PhD Gelijkwaardige zorg: gezondheidsvaardigheden van mensen met reuma in de poliklinische zorg

PhD Gelijkwaardige zorg: gezondheidsvaardigheden van mensen met reuma in de poliklinische zorg

Geplaatst Deadline Locatie
14 mrt 14 apr Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Betere zorg voor mensen met reuma, dat is het doel. Help jij onze organisatie om meer gezondheidsvaardig te worden?

Functieomschrijving

Je zal onderzoek gaan doen binnen het HEAVEN (HEAlth literacy interVENtion) project op de afdeling reumatologie in het Maastricht UMC+. In dit project ga je samen met het onderzoeksteam een zorginterventie (door-)ontwikkelen, implementeren en evalueren, met als doel om de dagelijkse reumazorg beter af te stemmen op de gezondheidsvaardigheden van mensen met reuma.

“Gezondheidsvaardigheden omvatten de combinatie van persoonlijke eigenschappen en omgevingsfactoren die men nodig heeft om toegang te krijgen tot gezondheidsinformatie en zorgvoorzieningen, en deze te kunnen begrijpen, beoordelen en te gebruiken om gezondheidsgerelateerde beslissingen te nemen. Dit omvat ook het vermogen om helder over deze beslissingen te communiceren, en om vervolgens actie te ondernemen.”

Uit onderzoek is gebleken dat er voor mensen met chronische aandoeningen gezondheidswinst is te behalen door het bieden van “responsieve zorg”, oftewel zorg die inspeelt op de behoeften van patiënten op het gebied van gezondheidsvaardigheden. Dit project bouwt voort op eerder onderzoek, door voor het eerst “responsieve zorg” te implementeren in de reumatologiepraktijk. De interventie zal zich met name richten op de ‘jaarlijkse algemene controle’ door de reumaverpleegkundige. Er zal eerst worden gekeken naar het verbeteren van het verwijsproces en dus ook opkomst van patiënten voor dit jaarlijkse controlebezoek. Daarnaast worden verpleegkundigen getraind in enkele universele technieken (o.a. de terugvraagmethode), wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe gesprekstool (CHAT-iRD), en er worden materialen ontwikkeld en gebruikt die inspelen op wat mensen met reuma echt nodig hebben om hun gezondheid te verbeteren. Tijdens je onderzoek ga je dus niet alleen samenwerken met je onderzoeksteam, maar ook met zorgverleners en patiënten.

In je werk als promovendus zal je diverse onderzoeksmethoden leren toepassen (zowel kwantitatief als kwalitatief, co-creatie, feasibility evaluatie van materialen en interventies, etc.), en daarnaast ook andere vaardigheden ontwikkelen (denk aan het voorbereiden van educatieve materialen, geven van trainingen aan zorgverleners). Het onderzoeksteam neemt deel aan verschillende nationale en internationale netwerken binnen de reumatologie en binnen het onderzoeksveld ‘gezondheidsvaardigheden’. Er liggen dus kansen om ook buiten jouw eigen onderzoek veel te leren en ervaren!

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

 • Je hebt een relevante master afgerond, bijvoorbeeld in de (Klinische) Gezondheidswetenschappen, Geneeskunde, Biomedische wetenschappen, Communicatiewetenschappen, of gelijkwaardig.
 • Affiniteit met zorg voor mensen met chronische aandoeningen (zichtbaar in vooropleiding, werk- of levenservaring) is een must.
 • Je beschikt over uitstekende communicatievaardigheden en hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Een sterk probleemoplossend vermogen, flexibiliteit, organisatiecapaciteit en stressbestendigheid zijn een pluspunt.
 • Je bent collegiaal en werkt graag samen met anderen, maar werkt ook zelfstandig.
 • Ervaring met doelpopulatie of mixed-methods onderzoek is een pluspunt.

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. deze vacature kun je contact opnemen met Prof.dr. Annelies Boonen (a.boonen@mumc.nl)

Arbeidsvoorwaarden

Als Promovendus bij Faculty of Health, Medicine and Life Sciences kom je in dienst bij de meest internationale universiteit van Nederland in het prachtige Maastricht. Verder bieden wij je:
 • Goede arbeidsvoorwaarden. De functie is ingeschaald in schaal P conform UFO-profiel Promovendus met bijbehorende salarisinschaling op basis van ervaring tussen €2770,00 en €3539,00 bruto per maand (op basis van een fulltime dienstverband van 38 uur per week). In aanvulling op het maandsalaris zijn een 8,0% vakantie-uitkering en een 8,3% eindejaarsuitkering van toepassing.
 • Een arbeidsovereenkomst voor een periode van 12 maanden met een omvang van 1,0 FTE. Bij een positieve beoordeling volgt een verlenging met 3 jaren.
 • Bij de Universiteit Maastricht staat het welzijn van onze medewerkers hoog in het vaandel, zo hanteren we flexibele werktijden en de mogelijkheid om deels vanuit huis te werken indien de aard van je functie dit toelaat. Hiervoor ontvang je maandelijks een thuiswerk- en internetvergoeding. Kom je fulltime bij ons werken, dan heb je jaarlijks recht op 29 vakantiedagen en 4 extra feestdagen, te weten carnavals maandag, -dinsdag, Goede Vrijdag en Bevrijdingsdag. Maak je gebruik van de mogelijkheid om compensatie-uren op te bouwen, dan komen hier nog eens 12 dagen bij. Daarnaast kun jij jouw arbeidsvoorwaarden personaliseren aan de hand van een cao-keuzemodel.
 • Als Universiteit Maastricht hebben we diverse andere mooie secundaire arbeidsvoorwaarden, hierbij kun je denken aan een goede pensioenregeling bij het ABP en kun je als UM-medewerker meedoen aan bedrijfsfitness en gebruik maken van het zeer uitgebreide sportaanbod dat wij ook aan onze studenten aanbieden.
 • Tot slot maar zeker niet onbelangrijk de ruimte en faciliteiten om jezelf te ontwikkelen: persoonlijk en in jouw vakgebied. Dit faciliteren we door het bieden van een ruim opleidingsaanbod en ondersteunen we door diverse breed gedragen initiatieven zoals ‘erkennen en waarderen’.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

Waarom werken aan de Universiteit Maastricht?

