzaam? (De dynamiek van Sociale Angst in de adolescentie)

Angstig, maar behulpzaam? (De dynamiek van Sociale Angst in de adolescentie)

Geplaatst Deadline Locatie
4 mrt 1 apr Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 1 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De adolescentie is bij uitstek een ontwikkelingsfase waarin jongeren een sterke behoefte hebben om zich in te zetten voor een ander. Er is echter nog weinig bekend over hoe prosociaal gedrag zich ontwikkelt bij jongeren die sociaal angstig zijn. Wil jij hier onderzoek naar doen? En vind jij het ook belangrijk om de stem van jongeren een actieve rol te geven in het onderzoeksproces? Dan hebben wij een uitdagende kans voor jou! In dit promotietraject ga je onderzoeken of prosociaal gedrag een positieve invloed kan hebben op sociale angst.

Functie-omschrijving
In deze rol zul je de diepte ingaan en onderzoeken hoe prosociaal gedrag, zoals het helpen van anderen en empathie tonen, wordt beïnvloed door sociale angst. Belangrijke vragen hierbij zijn bijvoorbeeld: Wat heeft een sociaal-angstige jongere nodig om te floreren in een (pro)sociale context? Hoe maken sociaal angstige jongeren de afweging tussen de belangen van henzelf en de belangen van een ander? Jouw onderzoek zal inzicht bieden in hoe sociale angst individuen kan beïnvloeden in hun vermogen om positieve sociale interacties aan te gaan. Je zult ook onderzoeken hoe prosociaal gedrag kan bijdragen aan het verminderen van sociale angst. Het begrijpen van de positieve rol van prosociaal gedrag voor individuen met sociale angst zal waardevolle inzichten bieden voor therapeutische benaderingen gericht op het verbeteren van sociale functioneren en algeheel welzijn.

In dit promotietraject zul je meerdere onderzoeksmethoden gebruiken om de relatie tussen prosociaal gedrag en sociale angst beter te gebruiken. In het eerste project willen we een vragenlijst die sociale angst meet updaten met de input van jongeren en therapeuten. In andere projecten zal je werken met vragenlijsten die meerdere keren per dag worden afgenomen via smartphones (Experience Sampling Methods) en met longitudinale data. Een sterke affiniteit met verschillende analyseprogramma’s en methoden (zoals R) is daarom een pré.

Dit promotietraject geeft jou ook de kans om aan te sluiten bij grote onderzoeksconsortia op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het project is deels ingebed in “Healthy Start”, een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam, het Erasmus Medisch Centrum en de TU Delft. Binnen Healthy Start onderzoeken we de vroege oorsprong van verschillen in gezondheid en welzijn vanuit een transdisciplinair perspectief. Met jouw onderzoek zul je twee ambities verbinden, namelijk “Mentaal welzijn van jongeren” en “Betrokkenheid en participatie van jongeren”. Daarnaast levert dit project ook een belangrijke bijdrage aan het “Growing Up Together in Society” (GUTS) project, een samenwerking van negen universiteit in Nederland. Het doel van GUTS is om te onderzoeken hoe jongeren met uiteenlopende kansen opgroeien in een steeds complexere samenleving. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt voor dit GUTS project data verzameld in 600 jongeren over een periode van 10 jaar.

In dit promotietraject zal je artikelen schrijven voor je proefschrift en je onderzoeksresultaten presenteren op (inter)nationale congressen en voor maatschappelijke partners. Verder zal je cursussen en trainingen volgen die aansluiten bij jouw interesses en het onderzoeksproject. Tenslotte zal je 15% van je beschikbare tijd besteden aan het geven van onderwijs binnen de opleiding Psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding van stages en scripties. Prof. Matthias Wieser, Dr. Anita Harrewijn en Dr. Lysanne te Brinke vormen samen jouw begeleidingsteam.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Afgeronde (research)master in gedrags- en maatschappijwetenschappen (ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie, pedagogische wetenschappen, sociale psychologie of aanverwante afstudeerrichting);
 • Sterke affiniteit met de thema’s sociale angst en prosociaal gedrag;
 • Een sterke ‘drive’ om onderzoek te doen. Affiniteit en ervaring met het bedenken/opzetten/uitvoeren van (longitudinale) studies is een pré;
 • Goede academische vaardigheden (analytisch denken, empirisch gericht, wetenschappelijk schrijven en presenteren, ook in het Engels);
 • Goede organisatievaardigheden en een pro-actieve houding;
 • Vaardigheden om in verschillende teams te werken, maar ook zelfstandig;
 • Beheersing van de Nederlandse taal is nodig vanwege Nederlandstalige dataverzameling bij kinderen/jongeren.

