Universitair docent vroegmoderne Europese Kunst (1400-1800)

Universitair docent vroegmoderne Europese Kunst (1400-1800)

Geplaatst Deadline Locatie
21 mrt 26 apr Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 26 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

De Universiteit Utrecht zoekt een gemotiveerde en enthousiaste docent voor onderzoek en onderwijs op het vlak van de vroegmoderne Europese kunstgeschiedenis.

Functieomschrijving

Ben jij een enthousiaste docent en een gedreven onderzoeker op het gebied van vroegmoderne Europese kunstgeschiedenis? Het departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis zoekt een universitair docent!

Wat ga je doen?
Je zult lesgeven in de bachelor Kunstgeschiedenis, zowel in kunsthistorische overzichts- als onderzoekscursussen en in de master Kunstgeschiedenis en/of Engelstalige onderzoeksmaster Art History. Ook het coördineren van cursussen en het begeleiden van bachelor-, master- en onderzoeksmasterscripties en -stages behoort tot het takenpakket. Het onderwijs omvat 60% van het dienstverband. De onderzoekstijd omvat 40%. We verwachten een betekenisvolle, academische bijdrage bij het onderzoek van de afdeling.

Het onderzoeksaspect is bij voorkeur in de richting van een van de Utrechtse kunsthistorische focuspunten:
 • creatieve en innovatieve benaderingen van kunsthistorisch onderzoek die mede geïnspireerd zijn of gebruik maken van interdisciplinair, grensoverschrijdend onderzoek en materieel-technische en/of digitale perspectieven;
 • globaliseringsprocessen en hun effecten op de kunst en het cultureel erfgoed. Onze transculturele benadering kijkt naar de geografie van de Lage Landen en naar de transculturele relaties en uitwisselingen met andere plekken in Europa en de wereld, op lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal niveau;
 • de duurzame omgang met artistiek en cultureel erfgoed, met inbegrip van maar niet beperkt tot genderperspectieven, het verzamelen en tentoonstellen van kunst, de receptie van kunst, erfgoed en ecologie.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

Als universitair docent breng je idealiter de volgende competenties en evaringen mee:
 • afgeronde PhD in kunstgeschiedenis of een verwant vakgebied;
 • grondige kennis van praktijken, theorieën en historiografische benaderingen van vroegmoderne Europese kunst, zoals blijkt uit wetenschappelijke output, de organisatie van symposia en/of tentoonstellingen en de verspreiding van kennis in een breder maatschappelijk veld;
 • heeft in het onderzoek duidelijke aanknopingspunten bij een of meer van de hierboven vermelde focuspunten;
 • ervaring met academisch onderwijs; de bereidheid om op alle onderwijsniveaus les te geven, inclusief BA, MA en RMA; en de bereidheid en nieuwsgierigheid om meer algemene cursussen binnen het vakgebied kunstgeschiedenis op BA- en MA-niveau te geven;
 • een duidelijke onderwijsfilosofie, kort beschreven in een onderwijsfilosofiestatement waarin je reflecteert op je onderwijsovertuigingen en -praktijken, en welke vaardigheden en kennis je inbrengt in een onderwijsteam;
 • het vermogen om administratieve en coördinerende taken op je te nemen met betrekking tot het lesgeven, en het vermogen en de bereidheid om een rol te spelen in het management van de sectie Kunstgeschiedenis en/of de coördinatie van onderwijsprogramma’s;
 • een ondersteunende houding ten opzichte van collega's, met een open geest voor creatieve vormen van uitwisseling en samenwerking, die bijdragen aan het academische leven van de afdeling en die de banden van de sectie Kunstgeschiedenis met andere relevante partners binnen de universiteit versterken;
 • een innovatief onderzoeksthema en -strategie, beschreven in een onderzoeksstatement;
 • de bereidheid om zich in te zetten voor een breder publiek en bij te dragen aan de ontwikkeling van de impact van onderzoek buiten de universiteit;
 • een goede beheersing van het Nederlands en Engels.

De Universiteit Utrecht kent een onderwijs kwalificatie systeem. Universitair docenten en kandidaten dienen binnen twee jaar de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) te behalen als zij deze nog niet bezitten.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:
 • een functie voor 12 maanden met uitzicht op een dienstverband voor onbepaalde tijd;
 • een werkweek van 38 uur met een bruto maandsalaris van minimaal € 4.332,- tot maximaal € 5.929,- bij een fulltime dienstverband (schaal 11 van de cao Nederlandse Universiteiten);
 • 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de cao Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen, regelingen op het gebied van sport en cultuur en krijg je korting op software en andere IT-producten. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Universiteit Utrecht

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Pathways to Sustainability. Sharing science, shaping tomorrow.

Aan de faculteit Geesteswetenschappen zijn ongeveer 1.100 medewerkers en 7.000 studenten verbonden. De faculteit omvat vier kennisdomeinen: filosofie en religiewetenschap, geschiedenis en kunstgeschiedenis, media- en cultuurwetenschappen en talen, literatuur en communicatie. Met het onderwijs en onderzoek op deze gebieden wil de faculteit bijdragen aan een beter begrip van Nederland en Europa in een sterk veranderende maatschappelijke en culturele context. De enthousiaste en betrokken collega's en de uitstekende voorzieningen in de historische binnenstad van Utrecht, waar de faculteit is gehuisvest, zorgen voor een inspirerend werkklimaat.

Het onderzoeks- en docententeam houdt zich bezig met de kunst- en architectuurgeschiedenis vanaf de middeleeuwen tot nu. Naast kunsthistorisch, theoretisch en historiografisch onderzoek ontwikkelen we creatieve en innovatieve onderzoeksmethoden, geïnspireerd door interdisciplinair, grensoverschrijdend onderzoek en digitale perspectieven. In Utrecht hebben we een bijzondere focus op globaliseringsprocessen en hun effecten op kunst, architectuur en cultureel erfgoed van de Middeleeuwen tot nu. Transculturele benaderingen verschillen per discipline, onderzoeker en periode, maar onze wetenschappers mengen zich collectief in dit hedendaagse debat. Kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht probeert de studie van objecten te verdiepen door ze te verbinden met ideeën, omgevingen en mensen, van makers en opdrachtgevers tot bemiddelaars en gebruikers. Dit verbindt ons sterk met de erfgoedsector.

We onderhouden productieve relaties met musea, erfgoedinstellingen en andere culturele instellingen en plekken in binnen- en buitenland. In samenwerking met hen werken we aan een duurzame, diverse en participatieve samenleving waarin we een prominente rol zien voor kunst, architectuur en cultureel erfgoed uit heden en verleden. Er is een aanzienlijk potentieel voor interdisciplinaire samenwerking met andere afdelingen en onderzoeksdomeinen binnen Geschiedenis en binnen afdelingsoverstijgende en faculteitsbrede onderzoeksknooppunten, waaronder bijvoorbeeld het Heritage and Public History Lab, het Centre for Environmental Humanities, het Centre for Digital Humanities en met onderzoeksgroepen van andere Faculteiten.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Gedrag en maatschappij
 • 36—40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 3735

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Drift 6, 3512BS, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you