Aan de Universiteit Maastricht (UM) draait alles om de toekomst. Die van onze studenten omdat we ze een stevige, brede basis geven voor de rest van hun leven. En die van ons allemaal door ons onderzoek naar oplossingen voor vraagstukken in de hele wereld. Met onze zes faculteiten zorgen we voor een veelomvattend aanbod aan onderwijs en onderzoek.

In ons onderwijs werken we met de methode Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Dit betekent dat onze studenten in kleine groepen zélf op zoek gaan naar oplossingen voor problemen en vraagstukken. Ze discussiëren samen, trekken conclusies, formuleren een antwoord en presenteren dat aan de hele groep. Zo doen ze belangrijke vaardigheden op voor hun hele loopbaan.

De UM heeft op dit moment meer dan 22.300 studenten en ruim 5.000 medewerkers uit alle windstreken. Dat zorgt voor een inspirerende en bruisende internationale gemeenschap.

Spreekt deze internationale omgeving waarin de wetenschap centraal staat jou aan? En wil jij hier vanuit een wetenschappelijke of juist staffunctie een steentje aan bijdragen? Dan ben jij met jouw unieke bijdrage van harte welkom! Want als jonge Europese Universiteit van Maastricht bieden we perspectief dat we vertalen naar jouw talent. Je bent waardevol voor onze universiteit en de maatschappij en we inspireren je om met trots en plezier samen te groeien.

Afdeling

Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML)

In de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences (FHML) draait alles om gezond leven. Ons onderzoek en onderwijs is niet alleen gericht op herstel maar focust sterk op preventie, gezondheidsbehoud en gezondheidsbevordering. We zijn erop uit om met onze kennis en kunde daadwerkelijk te kunnen zorgen voor gezonde levens van individuele mensen én de maatschappij als geheel. In onderwijs, onderzoek en zorg is de FHML sterk verbonden met het academisch ziekenhuis Maastricht waarmee ze samen het Maastricht Universitair Medisch Centrum (MUMC+) vormt.

De FHML wordt gevormd door een (inter)nationale community medewerkers en studenten en is de grootste faculteit van Maastricht University. De faculteit biedt een breed palet aan Nederlands- en Engelstalige bachelor- en masteropleidingen in vernieuwende onderwijsconcepten waarin de nadruk altijd ligt op het bouwen van bruggen naar de praktijk.

Het multidisciplinaire onderzoek van de FHML richt zich op een aantal zorgvuldig gekozen actuele thema’s. Naast onderzoek dat is gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten gaat het ook om onderzoek waarvan de resultaten direct vertaald kunnen worden naar concrete toepassingen en innovaties. De uitvoering van de verschillende onderzoeksprogramma's is georganiseerd in onze zes graduate schools en twee instituten.

CAPHRI Care and Public Health Research Institute

CAPHRI draagt bij aan een betere gezondheid voor iedereen door middel van innovatieve oplossingen voor de zorg en de publieke gezondheidszorg. CAPHRI slaat bruggen tussen wetenschap en samenleving door inclusief en participatief onderzoek te doen. Het onderzoek richt zich op preventie en innovatie variërend van publieke - en eerstelijnsgezondheidszorg, tot persoonsgerichte langdurige zorg.

Ons onderzoek heeft een sterke multidisciplinaire aanpak met aandacht voor lokale, regionale en mondiale thema's ingebed in zes onderzoekslijnen: Ageing & Long-Term Care, Creating Value- Based Health Care, Functioning, Participation & Rehabilitation, Health Inequities & Societal Participation, Optimising Patient Care; and Promoting Health & Personalised Care. Werken bij CAPHRI betekent werkzaam zijn in een actieve en inspirerende academische omgeving, waarbij je samen met je collega’s een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de verbetering van de zorg en de volksgezondheid. CAPHRI trekt topwetenschappers van over de hele wereld aan en staat bekend om haar PhD-programma voor jonge talentvolle wetenschappers. Voor meer informatie zie: https://www.maastrichtuniversity.nl/research/careand-public-healthresearch-institute

Reumatologie divisie (onderafdeling van Interne Geneeskunde, Maastricht UMC+)
De onderafdeling reumatologie van het MUMC+ bestaat uit een team van 9 reumatologen, artsen in opleiding, 3 verpleegkundigen en een groep onderzoekers die zich richten op het optimaliseren van zorg - en daardoor gezondheid - voor mensen met (vermoeden van) reumatische aandoeningen. De verschillende onderzoekslijnen hebben gemeen dat ze zich direct richten op het verbeteren van de uitkomsten van onze geleverde zorg. Op dit moment zijn er twee post-doctoraat onderzoekers en drie promovendi op dagelijkse basis op de afdeling aanwezig; verder is er een groep externe promovendi, zijn er twee research verpleegkundigen en combineren veel clinici het onderzoek met hun klinisch werk.

Specificaties

 • PhD
 • Gezondheid
 • max. 38 uur per week
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 666

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

P. Debyelaan 25, 6229HX, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you