Arbeidsvoorwaarden

We bieden je een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

De startdatum van de functie is 1 juni 2024. Het salaris bedraagt bij een fulltime aanstelling (38 uur) € 2.770 bruto per maand, schaal P, conform de CAO-NU. Je hebt als standplaats Campus Woudestein - Rotterdam, bij Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB). De functie heeft een omvang van 0,8 fte - 1 fte. Het contract wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden verlengd worden..

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)
De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen- en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen. Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Afdeling

Department of Psychology, Education and Child Studies (DPECS)

Ons departement bevat de disciplines van Psychologie, Onderwijswetenschappen en Pedagogische Wetenschappen; drie nauw verwante disciplines met elk een eigen profiel. De verschillende psychologische specialisatiegebieden van DPECS richten zich op het begrijpen van cognitief, fysiek, en sociaal functioneren en welzijn in de context van mentale gezondheid, onderwijs en werk. De onderwijswetenschappen richten zich op vraagstukken over effectiviteit en inclusie in het primair, secundair en tertiar onderwijs. De pedagogische wetenschappen richten zich op vraagstukken over de dagdagelijkse en de problematische ontwikkeling en opvoeding binnen gezinnen, op school en in de jeugdzorg. De disciplinaire perspectieven van DPECS vullen elkaar aan en delen de missie om maatschappelijke impact te genereren met wetenschappelijk hoogwaardig onderzoek naar actuele maatschappelijke vraagstukken, en met gebruik van innovatieve methoden en technieken en open science. De bachelor- en masterprogramma's van DPECS bouwen voort op deze missie en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals voor de samenleving van de toekomst.

Meer informatie over het onderzoek bij DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/en/essb/information/researchers/lab-society Meer informatie over de onderwijsprogramma’s bij DPECS is hier te vinden: https://www.eur.nl/essb/onderwijs Our departement heeft ook toegang tot een uitstekend laboratorium voor onderzoeks- en onderwijsdoeleinden. Het Erasmus Behavioural Lab biedt uitmuntende faciliteiten, waaronder video observatie, EEG, eye-tracking, virtual reality, experience sampling, en biofeedback: https://www.eur.nl/essb/informatie-voor/onderzoekers/erasmus-behavioural-lab

Afdeling
Het team Klinische Psychologie richt zich op vijf onderling verbonden onderzoeksthema's: Experimentele Psychopathologie van Emotionele Stoornissen en Affectieve Neurowetenschappen, Middelengebruik en Verslaving, Ontwikkelingspsychopathologie, Forensische en Rechtspsychologie, en Gezondheidspsychologie en Gedragsverandering. Alle vijf thema’s kenmerken zich door een 'From Lab to Society' onderzoeksvisie, waarin wordt ingezet op een sterke verbinding tussen fundamenteel (experimenteel) onderzoek, de klinische praktijk en gezondheidsbevordering. Daarnaast verzorgt ons team onderwijs binnen de Nederlandstalige en internationale bacheloropleiding Psychologie, en de masterspecialisaties Klinische Psychologie, Klinische Kinder- en Jeugd Psychologie, Forensic & Legal Psychology, en Health Psychology. De missie van ons wetenschappelijk onderzoek en onderwijs is om de mentale gezondheid te bevorderen, te beschermen en te herstellen op basis van state-of-the-art fundamenteel en toegepast onderzoek naar mechanismen, behandelingen en preventie.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • 32—40 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 4084

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you