UD Straf(proces)recht met als speerpunt cybercrime en cybersecurity (1,0 fte)

UD Straf(proces)recht met als speerpunt cybercrime en cybersecurity (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
2 apr 14 apr Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 apr 2024).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Universitair Docent Straf(proces)recht met als speerpunt cybercrime en cybersecurity (1,0 fte)

Functieomschrijving

We zoeken een enthousiaste, gepromoveerde jurist of junior-docent/onderzoeker die concreet uitzicht heeft op de verdediging van een proefschrift in de nabije toekomst en die uitgebreide wetenschappelijke kennis van cybercrime en cybersecurity kan verbinden met het strafrecht.

Voor deze functie worden ook Engelstalige kandidaten uitgenodigd om te solliciteren.

Functie-omschrijving
Voor de functie van Universitair Docent Straf(proces)recht met speerpunt cybercrime en cybersecurity zoeken we een enthousiaste jurist die beschikt over bijzondere expertise op het terrein van cybercrime en cybersecurity, hetgeen tot uitdrukking komt in een afgerond proefschrift of in de nabije toekomst te verdedigen proefschrift. Van kandidaten wordt verwacht dat ze goed thuis zijn in het straf(proces)recht en het verband kunnen leggen tussen technologische ontwikkelingen, verschijningsvormen van cybercrime, modaliteiten van cybersecurity, en nationale en Europese wet- en regelgeving.

Tevens wordt van kandidaten verwacht dat zij via onderzoek, onderwijs en het creëren van impact een substantiële bijdrage leveren aan het het thema ‘Work related cyber risks and cybercrime’ van het interdisciplinaire Sectorplan SSH-Breed van de Erasmus Universiteit Rotterdam, getiteld 'De invloed van digitalisering op werk, welvaart en ondernemerschap'. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de respectieve Theme Leads en de andere Universitaire Docenten die binnen Erasmus Schoof of Law en Erasmus School of History, Culture and Communication werkzaam zijn op dit thema.

De sectie strafrecht van Erasmus School of Law verzorgt onderwijs aan studenten in de bachelor Rechtsgeleerdheid en de master Strafrecht. Daarnaast verrichten we – al dan niet in opdracht of met subsidie van overheidsorganisaties of de Europese Unie – onderzoeksprojecten. Thema’s van onderzoek betreffen o.a. sanctierecht (nationaal en internationaal), rechtsvergelijking met het straf(proces)recht van ons omringende landen, bestrijding van ondermijnende criminaliteit, EU-strafrecht en internationale samenwerking.

De sectie strafrecht vormt een hecht team waarin medewerkers van elkaars inzet en vaardigheden leren, elkaar stimuleren en de ambitie hebben om zich te blijven ontwikkelen in hun kennis van het strafrecht.

De sectie strafrecht van Erasmus School of Law maakt samen met de secties criminologie, rechtssociologie en gezondheidsrecht deel uit van het Departement Law, Society & Crime. Binnen het Departement wordt op het terrein van onderzoek en onderwijs in multidisciplinair verband samengewerkt, bijvoorbeeld in het Fort Port-onderzoek naar de bestrijding van drugscriminaliteit en mensensmokkel in de Rotterdamse haven.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Je bent een gepromoveerd strafrechtjurist of junior-docent/onderzoeker die concreet uitzicht heeft op de verdediging van een proefschrift;
 • Je beschikt over uitstekende wetenschappelijke kwaliteiten, die tot uitdrukking komen in uw proefschrift en in (inter)nationale wetenschappelijke publicaties;
 • Je hebt ervaring met het verzorgen van onderwijs;
 • Je hebt ervaring met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek;
 • Je bent in het bezit van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) of een vergelijkbaar certificaat of bent bereid deze op korte termijn te halen;
 • Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke Engelse taalvaardigheid (niveau C1 conform CEFR);
 • Je bent ondernemend, nieuwsgierig, resultaat- en omgevingsgericht;
 • Je kunt uitstekend presenteren en beschikt over overtuigingskracht;
 • Je straalt enthousiasme uit en wilt, mede in teamverband, met uw kennis actief deelnemen aan het wetenschappelijke en maatschappelijke debat.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een afwisselende, nationaal en Europees georiënteerde baan in een enthousiast team, met uitstekende arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed en volledig functioneren worden omgezet in een vast dienstverband. De startdatum van de functie van Universitair Docent is zo spoedig mogelijk en de functie is gevestigd in Rotterdam, bij Erasmus School of Law (ESL). De functie bedraagt 1,0 FTE. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 4.332,- en € 5.929,- bruto per maand (schaal 11), conform de CAO-NU.

Alles wat we je verder te bieden hebben vind je hieronder!

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus University Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.700 medewerkers en volgen bijna 33.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter. We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian Values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl.

Faculteit / Instituut / Dienst
Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5.000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er onder andere het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie en de dubbestudie rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law postdoctoraal onderwijs.

Bij Erasmus School of Law geldt dat het fundamentele uitgangspunt van wetenschappelijk onderzoek is dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert het economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Het overkoepelende thema van Erasmus School of Law is dan ook ‘Where law meets business’: het gaat bij Erasmus School of Law om het samenspel tussen recht, praktijk en maatschappij. Zowel het onderzoek als het onderwijs van Erasmus School of Law is sterk sociaal en zakelijk georiënteerd. Erasmus School of Law zet zich in voor het bevorderen van internationaal en interdisciplinair onderzoek, zoals blijkt uit haar deelname aan verschillende internationale onderzoeksamenwerkingen.

Afdeling

Het departement Law, Society & Crime biedt een thuis aan onderzoekers en docenten in de wetenschappelijk disciplines criminologie, strafrecht, rechtssociologie en gezondheidsrecht. Zij verzorgen onderwijs bij de Bachelor- en Masteropleidingen van Rechtsgeleerdheid, Criminologie en de Internationale Master in Advanced Research in Criminology (IMARC) van de Erasmus School of Law.

Afdeling
Sectie strafrecht

Specificaties

 • Universitair docent
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • €4332—€5929 per maand
 • Gepromoveerd
 • 4114

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you