Promovendus: Vertrouwen bouwen voor biologische bestrijding in de land- en tuinbouw

Promovendus: Vertrouwen bouwen voor biologische bestrijding in de land- en tuinbouw

Geplaatst Deadline Locatie
25 mrt 5 apr Leiden

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 5 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

"Draag bij aan het maatschappelijke en bestuurlijke vertrouwen in het gebruik van biologische bestrijding in de land- en tuinbouw"

Functieomschrijving

Faculteit Governance and Global Affairs/ Instituut Bestuurskunde zoekt een
Promovendus: Vertrouwen bouwen voor biologische bestrijding in de land- en tuinbouw


Het verminderen van chemische bestrijdingsmiddelen door gebruik van biologische bestrijding is een belangrijke stap richting duurzame land- en tuinbouw. De acceptatie en uitvoering daarvan stuit nog wel eens op argwaan, bestuurlijke obstakels, en fricties in de keten en bedrijfsvoering. In dit onderzoek willen wij heel precies bestuderen op welke wijze vertrouwen kan worden gebouwd voor nieuwe natuurlijke bestrijdingstechnieken bij zowel ondernemers als bestuurders. Centraal staat de bestrijding van trips in de preiteelt.

In dit KIC project “Increasing above- and belowground biodiversity in arable leek cultivation to stimulate pest control by natural enemies” willen we samen met onderzoekers van universiteiten, instituten en hogescholen, met telers, andere experts in de keten en met beleidsmakers, een duurzaam en breed gedragen preiteeltsysteem realiseren dat minder afhankelijk is van bestrijdingsmiddelen, met meer biodiversiteit en met een verbeterde bodemgezondheid. In dit project zullen drie phd studenten aangesteld worden. De andere twee phd studenten zullen ecologisch onderzoek doen. Het is de bedoeling dat de 3 phd studenten samen gaan werken. In het eerste jaar zal een survey uitgevoerd worden, waarin de tripsaantasting op het gewas wordt vergeleken en waarbij tegelijk ook de percepties van de risico’s en onzekerheden over natuurlijke bestrijding bij telers, ketenpartners, bestuurders en andere belanghebbenden in kaart worden gebracht. Vervolgens zullen experimenten worden opgezet in het veld om verschillende behandelingen te testen en zullen we samen met telers interventies uittesten in preivelden. Telkens zullen daarbij de veranderende ideeën over de innovaties, het vertrouwen over de werkwijzen en de mogelijke bestuurlijke ondersteuning worden onderzocht.

De promovendus van dit deelproject gaat onderzoek doen naar de wijze waarop door middel van interventies vertrouwen kan ontstaan voor nieuwe biologische teelttechnieken, de rol van bestuurlijke obstakels die zich daarbij kunnen voordoen en de consequenties voor bedrijfsvoering en keten. Onderdeel van het project is de bestudering van kantelpunten in transities waarbij de wisselwerking tussen sociale aspecten van transities, beleidsprocessen en innovaties wordt onderzocht.

Wat ga je doen?
 • Het uitvoeren van enquêtes, interviews, desktop- en netwerkanalyses en de statistische verwerking daarvan;
 • Het uitvoeren van diepte-interviews, en verwerking door middel van framing analyse en gebruik van q-methodologie;
 • Organiseren van workshops en een hackathon over de bedrijfsimplicaties van nieuwe gewasproductiesystemen;
 • Samenwerken met andere promovendi, telers, studenten etc in het project;
 • Participeren in de organisatie van disseminatiebijeenkomsten, team meetings en workshops.

Specificaties

Universiteit Leiden

Functie-eisen

Wat breng je mee?
 • MSc in gerelateerd onderwerp (b.v. bestuurskunde, milieukunde, duurzaamheidsstudies, transitie studies)
 • Passie voor de sociaal maatschappelijke- en bestuurlijke kant voor de transities in de land- en tuinbouw;
 • Affiniteit met biologische bestrijding in de tuinbouw;
 • Je bent een teamplayer en kunt goed samenwerken met mensen van verschillende achtergronden;
 • Goede beheersing van zowel Nederlandse als Engelse taal;
 • Bedrijfseconomische kennis is een pre maar niet vereist
 • Ervaring met afnemen van interviews is een pre maar niet vereist
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs. Aangezien prei voornamelijk in het zuiden van Nederland geteeld is een rijbewijs essentieel voor afnemen van interviews en interacties met telers etc.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?
Een uitdagende functie in een dynamisch team van collega’s. De aanstelling vindt plaats conform de cao Nederlandse Universiteiten. Het betreft een fulltime aanstelling. De aanstelling is in eerste instantie voor één jaar met een verlenging van drie jaar na een positieve evaluatie van de voortgang aan het einde van het eerste jaar. Het salaris bedraagt €2.770,- in het eerste jaar, oplopend tot €3539,- in het laatste jaar bij een fulltime aanstelling. Het is belangrijk dat de kandidaat tijdens de contractperiode in Nederland woont.
De Universiteit Leiden biedt een aantrekkelijk arbeidsvoorwaardenpakket. Zo is er sprake van een eindejaarsuitkering (8,3%), vakantietoeslag (8%), uitstekende opleidingsfaciliteiten, betaald ouderschapsverlof en de mogelijkheid om via een keuzemodel arbeidsvoorwaarden op maat te kiezen. Alle informatie hierover kun je nalezen op de website.

Diversiteit
Het bevorderen van een inclusieve gemeenschap staat centraal in de waarden en visie van de Universiteit Leiden. De Universiteit Leiden streeft ernaar om een inclusieve gemeenschap te worden die alle studenten en medewerkers in staat stelt om zich gewaardeerd en gerespecteerd te voelen en zich volop te ontplooien. Diversiteit in ervaringen en perspectieven verrijkt ons onderwijs en versterkt ons onderzoek. Onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit is inclusief.

Afdeling

Faculteit Governance en Global Affairs

Beschrijving faculteit en Instituut

Wetenschap voor en over de samenleving is hét domein van de Faculteit Governance en Global Affairs (FGGA). FGGA verzorgt kwalitatief hoogwaardig interdisciplinair onderwijs over en onderzoek naar maatschappelijke en governancevraagstukken zoals terrorisme, organisatie van het openbaar bestuur, klimaatverandering en economische crises.

Hedendaagse onderwerpen worden zowel vanuit een bestuurskundig, politicologisch, economisch, juridisch als sociologisch perspectief benaderd. Door deze interdisciplinaire benadering krijgen het onderwijs en het onderzoek van de faculteit een grensoverschrijdend karakter.

De faculteit Governance en Global Affairs (FGGA) is een van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en is gevestigd in Den Haag. Voor meer informatie over de faculteit klik hier.

Het Instituut Bestuurskunde in Den Haag is een van de grootste en oudste instellingen voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs in de bestuurskunde in Nederland. Het instituut combineert een sterke internationale academische reputatie met een centrale positionering bij de internationale, nationale, regionale en lokale overheidsinstellingen, inclusief die in Den Haag. Het Instituut Bestuurskunde ontvangt consequent hoge beoordelingen in peer reviews voor zowel zijn onderwijs- als onderzoeksprogramma's. Zie voor meer informatie Instituut Bestuurskunde - Universiteit Leiden

Specificaties

 • PhD
 • Landbouw
 • €2770—€3539 per maand
 • Universitair
 • 14607

Werkgever

Universiteit Leiden

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Rapenburg 70, 2311EZ, Leiden

Bekijk op Google Maps

Interesting for you